Dudes på John Dee

Dudes
18.04.2012 kl. 23:46 0 506 visninger

uten tittel (FOTO: falckphoto.com)

Semifinale i Emergenza-festivalen på John Dee.
http://www.rockefeller.no/jd210412.html

Fra kalenderen

NRK Torget