Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Artikler om "Lokaldemokrati"

Personer relatert til "Lokaldemokrati"

Vis klipp4:24

Lokaldemokrati til besvær

Omhandler dato: 1998

Mange lokalpolitikere føler seg som gisler fordi de har ansvar for mye mer enn de klarer å gjennomføre. Det er også et problem at de ikke har direkte kontakt med befolkningen. De er mer involvert i et forhandlingsspill med andre politikere enn med vanlige folk, mener sosialantropolog Harald Vike.

Flere politikere bekrefter dette på et kommunestyremøte i rådhuset i Skien. De er ganske misfornøyd med hvordan det lokalpolitiske systemet fungerer.

Vis klipp1:55

Frustrerte lokalpolitikere

Omhandler dato: 1998

Lokalpolitikere er misfornøyd med at vanlige folk ikke er opptatt av politikken på hjemstedet. Politikerne ønsker seg mer tid til å snakke med lokalbefolkningen.

Vi møter flere lokalpolitikere i Skien som er frustrert over at de ikke klarer å nå helt fram til folk med budskapet sitt. Noen synes det blir for lite kontakt med mannen i gata.

Ordføreren synes at politikerrollen er komplisert.

- Noen syns alltid du er helt på jordet, mens andre syns det du gjør er bra, sier han.

Vis klipp0:56

Lokaldemokratiets historie

Omhandler dato: 1998

Ordfører Rolf Andersen forteller om hvordan lokaldemokratiet oppstod. Han sier det startet med at man ville ha noen regler for hvordan man skulle innrette seg. Noen måtte få ansvar for å forvalte disse reglene, og dette førte til at det ble skapt institusjoner. Deretter ble det nødvendig å sette alt i system.

Vis klipp0.25

Martin Tranmæl på talerstolen

Omhandler dato: 1930

Martin Tranmæl taler om sosialismen. Tranmæl var en norsk politiker som stod sentralt i arbeiderbevegelsen i første halvdel av 1900-tallet. Han representerte Arbeiderpartiet der han blant annet var partisekretær i mange år. Tranmæl var kjent for sine flammende og intense taler.

Vis klipp5:13

Formannskapet i kommunen

Omhandler dato: 1997

Sosialantropolog Harald Vike forteller at formannskapet i kommunen har lite direkte kontakt med velgerne.

- Mellomleddet mellom politikerne og befolkningen er selve saksbehandlingen. Mengden av saker som skal løses er nærmest ubegrenset og skaper frustrasjon for mange politikere, sier Vike.

Formannskapet i Skien kommune behandler en sak om at kommunen skal ta i mot Tsjernobyl-barn. (Barn som ble rammet av kjernekraftulykken ved det russiske atomanlegget i Tsjernobyl i 1986). Rådmann Rolf Haugen vil at kommunen skal stille opp, men lite penger på budsjetter er et problem.

Vis klipp4:59

Lokalpolitiker på skolebesøk

Omhandler dato: 1998

Hvor åpent er egentlig det norske lokaldemokratiet? Grete Horntvedt er byråd for kultur og utdanning i Oslo, og besøker en skole. Hun forteller at flere skoler aldri får besøk av politikere. Det synes hun er leit.

På lærerværelset snakker hun med de som jobber på skolen. Horntvedt vil ha mer åpenhet i lokalpolitikken.

Ordfører Rolf Erling Andersen i Skien mener at politikernes kontakt med folk er veldig viktig. Han sier det er et problem at de ikke har nok kontakt med lokalbefolkningen. Men selv om han organiserer åpne møter, så er det ikke alle som er interessert i å komme. Mange er ikke engasjert nok.

Vis klipp0:53

Einar Gerhardsen om fellesskap

Omhandler dato: 1940

Einar Gerhardsen (Ap) forteller om fellesskapsfølelsen og solidaritetstanken under og etter 2. verdenskrig.

Gerhardsen var statsminister i Norge i tre perioder: 1945-1951, 1955-1963 og 1963-1965. Han preget hele gjenreisningen av Norge etter krigen, og regnes som en av hovedarkitektene bak velferdsstaten.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen