Denne siden vil i løpet av sommeren/høsten 2014 legges ned

Du som bruker bes å laste ned og selv ta vare på det innholdet du har lagret her.

Kalender

Felles påskefeiring i Skjeberg på Skjeberg misjonshus i SARPSBORG

Temakveld “Påskens mysterium”
Forstander Terje Berg.
Sang av Eva Ringen.
Kveldsmat.

Emneord:

GUDSTJENESTE Møte påske

NRK Torget