Video og TV-reportasjer

Presentasjon av ny terminal og andre planer for utbygging av Kristiansand lufthavn Kjevik.
Et gigantisk anlegg for datalagring er under planlegging i Vennesla.
Ordfører Thorild Bransdal