Video nsps_upload_2009_11_5_17_37_34_5542.jpg - Foto: Nyhetsspiller /

SE VIDEO VED Å KLIKKE PÅ BILDE: Rullingsen er langt farligere enn ferdigsigaretter, viser ny forskning.

Rullings farligere enn sigaretter

"Fattigmannsrøyken" får skylda for at lungekreft er mer utbredt på Sørlandet enn i resten av landet.

Forekomsten av lungekreft er stor på Sørlandet, sammenlignet med andre steder i landet, og ei ny doktorgradsavhandling på Sørlandet sykehus Kristiansand prøver nå å gi svar på hvorfor.

Overlege Heidi Berg Rolke, som nå forsvarer sin doktogradsavhandling på emnet, mener utbredt røyking av rulletobakk på Sørlandet er årsaken.

– Farligst med rullings

Berg Rolkes forskning viser at 9 av 10 som fikk lungekreft på Agder i perioden 2002-2005, røykte hovedsakelig rulletobakk.

Heidi Cathrine Berg Rolke - Tirsdag disputerer overlege Heidi Berg Rolke for doktorgraden i medisin. - Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tirsdag disputerer overlege Heidi Berg Rolke for doktorgraden i medisin.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi hadde ingen anelse om at det var så mange av de som får kreft, som røyker hovedsakelig rulletobakk. Vi vet at i Norge er det rundt 36 prosent av røykerne som røyker rulletobakk. Våre funn tyder på at det er ekstra farlig, sier Berg Rolkes.

Bruk av rulletobakk kan gi 13 ganger økt risiko for lungekreft sammenlignet med vanlige sigaretter.

– Vi vet at rulletobakk er sterkere og inneholder mer nikotin og tjære.

Populært på Sørlandet

Tobakksindustrien blomstret i gamle dager, ikke minst på Sørlandet, hvor det var flere fabrikker som langde rulletobakk. Røykelovens far, professor Asbjørn Kjønstad, mener også reklamen med en fisker som sitter i en båt og røyker, gjorde sitt til at rullingsen ble populær på Sørlandet.

Tobakk - Tobakksindustrien vil ikke ut med hvor mye rulletobakk som selges. - Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Tobakksindustrien vil ikke ut med hvor mye rulletobakk som selges.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Det var det øvre skikt i samfunnet som røykte sigaretter. Rulletobakken ble arbeiderklassens fattigmannstrøst. Norge er et av få land der rulletobakk ble populært, sier Kjønstad.

Men hvor utbredt rulletobakk er på Sørlandet nå, er ikke lett å fastslå fordi tobakksindustrien ikke vil si hvor mye som selges her.

Overlege Heidi Berg Rolke forteller at bruken av rulletobakk nå er på vei opp blant annet i Australia og Storbritania, på grunn av dårligere økonomiske tider.

Frikjenner ikke sigaretten

Berg Rolke har spurt 479 lungekreftpasienter om deres røykevaner. Men selv om 9 av 10 som får lungekreft hovedsakelig røyker rullings, frikjenner hun ikke sigaretten.

– Nei, den er også farlig, men det ser ut som om rullingsen er enda mer farlig.

Selv om færre nå røyker enn tidligere, er det fortsatt like mange som får lungekreft, ifølge Berg Rolke.

– Røyking går ned i befolkninga, men utviklinga av lungekreft henger noen tiår etter utviklinga av røykevaner. Derfor er det fremdeles høy forekomst av lungekreft på Sørlandet, selv om færre røyker.

(NRK )

Video og TV-reportasjer

Nettgründerne Mariann Vik og Elisabeth Vik Løvland har besøkt filmmiljøet i Los Angeles flere ganger. Nå lanserer de nettsiden 2minutter.com, hvor de presenterer videoer og bildereportasjer med kjente modeller, skuespillere og artister. 
den første fotoshooten 
For jente er det en gammel drøm som nå settes ut i livet. Od de har kjent hverandre lenge
kusiner
Jentene fra Kristiansand 
direkte til havna
Ideen med 2minutter.com er å vise artister med visuelt uttrykk med bilder og korte videoer, gjerne på 2 minutter. De håper at interesserte fra hele verden vil besøke siden for å bli kjent med nye talenter og kjendiser
synk det er ikke bare kjendiser
På institutt for mediefag ved universitetet i Agder tror de jentene kan lykkes
Det er langt fra fotoshoot i Los Angeles til Kristiansand, men Mariann og Elisabeth tror på det de gjør 
slutt -
En storbrann i sentrum av en av sørlandsbyene er et skrekk-scenario. Kristiansand kommune ønsker nå infrarød kameraovervåkning av Posebyen.
Start tok imot Sogndal i Kristiansand søndag. Det ble 90 målrike minutter.