Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Vis klipp1:58

Fjellrevstammen øker

Omhandler dato: 2011

Den norske fjellreven har vært blant våre mest utrydningstruede dyr, men nå er den på vei tilbake. I 2011 ble det født minst 270 valper i fjellet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker arbeidet med å redde fjellreven. Naturforskerne har oppnådd resultater ved blant annet å sette ut fjellrev-valper som ble avlet fram og født i fangenskap.

Vis klipp2.28

Mobbing på mobilapp

Omhandler dato: 2013

Mobilapplikasjonen ''Ask.fm'' kan gi ny kontaktmulighet på mobil, men dessverre blir den også misbrukt av mobbere. Det er vanskelig å komme uvesenet til livs, og nettvett er veldig viktig.

Mobbing er svært ødeleggende, både for enkeltmennesker og for miljøet der det foregår. I vår tid er sosiale medier på internett blitt et nytt virkefelt for mobberne, og tusenvis av barn og unge opplever daglig å bli hundset og trakassert.

Vis klipp1:54

NM i kube

Omhandler dato: 2010

Hvert år arrangeres NM i Rubiks kube. I 2010 ble mesterskapet arrangert i Trondheim, og her ser du noen entusiaster som demonstrerer hvordan kuben kan løses på flere måter. Du får blant annet se Hilmar Magnusson løse den vanlige kuben på en svært bra tid.

Vis klipp2.24

Politisk valg engasjerer elevene

Omhandler dato: 2013

På Charlottenlund videregående skole i Trondheim er alle i sving med å arrangere valgdebatter i anledning stortingsvalget 2013. Oppgavene er mange, men aller viktigst er kanskje å si sin hjertens mening? Her må noen ungdomspolitikere tåle en støyt.

Vis klipp2.02

Flere ledige får jobb

Omhandler dato: 2011-07-01

Når industrien og anleggsbransjen har mye å gjøre, får det konsekvenser for andre næringer. Det gjelder særlig for service- og handelsnæringen, som merker når folk får mer penger mellom hendene. Den gledelige konsekvensen av økende handel gir også ringvirkninger for de som søker arbeid. Er tidene gode er det lett å få seg jobb.

NAV i Trøndelag forteller at folk knapt rekker å melde seg arbeidsledige, før jobbtilbudene står i kø.

Vis klipp1.59

Romfolk søker jobber

Omhandler dato: 2012

Mange europeere søker til Norge på grunn av den økonomiske krisen i hjemlandet. Blant dem er også tilreisende romfolk, som ønsker arbeid her. I denne reportasjen møter du noen av dem som søkte jobb i Trondheim i 2012.

De fleste innvandrere, også romfolket, mangler norskkunnskaper. Dette er én av årsakene til at mange rom havner på gata som tiggere i norske byer. Fra 2008 er det blitt stadig flere tiggere fra rom-folket i Norge.

Vis klipp2:25

Demonstrerer for retten til å bære hijab

Omhandler dato: 2009-03-04

Kvinner og menn går i demonstrasjonstog i Trondheims gater, for retten til å bære det religiøse hodeplagget hijab.

Markeringen arrangeres av organisasjonen Det muslimske samfunnet i Trondheim, etter at flere muslimske kvinner har opplevd krenkende episoder.

Vis klipp4.26

Maktkonsentrasjon i dagligvaremarkedet

Omhandler dato: 2010-04-10

Reitangruppen har opplevd stor suksess på dagligvaremarkedet, og er i dag en av de fire store aktørene på dagligvaremarkedet. I dette innslaget får du vite mer om hvordan de jobber for stadig å øke markedsandelen sin.

Vis klipp2.56

Gode jobbsøkere med feil navn

Omhandler dato: 2010

Som du ser i reportasjen, opplever utenlandske arbeidssøkere ofte å bli forbigått på søkerlister til jobber, fordi de har unorske navn og utdannelse fra andre land. Dette kan hindre eller forsinke prosessen med å fylle stillinger det haster med å få besatt.

Det norske arbeidsmarkedet i 2012 er helt avhengig av arbeidsinnvandring. Vi har ikke nok fagfolk her i landet til å fylle behovet. Særlig mangler vi ingeniører og andre realfags-og naturfagsutdannede.

Det er dessuten merkbare internasjonale innslag i byggebransjen og servicenæringen vår.
Også sykepleiere og andre omsorgsarbeidere har Norge de siste åra funnet blant utenlandske søkere.

Vis klipp1:19

Rockheim: det nasjonale pop- og rockmuseet

Omhandler dato: 2010-08-19

Rockheim er det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Her presenteres norsk og internasjonal populærmusikk ved hjelp av interaktive utstillinger, opplevelsesrom, mediatek og scene. Du kan blant annet lære å spille gitar av Ronnie Le Tekrø, mikse hiphop-loops og kjøre bandbuss fra 70-tallet. Senteret ligger på Brattørkaia i Trondheim.

Vis klipp2:06

Ljåen redder blomsterenga

Omhandler dato: 2009

En norsk blomstereng har gjerne mange slags arter, som smørblomst, blåklokke, prestekrage, kløver og hundekjeks. Denne floraen har blitt slik fordi enga stadig er blitt slått med ljå, eller brukt til beite.

I vår tid forsvinner mange av blomsterengene, fordi gårdsbruk fraflyttes og graset ikke lenger blir slått for å brukes til dyrefór. Dette har skapt en bevegelse for å forsøke å bevare det gamle kulturlandskapet i bygde-Norge.

Vis klipp1:54

Kjipt å ikke finne jobb

Omhandler dato: 2010

Norge har i 2012 mye mindre arbeidsløshet enn resten av Europa og USA. Mens millioner går uten arbeid i vestlige land, er ledigheten rekordlave 2,8 % i Norge vinteren 2012.

Det er enda færre enn for ett år siden, mens ledighetstallene stadig øker i andre europeiske land. Samtidig er det nesten dobbelt så mange norske arbeidsledige i aldersgruppen 20-24 år som i resten av befolkningen. (Kilde: Aftenposten, 2. februar 2012)

At Norge har høy sysselsetting, er en mager trøst for dem som ikke finner seg jobb. Her møter du en ung elektriker som forteller om hvordan han hadde det før han endelig fikk arbeid i 2010.

Vis klipp1:45

Samefolkets nasjonale dag

Den samiske minoriteten i Norge regnes som en av våre urbefolkningsgrupper. Historisk har samene trolig vært bosatt i landet før resten av befolkningen.

Etter 1980 har Stortinget vedtatt Sameloven, og samene har fått eget flagg og en egen folkevalgt forsamling, Sametinget, i Karasjok i Finnmark.

Det bor samer også i Finland, Sverige og Russland, og dette internasjonale etniske fellesskapet kalles i dag Sápmi, tidligere Sameland. Den 6. februar er vedtatt som samisk nasjonaldag (samefolkets dag) for alle gruppene.

Det er forskjeller mellom ulike grupper samer. Her ser du drakter og utsmykning som norske sørsamer i Snåsa i Trøndelag bruker, og får høre litt om hvordan disse samene skal feire 6. februar i 2010.

Vis klipp2:04

Unge gründere blir rike på wikipedia-app

Omhandler dato: 2010-04-22

Datagründerne Bjarne og Nicolai lager applikasjoner til smarttelefonen iPhone og nettbrettet iPad. En applikasjon er som et ekstra program, og blir ofte forkortet til app.

I denne reportasjen hører vi om en app de har laget for at nettleksikonet Wikipedia skal kunne brukes bedre på smarttelefoner og nettbrett. Programmet kjøpes over hele verden, og dét har de tjent mye penger på.

Vis klipp3:30

Den anonyme rasismen på internett

Omhandler dato: 2011-07-22

Internett og avisenes debattsider er populære oppsamlingsplasser for rasistiske holdninger og meninger. Mange skriver sterkt negativt om innvandrere og flyktninger, uten å føre argumenter eller dokumentere sine påstander.

Disse personene lar gjerne være å signere det de skriver (undertegne med navn). Anonymitet beskytter dem mot gjenkjennelse og kritikk, og skribentene slipper dermed å stå til rette for usanne eller usaklige påstander.

I et demokrati er det viktig at alle har adgang til å ytre seg i offentlige rom som aviser og internett. Men utgivere og redaktører er ansvarlige for at innholdet på slike plattformer er i tråd med norsk lov.

Rasisme er straffbart etter norsk lov.

Vis klipp1:51

Kampanje mot rasisme i politiet

Omhandler dato: 2011-07-22

Politiet har i en årrekke arbeidet for å øke sin kunnskap og kompetanse om minoritetsgrupper i Norge. Det er også et viktig mål å utdanne flere politimenn og politikvinner med bakgrunn fra andre kulturer.

Dette klippet tar utgangspunkt i en konkret sak, som førte til at politiet ble beskyldt for rasisme. En mann fra Nigeria døde av mishandling under en brutal arrestasjon i Trondheim.

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen