Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Personer relatert til "Solkors og hakekors"

Vis klipp2:42

Jeg var NS-medlem

Omhandler dato: 1940

I fredsdagene i 1945 forsøkte flere NS-medlemmer å flykte fra Norge. Roald Astrup Nielsen ledet den første norske flyktningbåten som dro til Brasil. Han besøkte Norge flere ganger etter at saken mot ham var foreldet.

Roald Astrup Nilsen var medlem av Nasjonal Samling (NS) under andre verdenskrig. Nasjonal Samling ble stiftet i 1933 og oppløst ved frigjøringen 8. mai 1945.

Vi beklager noe lyd og båndfeil i klippet.

Vis klipp0:57

Fascismen i Norge

Omhandler dato: 1940-04-09

Trygve Bull (1905-1999), historiker, språkviter og politiker i SV og AP, forteller om Vidkun Quisling og om fascismen i Norge.

Ordet fascisme brukes om høyreradikale bevegelser, slik som nasjonalsosialismen i Tyskland, falangistbevegelsen i Spania og Nasjonal Samling her i Norge.

Senere har en rekke ytterliggående bevegelser blitt kalt nyfascistiske eller nynazistiske.

Vis klipp7:37

Norge styrt av tyskerne

Omhandler dato: 1940

Administrasjonsrådet ble dannet den 15. april 1940, og skulle fungere som regjering i Norge. Dette var egentlig ingen regjering, men et styringsorgan opprettet av Høyesterett. Rådet hadde ansvaret for den sivile forvaltningen i landet.

Vidkun Quisling fikk beskjed av tyskerne om at han var avsatt dagen før rådet ble opprettet. Ved den tyske invasjonen 9. april 1940 forsøkte han å begå statskupp, men måtte altså trekke seg etter tysk press.

Administrasjonsrådet ble oppløst 25. september 1940 av Reichskommissar Josef Terboven. Tyskerne ville istedet opprette et riksråd. Denne dagen holdt Terboven en radiotale der han erklærte både regjeringen og kongen som avsatt. Kongen ble dermed bedt om å avskrive seg sine oppgaver, men han nektet.

Det norske nazistpartiet Nasjonal Samling ble etter dette gjort til formelt regjeringsparti.

Vis klipp2:11

Tyske jobbanlegg i Norge

Omhandler dato: 1940

Forfatteren Asbjørn Elden forteller om arbeidet på tyske anlegg i Norge under 2. verdenskrig. Eldens oppgave var å sørge for at arbeiderne jobbet, at de ikke sluntret unna. I begynnelsen følte han seg som en forræder, men innbilte seg etter hvert at han kjempet for noe større - et nytt Europa og et nytt Norge.

Vis klipp1:28

Haakon Lie om Quisling

Omhandler dato: 1940

Vidkun Quislings tale da Norge ble okkupert av tyskerne kom overraskende på de fleste, til og med på tyskerne. Han forsøkte å begå statskupp, men måtte trekke seg etter tysk press.

Haakon Lie var partisekretær for Arbeiderpartiet (1945-1965). Under 2. verdenskrig var Lie knyttet til LOs London-kontor. Han mener at det på en måte var en lettelse at Quisling trådte fram.

Den norske regjeringen Nygaardsvold søkte tilflukt på Hamar sammen med kong Haakon den 9. april 1940. Kongen ville ikke utnevne Quisling som statsminister.

Vis klipp3:00

Knut Baardseth om okkupasjonen

Omhandler dato: 1940-04-09

Knut Baardseth er tidligere frontkjemper. Han forteller om Nasjonal Samling (NS), om talen til Quisling og hans rolle under den tyske okkupasjonen den 9. april 1940.

Cirka 6000 nordmenn var frontkjempere, og kjempet for fienden under 2. verdenskrig. Mange av disse kom i strid på Østfronten, som en del av militærforbundet Waffen-SS. Dette er en politisk angrepshær. Flere nordmenn vervet seg til Waffen-SS enn til alliert krigstjeneste om man ser bort fra handelsflåten.

Vis klipp1:10

- Far var medlem i NS

Omhandler dato: 1940

Elisabeth Skogens far var medlem av Nasjonal Samling (NS). Hun forteller om familiens holdning til NS og til krigen.

Det var stor uenighet i familien hennes om hvordan de skulle forholde seg til dette, noe hun synes var vanskelig.

- Det var mange diskusjoner i familien, forteller Skogen.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen