Ei kvit jul står høgt oppe på ønkjelista til dei fleste, og mange vil gjerne ha svar om det blir snø eller ikkje.

Vêrprofeten Magnus Skildheim (77) frå Vadheim får i desse tider fleire telefonar frå håpefulle over heile landet. Han brukar teikn i naturen for å kunne gje svar.

Dette kan du følgje med på

– For det første må ein sjå på fuglane, seier 77-årigen og legg til:

– Ein kan også sjå på skogen om den er svart eller grå - for skogen forandrar farge før vêrskifte. Det blir mildare når granskogen er svart.

Vêrprofeten frå Vadheim har tolka teikn i naturen i ein mannsalder. No skal han prøve å gje svar på det alle lurar på no i desember: Blir det snø til jul?

ARTIKKELEN HELD FRAM UNDER BILETET

Magnus Skildheim - HEIME: Magnus Skildheim har blitt 77 år, men får framleis telefonar frå fjern og nær om vêret. - Foto: Gro Ravnestad / NRK

HEIME: Magnus Skildheim har blitt 77 år, men får framleis telefonar frå fjern og nær om vêret.

Foto: Gro Ravnestad / NRK

Berre tre av ti er kvite

Ein blinkande stjernehimmel og snø på trea er det som må til for å slape ekte julestemning i norske heimar. Men for mange blir dette berre ein draum, i allefall i ytre strok på Vestlandet.

Ifølgje statsmeterolog Arnstein Kjøstheim er berre tre av ti juler kvite. Han får også mange spørsmål i desse førjulstider.

– Det er noko heilt spesielt med kvit jul, og det er jo det som er det store spørsmålet. Mange vil ha kvit snø til jul, seier Kjøstheim.

– Men blir det kvit snø til jul?

– I Sogn og Fjordane er det sannsynleg, spesielt i høgda og indre strok. Men sånn statistisk sett i ytre strok er det berre tre av ti juler som er kvite, svarar han.

Har tru på kvit jul

I over 60 år har Magnus Skildheim studert månefasane og ført sirleg statistikk. Men for å kunne gje folk over heile landet eitt godt svar på 77-åringen også ta fram almanakken.

– Det er heilt ufatteleg så mange som tar kontakt - heilt frå Lindesnes til Møre og Romsdal. Og det er ein i Stavanger som ringer fleire gonger for dagen. Eg har mange telefonar kvar einaste dag, seier Skildheim.

Med statistikken i handa og naturen som oppslagsverk er den erfarne vêrprofeten klar til å konkludere korleis juleveiret blir i år. Månen i desember i år kan gje svar på om det blir snø til jul:

– Alt ser ut til at det kan hende at vi får snø til jul. Men det er ikkje ut som det i naturen. Det er ikkje så lenge igjen til jul, men det kan skifte kort, seier han.