Korleis var det å feire jul i gamledagar? Elever fra Naustdal fekk i dag høyre at mykje har endra seg - men at ein rødkledd liten kar er like viktig no som før.
Då fredsprisvinnar Malala var i Norge forrige veke, var det ikkje berre politikarar og notabilitetar som fekk møte den pakistanske jenta. Det gjorde også ein fotograf frå Høyanger, og han hadde ei spesiell helsing med seg tilbake frå møtet.
I dag delte regjeringa ut pengar til opprydding etter flaumskadane tidlegare i haust. I Flåm var ordføraren og teknisk sjef på synfaring med NVE då dei fekk nyheita.