Video nsps_upload_2009_11_5_17_37_34_5542.jpg - Foto: Nyhetsspiller /

SE VIDEO VED Å KLIKKE PÅ BILDE: Rullingsen er langt farligere enn ferdigsigaretter, viser ny forskning.

Rullings farligere enn sigaretter

"Fattigmannsrøyken" får skylda for at lungekreft er mer utbredt på Sørlandet enn i resten av landet.

Forekomsten av lungekreft er stor på Sørlandet, sammenlignet med andre steder i landet, og ei ny doktorgradsavhandling på Sørlandet sykehus Kristiansand prøver nå å gi svar på hvorfor.

Overlege Heidi Berg Rolke, som nå forsvarer sin doktogradsavhandling på emnet, mener utbredt røyking av rulletobakk på Sørlandet er årsaken.

– Farligst med rullings

Berg Rolkes forskning viser at 9 av 10 som fikk lungekreft på Agder i perioden 2002-2005, røykte hovedsakelig rulletobakk.

Heidi Cathrine Berg Rolke - Tirsdag disputerer overlege Heidi Berg Rolke for doktorgraden i medisin. - Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tirsdag disputerer overlege Heidi Berg Rolke for doktorgraden i medisin.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi hadde ingen anelse om at det var så mange av de som får kreft, som røyker hovedsakelig rulletobakk. Vi vet at i Norge er det rundt 36 prosent av røykerne som røyker rulletobakk. Våre funn tyder på at det er ekstra farlig, sier Berg Rolkes.

Bruk av rulletobakk kan gi 13 ganger økt risiko for lungekreft sammenlignet med vanlige sigaretter.

– Vi vet at rulletobakk er sterkere og inneholder mer nikotin og tjære.

Populært på Sørlandet

Tobakksindustrien blomstret i gamle dager, ikke minst på Sørlandet, hvor det var flere fabrikker som langde rulletobakk. Røykelovens far, professor Asbjørn Kjønstad, mener også reklamen med en fisker som sitter i en båt og røyker, gjorde sitt til at rullingsen ble populær på Sørlandet.

Tobakk - Tobakksindustrien vil ikke ut med hvor mye rulletobakk som selges. - Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Tobakksindustrien vil ikke ut med hvor mye rulletobakk som selges.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Det var det øvre skikt i samfunnet som røykte sigaretter. Rulletobakken ble arbeiderklassens fattigmannstrøst. Norge er et av få land der rulletobakk ble populært, sier Kjønstad.

Men hvor utbredt rulletobakk er på Sørlandet nå, er ikke lett å fastslå fordi tobakksindustrien ikke vil si hvor mye som selges her.

Overlege Heidi Berg Rolke forteller at bruken av rulletobakk nå er på vei opp blant annet i Australia og Storbritania, på grunn av dårligere økonomiske tider.

Frikjenner ikke sigaretten

Berg Rolke har spurt 479 lungekreftpasienter om deres røykevaner. Men selv om 9 av 10 som får lungekreft hovedsakelig røyker rullings, frikjenner hun ikke sigaretten.

– Nei, den er også farlig, men det ser ut som om rullingsen er enda mer farlig.

Selv om færre nå røyker enn tidligere, er det fortsatt like mange som får lungekreft, ifølge Berg Rolke.

– Røyking går ned i befolkninga, men utviklinga av lungekreft henger noen tiår etter utviklinga av røykevaner. Derfor er det fremdeles høy forekomst av lungekreft på Sørlandet, selv om færre røyker.

(NRK )

Video og TV-reportasjer

Den afghanske tolken Faizullah Muradi fikk i dag oppholdstillatelse i Norge - fem måneder etter at han ble kastet ut av landet. Nå har Muradi sikret seg en stor bok-kontrakt og begynner på historien om sitt liv - bare 22 år gammel:
Legevakten i Kristiansand ønsker at folk skal ringe før de møter opp. Altfor mange kommer til legevakten istedenfor å bruke fastlegen, og dette fører til lang ventetid.
Luftkvaliteten i Kristiansand kan være betydelig dårligere enn det målingene har vist. Det er nemlig feil på måleutstyret, og Miljødirektoratet truer med bøter dersom ikke kommunen rydder opp.

Dokumentarer og reportasjer

Norsk dokumentar. Lindesnes fyr har 265 dager i året der det blåser kuling eller kraftigere vind. Vi har vært med fyrvokter Kjell Olsen på fyret gjennom et helt år. Der møter vi både turister og skoleelever, og ikke minst en kraftig høststorm.

Lindesnes - 2014

Kraftige bevegelser og høye rop er hverdagen til 19 år gamle Espen Flak, som lider av Tourettes syndrom. Nå har han, som den første med denne lidelsen, blitt operert i Norge. Håpet er at de voldsomme plagene skal forsvinne.
Norsk dokumentar. Lumske farvann og kraftige stormer i Skagerrak har ført mange skip på grunn gjennom historien. Erik Bakkevig og hans dykkervenner leter etter spor av de dramatiske hendelsene under havoverflaten.

Vrakdykkerne - 2013