Berga lamma til ordføraren etter meir enn 200 timar med leiting

Den spreke pensjonisten Torodd Kvam frå Sogndal har leita etter lamma i heile haust. I helga fekk han og saueeigar Ivar Kvalen løn for strevet.

Torodd Kvam

BERGINGSMANN: Torodd Kvam har fått kontroll på dei to sakna lamma.

Foto: Privat foto

– Eg har brukt minst 20 dagsverk sidan tidleg i haust, seier Kvam til Sogn Avis.

Til NRK.no fortel han at han saman med Sverre Bruheim går mykje i fjellet og leitar etter sau.

Dottera til Bruheim er sauebonde på indre Hafslo. På ein av turane - i oktober - såg dei lamma som tilhøyrer ordføraren i Luster, Ivar Kvalen.

– Kvalen har leita mykje sjølv

– Eg veit at Kvalen har leita mykje. No dei siste 14 dagane har eg vore inne seks-sju turar i området utan å sjå lamma. På laurdag kveld avtalte vi at vi skulle vere ein gjeng som skulle inn og leite på nytt, seier Kvam.

– Det hadde kome mykje snø, så vi brøyta oss fram i 70-80 cm med nysnø utan å sjå noko til dyra. Vi var i ferd med å gi opp, trass i at vi visste dei var i området. Då fekk vi tilfeldigvis auge på dei i utkanten av eit granfelt, under eit grantre.

(Artikkelen held fram under biletet)

Torodd Kvam og Ivar Kvalen

To nøgde saueleitarar: Torodd Kvam og Ivar Kvalen.

Foto: Privat foto

– Meir enn 200 arbeidstimar

– Dei skvatt fram, og det vart mykje basking før vi fekk tak i dei, men då vi hadde fått dei ned til bilen var vi gilde både Kvalen og eg.

– Vi kjende at vi hadde lagt ned så stor innsats, totalt er det brukt meir enn 200 arbeidstimar på leiting etter lamma. Hadde alle bøndene vore like ivrige på å få nedatt sauene sine så hadde det vore flott.

Måkar snø for eldre

– Du er pensjonist no, er det slikt du likar å bruke tid og krefter på?

– Ja, det er det. Og no om vinteren måkar eg snø hjå mange eldre. Det er veldig kjekt, ikkje berre snømåkinga, men eg får den gode praten, eg blir alltid beden inn på kaffi.

– Og når eg nesten ser tårer i augene på dei gamle fordi dei er så glade for at nokon hjelper dei så er det kjekt for meg.

Eksamen i fare for tusenvis av studentar

Hundrevis av tilsette ved høgskular og universitet kan bli råka av streik dersom ikkje det blir einigheit mellom Unio og staten.

høgskulen i sogn og fjordane

MOGELEG STREIK: 3000 studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane kan bli råka av streik denne veka.

Foto: HISF

– Det er veldig leit at elevar kan gå glipp eksamen, seier rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Rasmus Stokke.

Ved midnatt natt til torsdag denne veka, går meklingsfristen ut i årets lønnsoppgjer i staten. Viss meklinga ikkje fører fram, går tilsette i mellom anna politiet, Nav, universitet og høgskular ut i streik. Det er totalt i underkant av 2000 personar.

Og det er høgskulesektoren som vil bli aller hardast råka.

– Dette handlar ikkje om pengar, det handlar om prinsipp. Retten til å forhandle om framtidig pensjon er kanskje det viktigaste, seier Kjetil Rekdal, nestleiar i Unio.

– Studentane er uroa

Høgskulen i Sogn og Fjordane er den utdanningsinstitusjonen som blir hardast råka visst det blir streik.

Utdanningsforbundet, Forskarforbundet og Sjukepleiarforbundet har til saman tatt ut 117 av totalt 330 tilsette i streik ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det kan råke 3000 studentar.

– Det vil få store konsekvensar for studentane. Dei tykkjer sjølv det er veldig trasig, seier Stokke.

Han reknar med at dei fleste skriftlege eksamenane vil bli gjennomført som normalt, men at skulen vil få store problem med å la studentane ta munnlege eksamenar.

– Ein streik vil føre til at elevar kan få karakterar seint. Dessutan kan det bli forseinkingar i opptaksprosessen, seier rektoren.

Kan gå glipp av eksamen

Kristin Hinna i Unio Vest, fortel at det er tusenvis av studentar i landet som kan gå glipp av eksamen dersom streiken blir eit faktum.

– Det gjeld både med å få levert eksamensoppgåver, å få avvikla munnleg eksamen og eventuelt å få resultata av eksamen som vil gå seinare enn vanleg.

Ved Høgskulen i Oslo og Akershus skal rundt 570, altså kring 25 prosent av dei tilsette ved skulen streike, viss det blir aktuelt.

Kan påverke Vestlandshøgskulen

Wenche Fjørtoft, personaldirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, seier leiinga er uroa for gjennomføring av eksamen og at heile fusjonsprosessen i vest kan bli råka av ein eventuell streik.

– Eg trur vi langt på veg kan klare å finne ei løysing på gjennomføring av skriftleg eksamen for dei fleste studentane våre, men munnleg eksamen vil bli verre, for der må jo faglærar vere til stades, seier personaldirektøren. Og det er stort sett fagleg tilsette som skal ut i ein eventuell streik, seier Fjørtoft til nettstaden Khrono.

– Lite informasjon

Ingrid Moe Albrigtsen, studentleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, seier mange studentar framleis ikkje er kjende med at tilsette ved skulen kan bli teke ut i streik.

– Det er ikkje mange som har fått med seg faren for streik for mange av studentane har litt tunnelsyn i desse eksamenstider, seier studentleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Ingrid Moe Albrigtsen.

Ho seier det i løpet av morgondagen vil bli gitt så mykje informasjon på Høgskulen at alle studentane skal få kjenne til faren.

– Vi håpar og trur at meklinga skal føre fram så vi unngår denne streiken. Det er trasig at dette går ut over studentane, seier rektor Stokke.

For JA-ordførar Jon Håkon Odd i Leikanger blei det dagen-derpå, etter at folket sa nei til storkommune i Sogn.
Konkurransetilsynet set foten ned for salet av éin ferjegigant til ein annan. Dei fryktar eit dyrare ferjetilbod om Torghatten får kjøpe opp Fjord1.