Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Artikler om "Status Norge"

Vis klipp29.09

Ungdom nå til dags - episode 3

Omhandler dato: 2012

Unge i Norge er i en særstilling, og har få bekymringer sammenlignet med unge i andre land i Europa. Hvor store drømmer er det lov å ha?

I denne episoden:
Mats skal på datatreff og gleder seg til å møte venner han vanligvis chatter med. Inga er langt hjemmefra, men begynner å venne seg til den polske skolen. Anette er spent før sesongens første skirenn, men alt går ikke som planlagt.

Vis klipp29.05

Ungdom nå til dags - episode 2

Omhandler dato: 2012

Dagens ungdom er snillere enn tidligere generasjoner. De bruker mindre narkotika og drikker mindre. Dagens ungdommer er også mer på bølgelengde med foreldrene sine.

I denne episoden:
Idrettsjenta Anette besøker familien sin i Nordland, mens utvekslingseleven Inga har første skoledag i Polen uten å kunne språket. Gameren Mads gleder seg til PC-treff, men plutselig blir datamaskinen hans ødelagt.

Vis klipp29.05

Ungdom nå til dags - episode 1

Omhandler dato: 2012

I dag er det mange ungdommer som har et voldsomt ambisjonsnivå, og veldig mange vil bli best innen det de driver med. Er presset på ungdommen blitt for stort?

I denne episoden:
Mats bruker all fritid på dataspill, mens Anette vil bli verdensmester i langrenn. Inga skal oppleve et annerledes skoleår og lære seg et helt nytt språk.

Vis klipp3.30

Reallønnsvekst

Omhandler dato: 2012

Nordmenn er blant verdens rikeste folk. Inntektene fra olje-og gassutvinning har gjort at vi har mer penger mellom hendene enn noen andre folk.

Som denne reportasjen viser, blir vi vant til rikdommen. Vi kan utvide velferdsgodene, kjøpe luksusvarer, dra på dyre ferier, og vi tar opp større lån i bankene enn noen gang før.

Vis klipp29:16

Framtid for norsk jordbruk?

Omhandler dato: 2012

Det blir stadig færre gårder, og mange bønder sier at de bekymrer seg for jordbrukets framtid i Norge.
Matimporten øker. og i 2012 kjøper vi nærmere halvparten av all maten vi spiser fra utlandet.

Norske gårdsbruk blir stadig mer moderne, og avhengig av avansert teknologi. I denne tredje og siste delen av dokumentarserien ''Bondelandet'' får du se at en ung bonde installerer robot i fjøset for å melke kuene. Likevel er det vanskelig for ham å få driften av gården til å lønne seg økonomisk.

Vis klipp28:57

Når gårdene legges ned

Omhandler dato: 2012

Å drive en gård er ofte hardt arbeid, og inntekten er ikke imponerende, hvis man sammenligner med mange andre yrker i dag. Derfor er det mange bruk som blir nedlagt. Slik har det vært i mange år.

I dokumentarserien ''Bondelandet'' blir du med i arbeidshverdagen hos moderne norske bønder. Her får du høre om utviklingen jordbruket har hatt etter andre verdenskrig.

Dette er del 1. Del 2 ligger også her i NRK Skole, under tittelen ''Bønder får statsstøtte''.

Vis klipp29:10

Norske bønder sliter

Omhandler dato: 2012

Det har aldri før blitt drevet mer landbruk i Norge enn i dag. Samtidig blir gårdene færre og større, og drives mer og mer ved hjelp av moderne maskiner og ny teknologi. Likevel er det vanskelig for den enkelte bonde å få jordbruket til å lønne seg her i landet. En viktig årsak er det kalde og våte nordiske klimaet.

Selv om det er omstridt, har politikerne bestemt at staten skal støtte bøndene økonomisk hvert eneste år. Denne støtten kalles landbrukssubsidier, eller jordbrukssubsidier. Begrunnelsen har vært at det er viktig for landet å kunne produsere mest mulig av maten til sin egen befolkning.

Her ser du del 2 i NRKs dokumentarserie ''Bondelandet'', som har totalt 3 enkeltprogrammer. Del 1 finner du her i NRK Skole under navnet Mange bønder slutter.

Vis klipp28:58

Dømt til tvungen psykiatrisk behandling

Omhandler dato: 2012-04-25

Psykisk syke drapsmenn og voldsforbrytere slipper straff i Norge. De utilregnelige dømmes til behandling, altså tvungen psykiatrisk helsevern.

I denne dokumentaren får du et innblikk i Norges største sikkerhetsavdeling; Dikemark. Et sjeldent innblikk inn i Norges største sikkerhetsavdeling på Dikemark, der Dag Larsen jobber blant de farligste som ikke kan straffes.

Vis klipp2:54

Lover og regler i psykiatrien

Omhandler dato: 2012-04-24

Ane Kristine Bergem er avdelingsoverlege på sikkerhetsavdelingen på Dikemark. Hun viser hvilke lover, regler og forskrifter de som jobber i psykiatrien må rette seg etter. Loven om psykisk helsevern er den aller viktigste. Alle lovene bygger på FNs erklæring om menneskerettighetene.

Vis klipp3:52

Psykopati og personlighet

Omhandler dato: 2012-04-24

Psykopat blir brukt som et skjellsord, men er et begrep fra psykiatrien. Men psykopater, finnes de? Og kan de i så fall behandles? Anne Kristine Bergem, avdelingsoverlege, regional sikkerhetsavdeling Dikemark, svarer.

Vis klipp27:53

Dømt til forvaring

Omhandler dato: 2012-04-19

Pål er dømt til ''Norges strengeste straff'', forvaring på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han slipper ikke ut før han har vist at han har forandret seg. Men hvor mye kan et menneske endre seg?

Vis klipp27:08

Bak murene i Halden fengsel

Omhandler dato: 2012-04-12

I Halden fengsel møter vi Reyo, som er dømt til lang fengselsstraff i Norges nyeste og fineste fengsel. Her skal alle settes i stand til å takle livet utenfor murene. Men virker det?

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK |