Bygstad med Storehesten - Foto: Ottar Starheim / NRK
Foto: Ottar Starheim / NRK

Gaular

Gaular er ein kommune med ei svært turbulent politisk historie, men der dei fleste stridar ser ut til å ha lagt deg.

 

 

Stridane i Gaular har i hovudsak vore knytta til kampen om Gaular-vassdraget og skule i Bygstad. Den siste resulterte i oppretting av Samlingslista, med den gamle senterpartiordføraren Per Kjelstad som listetopp. Han kom tilbake i ordførarstolen frå den posisjonen.

No er desse stridane historie, men dei stakk djupt. Framleis lever t.d. Samlingslista, og framleis er Per Kjelstad på topp.

Følling favoritt

Senterpartiet satsa for fire år sidan på Jenny Følling som ung arvtakar etter Henrik Lunde som gav seg i politikken. Følling rappa ordførarklubba frå Kjelstad. I Følling-perioden har Gaular greidd å komme eit steg vidare frå den gamle krigstilstanden. Dei fleste vanskelege politiske vedtak er gjort samrøyses eller etter klassiske politiske skiljeliner som t.d. i spørsmålet om eigedomsskatt.

Sjølv om Gaular er ein politisk uberegneleg kommunen der uventa ting kan skje, vil det overraske om ikkje Følling får fornya tillit.

Utfordrarar   

Dersom ein skal sjå etter utfordrarar, kjem ein ikkje unna Per Kjelstad, ein av dei verkeleg drivne ringrevane i lokalpolitikken.

Mathias Råheim (H) stiller også som kandidat. Råheim er mangeårig fylkespolitikar, tidlegare fylkesleiar i Høgre og stortingskandidat, og har prøvd å bli ordførar tidlegare utan å lukkast,  Lite talar for at det skal bli hans tur i år. 

Politisk borgfred

Gaular har vore igjennom ei økonomisk krisetid.  Dei vart ROBEK-kommune der fylkesmannen nekta låneopptak. Men kommunen er mellom dei som har fått betre økonomisk armslag etter regjerignsskiftet og er no ute av ROBEK-systemet. I denne prosessen innførde kommunen eigedomsskatt - til protestar frå H, Krf og Samlingslista. Kanskje vil desse prøve omkamp i valkampen?

Ei anna omstridd sak er dei nye kraftlinene som er planlagt gjennom kommunen. Men her har kommunestyret samla gått inn for eit kompromiss-forslag. Det inneber at de er vanskeleg å komme tilbake i etterkant å fronte strid.

Det teiknar til å bli ein relativt roleg valkamp i Gaular - men det er ein kommune som kan overraske. 

Gaular - kommuneval

 

Ap

SV

SP

KrF

V

H

Andre

1995

12,7

 

36,6

9,2

5,2

9,0

27,2

1999

11,8

 

23,5

10,4

7,3

11,3

35,7

2003

11,0

10,2

31,5

8,9

2,0

9,4

27,3

2007

 8,0

 4,2

44,8

10,6

1,9 

14,5

    -

Fleire nyhende

Den tørre, fine hausten har ført til fantastiske forhold for å jakte på nordlys også her på Vestlandet.
Men nordlyset er uforutsigbart, og du må vera ivrig viss du vil fange og forevige det.
Landbruket står for 10 prosent av klima-utsleppa i Norge. No skal forskarar finne ut korleis bøndene kan få best mogleg avlingar, samstundes som ein reduserer utsleppa til miljøet.
Bøndene fryktar gardsbruk vil ende opp som hytter og fritidseigedomar når regjeringa no vil fjerne bu- og driveplikta. Hos meklarane i eigedomsbransjen er dei derimot svært nøgde.

Kvar er dette?

Kvar er dette? - Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her