Stor fare for flaum mange stader. NVE er i full beredskap.
Foto: Stine Kyrkjebø Johansen - Reporter: Halvor Farsund Storvik
Førdefestivalen er i gong!