Hafstadfjellet er ikkje by

Førde kommune kan ikkje krevje eigedomsskatt for TV- og radiosendaren på toppen av Hafstadfjellet. Det har Fjordane tingrett avgjort.

Hafstadfjellet (bak Førde Sentralsjukehus) er ikkje del av byen Førde, meiner tingretten. Arkivfoto NRK

Hafstadfjellet (bak Førde Sentralsjukehus) er ikkje del av byen Førde, meiner tingretten. Arkivfoto NRK

Eigedomsskatt kan ein kommune berre skrive ut der det er bymessig utbygt, eller der utbygging er på gang. Difor har Førde innført eigedomsskatt i tettstaden og seinare utvida det nordover mot Sunde. Lova krev klart avgrensa område, og kommunestyret vedtok i si tid ei avgrensing der Hafstadfjellet var innanfor grensa for eigedomskatt.

Førde kommune fekk sakkunning støtte for at dette var etter lova. Dermed sende dei rekning til Norkring for eigedomsskatt på kring 40.000 kroner for sendaren og masta på fjelltoppen.

Nekta å betale

Norkring nekta å betale og gjekk til retten. Deira påstand var at toppen av Hafstadfjellet ligg utanfor området der kommunen har rett til å krevje eigedomsskatt, sjølv om kommunen har definert det innanfor.

Retten gav Norkring medhald. Retten ville ikkje ta stilling til Førde kommune sitt subsidiære standpunkt om at dei kan skattelegge sendaren etter eigedomsskattelova sin bestemmelse om ulike typar verk eller bruk, sjølv om desse ligg utanfor grensa for eigedomsskatt.

Frå pluss 40.000 til minus 150.000

Førde kommune vart også dømd til å betale motparten sine sakskostander på vel 150.000 kroner. Rådmann Ole John Østenstad i Førde vil ikkje kommentere dommen før han har lese han.

Fleire nyhende

I over eitt år har eit samla beredskaps-Noreg venta på den største omveltninga i politiet nokon gong. Framleis utan svar. Mange politidistrikt er føreslått nedlagt. I Sogn og Fjordane har ventetida ført til at folk har slutta.
Elektrikarar er blitt mangelvare. Berre dei neste åra vil det mangle opp mot 200 elektrikarar i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Den tørre, fine hausten har ført til fantastiske forhold for å jakte på nordlys også her på Vestlandet.
Men nordlyset er uforutsigbart, og du må vera ivrig viss du vil fange og forevige det.

Kvar er dette?

Kvar er dette - Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her