Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Vis klipp6:40

Kvinneperspektiv i mediene

Omhandler dato: 1985

Tradisjonelt har journalistikk vært et mannsyrke. I Norge er det først på 1960-tallet at kvinneandelen gradvis øker i aviser, radio og TV. En viktig forutsetning for det, var at journalistyrket ble profesjonalisert, slik at det ble alminnelig med høgskoleutdanning blant journalister.

I 2009 var 43 prosent av journalistene, og drøyt 20 prosent av de ansvarlige redaktørene, kvinner. I familiebladene var drøyt 70 prosent av redaktørene kvinner. (Kilde: forskning.no)

I dette innslaget får du med deg noen av argumentene for at kvinnelige journalister til dels kan påvirke både temaer og innfallsvinkler på innholdet i avis og kringkasting.

Vis klipp1:50

Får penger for å bo i nord

Omhandler dato: 1986

I Luleå langt nord i Sverige får alle offentlige ansatte et pengetillegg for å bo og arbeide her. Årsaken er at det er så mørkt og kaldt i dette området på Nordkalotten store deler av året. Derfor er det ikke er så mange som foretrekker å bosette seg her.

Bo Nilsson er personalsjef i Luleå, og forteller på slutten av 1980-tallet om at folk som bor langt nord får ekstrabetaling som en kompensasjon.

Vis klipp2:32

Nordkalottens største by

Omhandler dato: 1980

Murmansk er den største byen på Nordkalotten, og den vokser fortsatt. De russiske myndighetene satser på å få folk til å bo og arbeide her.

Byen ble grunnlagt i 1915, og har vokst fordi folk som bosetter her får mange økonomiske fordeler. Folk i Murmansk har derfor forholdsvis god råd i forhold til andre russere.

Havna i Murmansk er det tidligere Sovjets største i nord. Vi besøker en av fiskefabrikkene der arbeiderne har fått tillegg i lønnen.

Vis klipp0.46

Torsk på bås

Omhandler dato: 1989

Fra Rogaland til Finnmark er det delt ut mer enn 300 konsesjoner til oppdrett av torsk. Man ser lyst på mulighetene for å selge torsk til utlandet.

I Lofoten er en fiskebåt ute på havet for å jakte på vårt viktigste fiskeslag. Mange lokalsamfunn er helt avhengig av denne fisken.

Vis klipp1:47

Godt betalt nord i Finland

Omhandler dato: 1986

På Nordkalotten er det helt andre leveforhold enn i resten av de nordiske landene, og Russland.

Nord i Finland får arbeiderne 28 prosent ekstra lønn. Målet er å skaffe nok fagfolk til å jobbe i nordområdene, og dette har fungert godt lenge. Finnene har også i 2007 såkalte utkanttillegg.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen