Video og TV-reportasjer

Så mange som 1 million nordmenn kan være allergiske. Ny forskning gir nå håp om at flere kan vaksineres for allergien sin.
Medlemmene i Søgne skytterlag raser over at politikerne nå trolig sier nei til skytebane i kommunen.
Helsearbeidere i Arendal kaller arbeidsdagen sin for en stoppeklokke-omsorg.