Årdal Metallverk - vinteren 2009 - STORT OVERSKOT: Hydro i Årdal hadde eit overskot på 384 millionar i 2011. - Foto: Kjell Arvid Stølen /

STORT OVERSKOT: Hydro i Årdal hadde eit overskot på 384 millionar i 2011.

Foto: Kjell Arvid Stølen

2011 godt år for aluminium

Hydro i Årdal gjekk i fjor med eit overskot på heile 384 millionar kroner, noko som er ei dramatisk betring frå året før. I Høyanger var overskotet på 136 millionar.

Fabrikksjef ved Hydro Årdal, Arne Werge-Olsen, er svært nøgd med resultata som vart presenterte klokka 12 torsdag.

– Vi har eit veldig godt resultat for 2011, eit overskot på 384 millionar kroner før renter og skatt, og det er vi veldig godt nøgde med.

– Solid arbeid med kostnadskutt

– Kva er årsaka til at det gjekk så bra?

– Primært at vi hadde gode prisar, men vi skal heller ikkje stikke under ein stol at vi har arbeidd veldig målretta sidan krisa vi hadde i 2009 med å få ned kostnadene våre. Det er gjort eit solid arbeid også i 2011, og det viser att i tala våre.

Det er svært sterke tal Hydro kan presentere for verket i Årdal. Resultatet er 269 millionar kroner betre enn i 2010. Det er varsla tøffare tider i 2012, og aluminiumproduksjonen i Sogn er sårbar for svingingar i verdsøkonomien.

(Artikkelen held fram under biletet).

Hydro i Årdal - ROS TIL TILSETTE: Både Werge-Olsen og Fredagsvik rosar innsatsen til dei tilsette. - Foto: Arve Uglum / NRK

ROS TIL TILSETTE: Både Werge-Olsen og Fredagsvik rosar innsatsen til dei tilsette.

Foto: Arve Uglum / NRK

2012: Positivt for valseblokk

– Det vi ser er at heldigvis er valseblokk, som er eitt av produkta våre, så langt friskmeld. Vi har 100 prosent produksjon, og vi har selt heile produksjonen for 2012.

I 2011 vart det produsert 192 472 tonn primæraluminium i Årdal, nesten 4000 tonn meir enn i 2010, samstundes som talet på tilsette vart redusert frå 618 til 579.

(Artikkelen held fram under biletet)

Hydro Høyanger - STORT OVERSKOT: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 136 millionar i 2011. - Foto: Heidi Lise Bakke(MMS) / NRK

STORT OVERSKOT: Hydro i Høyanger hadde eit overskot på 136 millionar i 2011.

Foto: Heidi Lise Bakke(MMS) / NRK

– Kjemperesultat som skal feirast

Også ved Hydro i Høyanger var 2011 eit godt år. Hovudtillitsvald Billy Fredagsvik er godt nøgd med resultatet som er lagt fram der, eit overskot på 136 millionar, mot 53 millionar kroner i 2010.

Billy Fredagsvik. - SKAL FEIRE: Hovudtillitsvald Billy Fredagsvik. - Foto: NRK /

SKAL FEIRE: Hovudtillitsvald Billy Fredagsvik.

Foto: NRK

– Ser vi det i lys av den krisa vi har hatt så er det eit kjemperesultat både i Høyanger og i Årdal. Det er veldig flinke tilsette, gutta på golvet har stått på heile tida. Vi har gjennomført eit spareprogram på ein utmerka måte her i Sogn. Dette må vi ut på puben i helga og feire.

Ny årsrekord

Hydro Høyanger Metallverk sette ny årsrekord i 2011. Det vart produsert 61 620 tonn aluminium.

Men både produksjon og resultat viser dalande tendens mot slutten av 2011. Resultatet i fjerde kvartal er på 21 millionar kroner, det er ei halvering av resultatet for fjerde kvartal i 2010. Med andre ord er det grunn til å rekne med at 2012 ikkje blir eit så gullkanta år som 2011.

Fleire nyhende

Evakuerte innbyggjarar i Flåm kan no dra heim etter flaumen. 
Men 35 av dei rundt 200 evakuerte kan ikkje flytte hjem igjen enno, og 15 har behov for ny bustad på lang sikt.
Bærbonde Arne Slogvik i Lærdal har mista fleire mål med moreller og bringebær.
Det skjedde så fort

Kvar er dette?

Kvar er dette? - Foto: Ottar Starheim / NRK
Foto: Ottar Starheim / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her