Grasbrann på Vangsnes

Brannmannskap måtte rykkja ut då det oppstod ein grasbrann på Vangsnes fredag kveld.

Brannen var like i nærleiken av Tveit Camping.

Den var meldt kl 18.50 og brannmannskapa frå Vik hadde sløkt den 20 minutt seinare.

Fredag kveld var det uvisst kva som var brannårsaka.

 

Det er vanskelege tider i oljebransjen, og mange selskap har kutta kraftig i bemanninga. Men det gjeld ikkje alle: Westcon i Florø har tilsett fleire - og investert over 100 millionar kroner.
UWC-elev frå Nepal er uroa for heimlandet
Eldgrim blir overraska av kollega Gro Ravnestad som lurer seg inn i studio og overtek sendinga.