Sørlandet sykehus Arendal - Dersom kvinnen blir funnet kompetent til å selv avgjøre om hun vil fortsette sultestreiken, har ikke sykehuset noe tilbud å gi henne, sier fagdirektøren ved sykehuset. - Foto: Anne Wirsching / NRK

Dersom kvinnen blir funnet kompetent til å selv avgjøre om hun vil fortsette sultestreiken, har ikke sykehuset noe tilbud å gi henne, sier fagdirektøren ved sykehuset.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Palestinsk kvinne skrives trolig ut

Den palestinske kvinnen (31) som sultestreiket i over tre uker skrives trolig ut fra sykehuset i Arendal en av de nærmeste dagene, uavhengig av om hun vil fortsette sultestreiken eller ikke.

Betingelsen når situasjonen skal drøftes mandag, er at det er medisinsk forsvarlig å skrive ut kvinnen som i ti dager har fått næring mot sin vilje ved sykehuset.

– Hun vil sannsynligvis bli utskrevet uansett, gitt at hennes medisinske tilstand tilsier det. Enten hun nå ønsker å fortsette sultestreik eller ikke, så har ikke vi noe behandlingstilbud å gi henne, slik vi ser det. Trolig blir hun skrevet ut en av de nærmeste dagene, sier fagdirektør Per Engstrand ved sykehuset til NRK.no.

Per Engstrand - Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus. (Arkivfoto) - Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus. (Arkivfoto)

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK
Spørsmål om samtykkekompetanse

Asylsøkeren sultestreiket i over tre uker etter at familien fikk avslag på asylsøknaden. Hun skal heller ønske å dø enn å reise tilbake til Gazastripen.

Etikkrådet ved sykehuset mente kvinnen hadde rett til å sultestreike seg til døde, men sykehuset grep likevel inn for ti dager siden og tvang næring og væske i kvinnen, uten å ville opplyse hvordan dette foregikk rent praktisk.

«Tvangsmatingen» ble begrunnet med at Utlendingsstyremaktene hadde besluttet å se på utsendingssaken en gang til.

Kvinnen har uttrykt at hun mener en ny behandling av saken ikke vil føre til noe og ville fortsette sultestreiken, mens sykehuset vil forsikre seg om at kvinnens helsetilstand er såpass god at hun er i stand til å ta til seg denne nye informasjonen.

Når hun vurderes som frisk nok til det, får hun selv bestemme om hun vil fortsette sulteaksjonen.

– Ikke noe behandlingstilbud

– Vi vil sikre oss at hun har fått næring i nok dager til at hun kan fatte en beslutning om hva hun skal gjøre fremover. Vi vil forvente at hun i morgen er ved en sånn status at hun kan ta en sånn beslutning, sier Engstrand.

– Hvis hun ønsker å gjenoppta sultestreik, så har vi i utgangspunktet ikke noe behandlingstilbud til henne. Da er det naturlig at vi planlegger en utskrivning ganske fort, sier Engstrand.

I kontakt med kommunen

Om det, slik det ligger i kortene, blir besluttet å skrive ut kvinnen, sier Engstrand følgende:

– Vi må da ta stilling til om hun trenger noe hjelp på kommunesiden. Vi har allerede tatt kontakt med kommunehelsetjenesten i forhold til om hun skal ha noe hjelp, sier fagdirektøren.

Video og TV-reportasjer

Laksehopp i Høiebekken er høstens vakreste eventyr for lakseentusiaster.
Tidsklemma er de fleste småbarnsforeldre godt kjent med, og nå skal det forskes på temaet. I Nyli barnehage i Arendal er det flere som kjemper mot klokka.
For to år siden ble deler av sykehuset i Arendal fredet. Mange var redd for at det ville begrense utviklingen av sykehuset. Nå to år etter ser det ut til at balansen mellom gammelt og nytt fungerer:

Dokumentarer og reportasjer

Bilder fra Dagsrevyen som viser løpsøvelse for blinde, løper etter lyden av en megafon. Bueskyttere på rekke og rad. Kulestøt for blinde, vinnes av Hans Bredesen med 8.17 m. Høyde uten tilløp for blinde og svaksynte, vinnes av Idar Hundstad med 1.43 m. Bilder fra fra bordtenniskonkurranse og Volleyball. Konkurransen vinnes av 1. laget til Oslo. Vektløfterkonkurransen vinnes av
Odd Johnsen med 117.5 kg.
Hus kan reises på en dag hvis grunnmuren er klar. Vegger,
gulv og taket er satt sammen av så lette elementer at heisekran er helt unødvendig. Huset er på 129 kvadrat-meter, og koster kr 44000.-. Bilder Dagsrevyen 1964
Bilder fra Dagsrevyen i 1964 som viser postmann med med ny postombæringstralle nedover gaten i Kristiansand. Leverer post i butikk. Postmannen demonstrerer trallens finesser. Vandrer videre og leverer post over
gjerdet.