Serum.Placeholder.Image /

Video og TV-reportasjer

Ole Paus sa at han aldri mer skulle spille inn en plate. Det gjaldt helt til bestevennen Ketil Bjørnstad ringte. Nå hyller de to kompisene bygda Froland i en ny innspilling.
Anti-mobbekampanjen "Nok" bidrar til at elevene trives stadig bedre på Strømme skole i Kristiansand. Den nasjonale elevundersøkelsen viser at det siden 2007 har blitt mindre mobbing blant barne- og ungdomsskolebarn.
Forsker Ingrid Lund forteller hva som hjelper for å redusere mobbing på skolen. Intervjuer er Kim Nystøl.