Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Personer relatert til "Veier til vår tid"

Vis klipp2:21

Verdens første kvinnelige president

Omhandler dato: 1980

Verdens første kvinnelige president heter Vigdís Finnbogadóttir (f.1930). Hun ble valgt til Islands president i 1980, og beholdt denne stillingen til 1996.

Finnbogadóttir hadde universitetsutdannelse i språk, litteratur og teater. Som president var hun opptatt av å fremme Islands språk og kulturelle identitet og egenart.

Vis klipp4:53

Husokkupasjon i Oslo

Omhandler dato: 1980

I oktober 1981 ble en fraflyttet bygård i Oslo okkupert av ungdom på jakt etter et aktivitetshus. Huset i Skippergata var i dårlig forfatning, og okkupantene møtte strek motstand både fra politi og politikere. Etter at huset ble revet i 1982, vokste behovet for et nytt hus som ungdommen kunne oppholde seg i.

Her får vi innblikk i historien bak Blitz-miljøet, og hvordan de fikk sitt nye hus i Pilestredet 30.

Vis klipp2:37

Tromsø får fjernsyn 1966

Omhandler dato: 1966-11-15

Året er 1966 og det er TV-feber i Tromsø. Hva slags gleder er det tromsøværingene håper at fjernsynsapparatet vil gi dem?

Vis klipp1:32

Interrail 1970-tallet

Etter at ordningen med interrail ble etablert i 1972 har tog vært en populær reisemåte for ungdom. På 1970-tallet loffet flere tusen ungdommer rundt med tog i Europa.

Hvem var disse første interrailerne? Og hva var så spennede med denne måten å reise på?

Vis klipp2:43

Solreiser 1960-tallet

Omhandler dato: 1960

Det første charterflyet fra Norge gikk til Mallorca i 1959, og siden den gang har det vært en stadig økende masseturisme fra Norge mot sør. Med fullsatte fly kunne selskapene tilby rimelige reiser til både Italia, Spania og Hellas.

Her et tilbakeblikk på charterturismen og de velkjente solreisene på 1960-tallet.

Vis klipp2:23

Utenlandsreiser 1950-tallet

Omhandler dato: 1950

For nordmenn startet moderne masseturisme til utlandet på slutten av 1950-tallet i form av bussturer til blant annet Paris, Venezia, Roma og London. Her et lite tilbakeblikk.

Vis klipp0:45

Campingferie 1960-tallet

Omhandler dato: 1960

På 1960-tallet begynte campingferie å bli veldig vanlig. Salg av hustelt og camingvogner nådde store høyder, og nye campingplasser dukket opp over hele landet.

Vis klipp2:11

Tørr boring, lang leting

Omhandler dato: 1973

Det bores og det bores. Mange gjør en innsats langt utover det normale. Flere mennesker får skader eller mister livet. Det er tøffe tider og sikkerheten settes ikke alltid i høysete.

Vi følger livet på en av de aller første plattformene. Etter at det er boret over 30 hull er det ikke funnet noe olje som er drivverdig.

Det er faktisk like før at man gir opp og reiser hjem fra Nordsjøen vinteren 1969-70. Men så: et av de siste hullene som oljeselskapene hadde forpliktet seg til å bore, gir ønskede resultater.

I dag vet vi jo hvordan det gikk, men det var et sjansespill med høy innsats, både menneskelig og økonomisk, det første 10-året det ble lett etter olje i Nordsjøen.

Vis klipp2:28

Likeverd og arbeidsfordeling 1970-tallet

Omhandler dato: 1970

I Norge var 1970-tallet tiåret da kvinnene virkelig gjorde inntog på arbeidsmarkedet. Hør ekteparet Nordbye fortelle hvordan de på 70-tallet begge bidro til familieøkonomien, og delte hjemmearbeidet mellom seg.

I dette klippet får du se dem både på 70-tallet og på 90-tallet.

Vis klipp1:40

Nøkkelbarna 1950-tallet

Omhandler dato: 1950

Selv om husmor-familien står sentralt på 50-tallet, blir ikke alle barn møtt i døra av mor etter endt skoledag. Med nøkkel i en hyssing rundt halsen, må de låse seg inn selv. Mor er på jobb.

Vis klipp2:29

Selvaag endrer boligbyggingen

Omhandler dato: 1950

Olav Selvaag er mannen som forenklet byggemetodene og bygde et stort antall rasjonelle og rimelige boliger på 1950-tallet.

Til tross for at idéen hans om rasjonell boligbygging ble møtt med stor motstand i begynnelsen, skulle det vise seg at det var det beste som kunne skje i en tid hvor mangelen på boliger var stor. Hør blant annet Olav Selvaag fortelle.

Vis klipp1:47

Kvinneorganisasjoner 1970-tallet

Omhandler dato: 1974

Flere og flere kvinner slutter seg til de nye kvinneorganisasjonene på 1970-tallet. De politiske målene kunne være forskjellige, men bevisstgjøringen hadde de felles.

Vis klipp2:30

Sex og tabubelagte emner

Omhandler dato: 1969

Reporter Mette Janson setter seksualitet på dagsorden. På 60-tallet er ikke alle helt moden for den slags.

Vis klipp3:20

Familieliv og bolignød 1950

Omhandler dato: 1950

Boligmangel blir etterhvert ett av de største samfunnsproblemene i Norge på 1950-tallet. Boforholdene for mange familier er den rene slum. Se hvilke konsekvenser boligmangelen får for den vanlige borger, og hvilke krav de stiller overfor styresmaktene. Kravene skal etterhvert nå helt fram til kong Haakon VII.

Vis klipp1:41

Kampen for selvbestemt abort

Omhandler dato: 1978

Retten til selvbestemt abort regnes som en milepæl i kvinnekampen, og i juni 1978 vedtok Stortinget loven om selvbestemt abort. 8. mars 1978 gikk tusener av mennesker i demonstrasjonstog i kampen for en slik lov.

Vis klipp1:39

Endring i kjønnsrollemønstrene

Omhandler dato: 1970

Kjønnsrolle er et hett begrep på 70-tallet, både blant kvinner og menn. Hør sosiolog Ivar Frønes fortelle om endring i kjønnsrollemønstrene som den største og mest intense kulturelle og sosiale forandring i dette århundret.

Harriet Holter (1922-1997), som foreleser for studenter i dette innslaget, var professor i sosialpsykologi, og en pionér innenfor samfunnsvitenskapelig kvinneforskning på 1970-tallet.

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen