Tore Thorsnes - UTVIKLINGA SNUR: Tore Thorsnes i Nav fryktar at utviklinga snur, og at det blir fleire arbeidslause i Sogn og Fjordane. - Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

UTVIKLINGA SNUR: Tore Thorsnes i Nav fryktar at utviklinga snur, og at det blir fleire arbeidslause i Sogn og Fjordane.

Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

Fryktar auke i arbeidsløysa

Utviklinga på arbeidsmarknaden i Sogn og Fjordane er positiv – men fleire varsla bedriftsnedleggingar kan komme til å snu utviklinga framover våren.

– Det er nye jobbar der ute, men mange av dei ledige har ikkje heilt den kompetansen som trengst, og her skal Nav hjelpe, seier Tore Thorsnes i ei pressemelding.

Han er direktør for Nav Sogn og Fjordane. No fryktar han at fleire kan bli ståande utan arbeid i tida framover.

Ved utgangen av april hadde Sogn og Fjordane 125 færre heilt ledige enn på same tid i fjor. Dette svarar til ein reduksjon på ti prosent. På landsnivå er reduksjonen på sju prosent.

Ikkje lenger lågast arbeidsløyse

Det er no 1102 personar heilt utan arbeid i Sogn og Fjordane. Dette svarar til 2,0 prosent av arbeidsstyrken, og for første gong på lenge har vi ikkje den lågaste arbeidsløysa i landet.

Rogaland har i april 1,9 prosent av arbeidsstyrken sin utan arbeid. På landsnivå er 66756 personar, eller 2,6 prosent heilt utan arbeid.

Bygg og anlegg og butikk- og salsarbeid (begge minus 32 prosent) har størst nedgang i arbeidsløysa samanlikna med april i fjor. I industrien er det 299 heilt ledige, 66 færre enn i april 2011 og ein reduksjon på 18 prosent.

Kontorarbeid og barne- og ungdomsarbeid har størst auke i arbeidsløysa med høvesvis 42 prosent og 23 prosent.

(Artikkelen held fram under biletet)

Næringsliv i Sogn og Fjordane - FLEIRE LEDIGE? Næringslivet i Sogn og Fjordane kan vente seg høgare arbeidsløyse framover.NRK

FLEIRE LEDIGE? Næringslivet i Sogn og Fjordane kan vente seg høgare arbeidsløyse framover.

Foto: NRK

Størst reduksjon i Hyllestad

15 av 26 kommunar har ein reduksjon i arbeidsløysa frå april i fjor. Kommunane Hyllestad (-50 prosent), Gulen (- 45 prosent) og Askvoll (– 36 prosent), har størst reduksjon.

Bremanger og Vågsøy har høgast arbeidsløyse i april med høvesvis 5,0 prosent og 4,0 prosent. Mange heilt permitterte frå fiskeindustrien dreg tala opp i desse kommunane.

I andre enden av skalaen finn vi Gulen med 0,9 prosent og Vik, Leikanger og Gloppen med 1,0 prosent.

Færre permitterte i fylket

230 av dei heilt ledige i fylket er permitterte. Dette er 44 færre enn i april i fjor. 132 av dei permitterte kjem frå fiskeindustrien, ein reduksjon på 13 frå april i fjor.

Det blei registrert 499 nye ledige stillingar i april. Dette er ein auke på 16 frå april i fjor.

Auken er størst innanfor jordbruk, skogbruk og fiske og barne- og ungdomsarbeid.

NRK setter pris på at mange bidrar med meninger, erfaringer og synspunkter i kommentarfeltet. Takk for at du begrunner dine meninger og avstår fra personangrep. Innlegg som ikke følger våre regler for deltakelse kan bli slettet.
I Flåm stilte i dag meir enn 70 ivrige personar til dugnad for å rydde opp etter flaumen i slutten av oktober. Målet var mellom anna å finne personlege gjenstandar i det kaoset den flaumstore Flåmselvi skapte.
No er sogningen Jens Brekke i krangel med påtalemakta igjen.
Reporter Arve Uglum direkte frå Sogndal.

Kvar er dette?

Kvar er dette? - Foto: Merete Husmo Høidal / NRK
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her