eBay - NETTHANDEL: Nordmenn handlar stadig meir over internett. - Foto: Jane E. Brattland / NRK

NETTHANDEL: Nordmenn handlar stadig meir over internett.

Foto: Jane E. Brattland / NRK

Stadig aukande netthandel uroar

Lokale næringsdrivande merkar tøff konkurranse frå nettbutikkane. Berre i Sogn handlar folk til ein verdi som kunne gitt 50–100 arbeidsplassar, meiner Bjørn Skovly i avisa Optimisten.

Dagleg leiar Reidar Dvergedal hos Intersport i Sogndal er mellom fleire som merkar at netthandelen har auka jamt og trutt dei siste åra.

– Spesielt på ski har vi merka at netthandelen har auka. Ikkje minst i vinter har vi merka at fleire og fleire kjem inn med ski som dei har kjøpt andre stadar og skal ha montert bindingar, flytte over bindingar og eventuelt berre kjøpe sko, fortel han.

– Alarmerande

Dvergedal er uroa for utviklinga med auka netthandel. Både sportsbutikkar, kledesbutikkar og musikkforretningar er mellom dei som er tydeleg utsette for konkurransen frå nettbutikkane.

– Det er alarmerande for eit lite lokalsamfunn om ikkje verksemder klarer å støtte opp. Det er ekstremt viktig for oss som driver lokalt at vi faktisk klarer å ta hand om kundane våre og får dei til å handle hos oss, seier han.

Bjørn Skovly, som står bak avisa Optimisten i Sogn, deler denne uroa.

– Tenk deg om

Bjørn Skovly - ÅTVARAR: Bjørn Skovly åtvarar mot netthandel framfor handel i den lokale butikken. - Foto: Optimisten /

ÅTVARAR: Bjørn Skovly åtvarar mot netthandel framfor handel i den lokale butikken.

Foto: Optimisten

Skovly fortel at netthandelen berre i Sogn kunne gjeve mellom 50 og 100 arbeidsplassar lokalt.

Han seier at folk må tenkje seg om når dei handlar på nett, fordi netthandelen går utover lokalsamfunnet.

– Dersom du finn det du skal handle lokalt til ein nokolunde fornuftig pris, så er ringverknaden av den handelen du gjer lokalt så stor at du ikkje skal tenkje på å ikkje bruke ditt lokale tilbod, seier Skovly.

Går utover sponsing

Skovly peikar på to hovudfølgjer av auka netthandel. Det lokale næringsliv er ofte sterkt inne på sponsorsida på kultursida.

– Det eine er at det blir færre arbeidsplassar. Det andre er at næringslivets moglegheiter til å støtte frivillig arbeid blir redusert, for det er av overskotet dei kan hente ut middel til å drive sponsorverksemd, seier han.

NRK setter pris på at mange bidrar med meninger, erfaringer og synspunkter i kommentarfeltet. Takk for at du begrunner dine meninger og avstår fra personangrep. Innlegg som ikke følger våre regler for deltakelse kan bli slettet.
Rekordstor rovdyrerstatning i Sogn og Fjordane
Barnebarnet til Nikolai Astrup viser for første gang sin private samling av ekte Astrupkunst.
Håpet er at noen vil kjøpe hele samlingen til en av norges største kunstnere slik at de kan bli offentlig for alle.
Tage Nondal sine jærhøns har vunne mange prisar.

Kvar er dette?

Kvar er dette - Foto: Merete Husmo Høidal / NRK
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her