Video og TV-reportasjer

De har bygget store deler av Kristiansand i miniatyr. Nå er minibyggerne i ferd med å bygge Kristiansand domkirke slik den så ut før bybrannen i 1892.
nominasjonsmøte i Birkenes. Ordfører vraket til neste valg.
Fra markering av dagen,