Video og TV-reportasjer

Store oversvømmelser på Sørlandet sykehus i Kristiansand fører til at pasienter blir sendt til Arendal. Ingen operasjoner utføres i Kristiansand i dag. Røntgenutstyret vil være ute av drift i flere dager.
Vannet fosset inn i kjelleren på Sørlandet sykehus i Kristiansand
Grim i Kristiansand