Video og TV-reportasjer

Mange passasjerer klager over det nye busstilbudet mellom Arendal og Kristiansand. Store forsinkelser på enkelte ruter, har ført til at Agder Kollektivtrafikk nå setter inn flere busser.
De har bygget store deler av Kristiansand i miniatyr. Nå er minibyggerne i ferd med å bygge Kristiansand domkirke slik den så ut før bybrannen i 1892.
Anti-mobbekampanjen "Nok" bidrar til at elevene trives stadig bedre på Strømme skole i Kristiansand. Den nasjonale elevundersøkelsen viser at det siden 2007 har blitt mindre mobbing blant barne- og ungdomsskolebarn.