Då fredsprisvinnar Malala var i Norge forrige veke, var det ikkje berre politikarar og notabilitetar som fekk møte den pakistanske jenta. Det gjorde også ein fotograf frå Høyanger, og han hadde ei spesiell helsing med seg tilbake frå møtet.
I dag delte regjeringa ut pengar til opprydding etter flaumskadane tidlegare i haust. I Flåm var ordføraren og teknisk sjef på synfaring med NVE då dei fekk nyheita.
Vereide Kjøtt i Gloppen må leggje ned drifta etter 18 år trass i at lokalmat har vorte svært populært. Men kjøttprodusenten seier det berre er i dei to siste månadane i året at han tener noko på den lokalproduserte maten.