- Lær borna nettvett

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Det er ikkje uvanleg at born legg namn og bilde av seg sjølv ut på nettet. Sogndal kommune har difor starta eit prosjekt kor målet er å informere foreldre om forsvarleg bruk av Internett.

Av:
Kristine Ask
/
Brit Jorunn Svanes

IT-konsulent Solfrid Helvik håpar Sogndal på denne måten vil førebygge uheldige hendingar i framtida.

- Det som er spesielt no er at det er mange unge som brukar Internett. På Dagbladet si Blink-side ligg profilar på ungar som er seks år, seier Helvik.

- Er du sexy?

Ho fortel at ho la ut ein profil på ei åtte år gammal jente frå Sogndal, og få minutt etter fekk ho svar frå ein 13 år gammal gut som lurte på om ho var sexy.

- Om han var 13 år veit ikkje eg, men det seier litt om kva ungane kan utsetje seg for. Ein åtteåring skjønnar ikkje at det kan vere ein eldre person som bak den profilen. Vi må forklare for ungane at alle er ikkje slik dei seier at dei er, seier ho.

Ungane kan ofte mest

IT-konsulent Solfrid Helvik i Sogndal kommune meiner det er viktig at foreldra set seg ned med borna ved PC-en.

- Det beste er å innrømme at ungane ofte kan meir enn foreldra på Internett. La ungane få lære foreldra, gå gjennom nettvettreglar og ungane må vite at dei kan gje beskjed viss dei har sett noko ikkje likar utan å vere redd for reaksjonane til foreldra, seier ho.

Dårleg samvit

Ein av foreldra som er på møtet på Trudvang skule får dårleg samvit av å høyre på Helvik. Han meiner han burde hatt mykje betre oversikt over kva borna bruker nettet til.

- Eg ser at det er så mykje ein må vere merksam på. Vi er berre nøydde til å setje oss ned saman med dei. Men det er ei utfordring, seier han.

Han seier at ein måte å få litt betre oversikt på, er å plassere datamaskinen i eit fellesrom og ha skjermen vendt ut i rommet.

Hindre overgrep

Foreldremøtet på Trudvang var det første av ei lang rekkje. Framover skal Solfrid Helvik treffe fleire foreldre. Ho håpar at betre kjennskap til nettvettreglar kan gjere ein skilnad.

- Så om ein eller fleire av desse foreldra går heim og fortel om nettvett, og vi kan hindre eit overgrep, så er der verkeleg verdt det, seier ho.

Lyd og video

Se også

Rekordstor rovdyrerstatning i Sogn og Fjordane
Barnebarnet til Nikolai Astrup viser for første gang sin private samling av ekte Astrupkunst.
Håpet er at noen vil kjøpe hele samlingen til en av norges største kunstnere slik at de kan bli offentlig for alle.
Tage Nondal sine jærhøns har vunne mange prisar.

Kvar er dette?

Kvar er dette - Foto: Merete Husmo Høidal / NRK
Foto: Merete Husmo Høidal / NRK

Veit du kvar dette er? Du kan vinne Flax-lodd

Høyr sendingane våre

Gro Ravnestad - Foto: Arne Stubhaug / NRK
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Høyr alt vi sender - direkte og i opptak

Vestlandsrevyen

Vestlandsrevyen - Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Sjå Vestlandsrevyen her