Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Personer relatert til "Spekter"

Vis klipp22:19

Psykiatriens historie i Norge

Omhandler dato: 2008-12-03

I jakten på en kur mot galskap har mennesker med psykiske problemer vært utsatt for mye eksperimentering opp igjennom tiden.

Her får du en gjennomgang av psykiatriens historie i Norge de siste 150 årene.

Vis klipp5:19

Alta-Kautokeino-striden

Omhandler dato: 1974-2012

Arbeiderparti-regjeringene i Norge (1973-1981) ville bygge et vannkraftverk i Alta-Kautokeino-vassdraget i Finnmark. Det utløste en langvarig motstandskamp, der samer og miljøvernaktivister prøvde å stoppe myndighetenes planer.

I denne reportasjen hører du om norske myndigheters diskriminering av samene i flere hundre år. De ble nektet å bruke morsmålet sitt i skolen, og norske leger drev med medisinske eksperimenter for å ''bevise'' at de tilhørte en mindreverdig rase.

Kraftverket i Alta-Kautokeino-vassdraget ble endelig vedtatt bygget i 1982. Striden ble en viktig spore til en ny rikspolitikk overfor den samiske minoriteten.

Stortinget vedtok Sameloven. Det betød at samene fikk en egen folkevalgt forsamling, Sametinget, og det ble gjennomført reformer i skolen for at samenes eget språk og kultur skulle få større plass i undervisningen.

Vis klipp5:56

Historien om EU

Omhandler dato: 2010

På 2000-tallet har økonomiske nedgangstider og krisetegn vært tydelige og økende i mange EU-land. I 2011 er situasjonen verst i Hellas, men også store medlemsland som Spania og Italia sliter tungt.

I 2012 er Norge fjernere fra EU-medlemskap enn noen gang tidligere. Meningsmålinger viser at det store flertallet av befolkningen ikke ønsker Norge inn i EU.

I denne situasjonen kan det være nyttig å gå litt tilbake i historien og oppsummere hvordan
det europeiske fellesskapet vokste fram.

Vis klipp7:58

Klare meninger for og mot EU

Omhandler dato: 2010

To folkeavstemninger (1972 og 1994) har endt med nei til norsk medlemskap i EU. Begge gangene var ja-siden og nei-siden nesten jevnstore. I 2012 er Norge fjernere fra å bli EU-medlem enn noen gang før. Meningsmålinger viser et rekordstort flertall i befolkningen mot medlemskap.

Her møter du to forhenværende politikere som sto sentralt på hver sin side i EU-avstemningene. De mener det samme i 2012, som de gjorde før, og du får de viktigste argumentene.

Vis klipp7:20

Trøndelags kvinne i EU

Omhandler dato: 2010

I 2011 er Norge fjernere fra å bli EU-medlem enn noen gang i EUs historie. Meningsmålinger viser et rekordstort flertall i befolkningen mot medlemskap.

Landet er likevel tett knyttet til EU-unionen gjennom den såkalte EØS-avtalen. Stortinget og regjeringen har innført og godtatt svært mange av de lovene og bestemmelsene som gjelder for EU-medlemmer, selv om vi ikke er representert i EUs lovgivende forsamlinger.

De europeiske land er våre viktigste handelspartnere. Noen regioner i Norge har egne ansatte i Brüssel, som skal ta vare på norsk næringsliv og kulturelle interesser i forhold til EU.

Vis klipp4:37

Å verve de unge i EU-saken

Omhandler dato: 2010

I 2012 er Norge fjernere fra å bli EU-medlem enn noen gang i EUs historie. Meningsmålinger viser et rekordstort flertall i befolkningen mot medlemskap.

To folkeavstemninger har endt med nei til norsk medlemskap i EU (1972 og 1994). Helt fra 1960-tallet og fram til i dag (2012) har interesseorganisasjoner arbeidet enten for medlemskap (Europabevegelsen),
eller mot medlemskap (Nei til EU). De har også ungdomsgrupper, (Europeisk ungdom og Ungdom mot EU).

Siden 1992 har Norge hatt en samarbeidsavtale med EU som kalles EØS-avtalen. Gjennom den er vi knyttet nært til det europeiske markedet gjennom felles lover, regler og bestemmelser.

Her møter du to ungdomsaktivister som oppsøker en skoleklasse for å legge fram sitt syn på EU.

Vis klipp11:15

El-bilens historie

Omhandler dato: 2009-11-18

Framtidens biler er også fortidens. Her får vi se at el-bilen slettes ikke er så ny.

Vi får også svar på hvorfor el-bilen ikke slår helt gjennom.

Vis klipp5:13

Selmer Nilsen - norsk spion for KGB

Omhandler dato: 1971

Finnmarkingen Selmer Nilsen blir arrestert i 1967, etter å ha operert som spion for KGB i nesten tjue år. Spionsaken vekker voldsom oppsikt og han dømmes til sju og et halvt års fengsel, men slipper raskt ut på grunn av sykdom.
Selmer Nilsen lever et tragisk liv, og dør ensom i 1991.

Vis klipp4:39

Norge som fredsmekler

Omhandler dato: 1996

I den norske fagbevegelsen var det i store deler av 1900-tallet en tradisjon for internasjonal solidaritet. Det betydde at LO og lokale fagforeninger ofte engasjerte seg i konflikter i utlandet der arbeidere og vanlige mennesker ble forfulgt eller undertrykt.

Landsorganisasjonen (LO) grunnla også en samfunnsvitenskapelig forskningsinstitusjon (FAFO),
og Norge opprettet et av verdens første fredsforskningssentre (Prio) i 1959.

Fredsarbeid og bistand er vesentlige trekk ved den moderne norske utenrikspolitikken, og Norge får anerkjennelse for dette i FN og andre internasjonale fora.

Her kan du få vite mer om Norges fredsarbeid.

Vis klipp5:50

Oslo-avtalen skapte ikke fred

Omhandler dato: 1995

Oslo-avtalen er et kjent begrep i norsk utenrikspolitisk historie. Det viser til en politisk prosess som norske politikere tok initiativet til. I 1993 førte den til at staten Israel og palestinernes frigjøringsorganisasjon PLO anerkjente hverandre som forhandlingsparter, som ønsket å nå fram til en endelig fredsavtale i Midtøsten.

I dette klippet får du presentert en rekke årsaker til at Oslo-avtalen ikke førte fram til varig fred mellom israelerne og palestinerne.

Vis klipp9:17

Pionér for norsk fredsarbeid

Omhandler dato: 1995

Mange mener at arbeid for fred og konfliktløsing er blitt en viktigere del av norsk utenrikspolitikk enn før. Jan Egeland er en av diplomatene som har bidratt i denne retningen, og her forteller han om det.

Vis klipp8:49

FN og Kongo

Omhandler dato: 2009

Det er to stater som heter Kongo i Afrika: Republikken Kongo (også kalt Kongo-Brazzaville) og Den demokratiske republikken Kongo (eller Kongo - Kinshasa).

Dette innslaget handler om Den demokratiske republikken Kongo, hvor De forente nasjoner (FN) har utplassert sin største fredsbevarende militære styrke.

Programlederen nevner den tidligere nigerianske presidenten Olusegun Obasanjo i starten. Som FN - utsending til Kongo mente han det ville bli vanskelig å få slutt på krigen der.

Jan Egeland var visegeneralsekretær (nestleder) for humanitære spørsmål og koordinator for nødhjelp i FN fra 2003 til 2006.

Du lærer mye om det rike afrikanske landet Kongo i denne samtalen. Og du får kanskje litt innsikt i FNs begrensninger.

FNs sikkerhetsråd har som en viktig oppgave å utplassere såkalte fredsbevarende styrker i medlemsland som trues av vold og borgerkrig.

Vis klipp14:25

Børs-investor om finanskrisa

Omhandler dato: 2008-2010

Her kan du møte en ekspert på markedskreftene, som i stor grad styrer den økonomiske utviklingen i verden i dag.

Det har vært mange finanskriser i løpet av det 20. århundret. Denne reportasjen tar utgangspunkt i det internasjonale økonomiske sammenbruddet i 2008.

Du får innsyn i hvordan en investor tenker og jobber, og hva som foregår på en av verdens mest innflytelsesrike børser i USA.

Vis klipp12:36

Finanskrisa i 1987

Omhandler dato: 1987-11-12

Her hører du om det såkalte børsraset i 1987. Børsras er når de som selger og kjøper aksjer blir så redde for å tape penger at alle vil selge aksjene sine samtidig. Da blir det panikk på børsen.

Aksjer er delvis eierskap i verdier i næringslivet, i eiendom, naturressurser og selskaper over hele verden.

Som du hører her fører børsras ofte til store problemer for vanlige mennesker som ikke har noe med børsen å gjøre. Finanskriser ender ofte med økt arbeidsløshet, dyrere boliglån og økte levekostnader.

Vis klipp16:33

Hvordan bruker ungdom sosiale medier?

Omhandler dato: 2009

I 2009 er sosiale medier stadig voksende, og mange ungdommer er mer sammen på Facebook og MSN enn i virkeligheten. Ofte leser de lekser, chatter og gjør andre aktiviteter på Internett samtidig, noe eksepertene kaller multitasking.

Hvordan påvirker multitasking hjernen? Er det grunn til bekymring? Bruker jenter og gutter Internett forskjellig? Det er noen av spørsmålene du får svar på her.

Vis klipp1:59

Strid i Sameland

Omhandler dato: 2009

Det er en tydeligere politisk front mellom samer og ikkesamer i Nord-Norge i dag enn for 30 år siden. Uenigheten dreier seg om retten til land og vann.

Nordsamene i Norge har drevet reindrift og annen næring i Finnmark i over 2000 år. I dette klippet får du høre hvorfor denne minoriteten i Norge hevder sine interesser med større styrke nå enn før, og hvem de møter motstand hos.

Men fordi det er mange flere reinsdyr på Finnmarksvidda nå enn før, er det også strid og konkurranse om beiterett samer i mellom.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen