Tore Thorsnes - UTVIKLINGA SNUR: Tore Thorsnes i Nav fryktar at utviklinga snur, og at det blir fleire arbeidslause i Sogn og Fjordane. - Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

UTVIKLINGA SNUR: Tore Thorsnes i Nav fryktar at utviklinga snur, og at det blir fleire arbeidslause i Sogn og Fjordane.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Fryktar auke i arbeidsløysa

Utviklinga på arbeidsmarknaden i Sogn og Fjordane er positiv – men fleire varsla bedriftsnedleggingar kan komme til å snu utviklinga framover våren.

– Det er nye jobbar der ute, men mange av dei ledige har ikkje heilt den kompetansen som trengst, og her skal Nav hjelpe, seier Tore Thorsnes i ei pressemelding.

Han er direktør for Nav Sogn og Fjordane. No fryktar han at fleire kan bli ståande utan arbeid i tida framover.

Ved utgangen av april hadde Sogn og Fjordane 125 færre heilt ledige enn på same tid i fjor. Dette svarar til ein reduksjon på ti prosent. På landsnivå er reduksjonen på sju prosent.

Ikkje lenger lågast arbeidsløyse

Det er no 1102 personar heilt utan arbeid i Sogn og Fjordane. Dette svarar til 2,0 prosent av arbeidsstyrken, og for første gong på lenge har vi ikkje den lågaste arbeidsløysa i landet.

Rogaland har i april 1,9 prosent av arbeidsstyrken sin utan arbeid. På landsnivå er 66756 personar, eller 2,6 prosent heilt utan arbeid.

Bygg og anlegg og butikk- og salsarbeid (begge minus 32 prosent) har størst nedgang i arbeidsløysa samanlikna med april i fjor. I industrien er det 299 heilt ledige, 66 færre enn i april 2011 og ein reduksjon på 18 prosent.

Kontorarbeid og barne- og ungdomsarbeid har størst auke i arbeidsløysa med høvesvis 42 prosent og 23 prosent.

(Artikkelen held fram under biletet)

Næringsliv i Sogn og Fjordane - FLEIRE LEDIGE? Næringslivet i Sogn og Fjordane kan vente seg høgare arbeidsløyse framover.NRK

FLEIRE LEDIGE? Næringslivet i Sogn og Fjordane kan vente seg høgare arbeidsløyse framover.

Foto: NRK

Størst reduksjon i Hyllestad

15 av 26 kommunar har ein reduksjon i arbeidsløysa frå april i fjor. Kommunane Hyllestad (-50 prosent), Gulen (- 45 prosent) og Askvoll (– 36 prosent), har størst reduksjon.

Bremanger og Vågsøy har høgast arbeidsløyse i april med høvesvis 5,0 prosent og 4,0 prosent. Mange heilt permitterte frå fiskeindustrien dreg tala opp i desse kommunane.

I andre enden av skalaen finn vi Gulen med 0,9 prosent og Vik, Leikanger og Gloppen med 1,0 prosent.

Færre permitterte i fylket

230 av dei heilt ledige i fylket er permitterte. Dette er 44 færre enn i april i fjor. 132 av dei permitterte kjem frå fiskeindustrien, ein reduksjon på 13 frå april i fjor.

Det blei registrert 499 nye ledige stillingar i april. Dette er ein auke på 16 frå april i fjor.

Auken er størst innanfor jordbruk, skogbruk og fiske og barne- og ungdomsarbeid.

NRK setter pris på at mange bidrar med meninger, erfaringer og synspunkter i kommentarfeltet. Takk for at du begrunner dine meninger og avstår fra personangrep. Innlegg som ikke følger våre regler for deltakelse kan bli slettet.
Rekordstor rovdyrerstatning i Sogn og Fjordane
Barnebarnet til Nikolai Astrup viser for første gang sin private samling av ekte Astrupkunst.
Håpet er at noen vil kjøpe hele samlingen til en av norges største kunstnere slik at de kan bli offentlig for alle.
Tage Nondal sine jærhøns har vunne mange prisar.

Kvar er dette?

Kvar er dette? - Foto: Merete Husmo Høidal / NRK
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her