Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Personer relatert til "Krigen i Norge 9. april - 7. juni 1940"

Vis klipp20.07

Felttoget mot Norge 1940

Omhandler dato: 1940-04-01

Felttoget mot Norge 1940 starter med det tyske angrepet den 9. april og skal vare i to måneder, helt til den 9. juni da de norske styrkene kapitulerer i Nord-Norge.

Det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 kommer høyst overraskende på nordmennene, som er forberedt på at landet skal klare å holde seg utenfor krigen. I liten grad er det norske forsvaret forberedt og trent på å møte en angriper av det tyske slaget, men skal etterhvert få hjelp av britiske, franske og polske styrker. Norge innser likevel etterhvert at det ikke lenger kan stå imot tyskerne. Konge og regjering forlater Norge 7. juni for å fortsette kampen fra London. Den 9. juni kapitulerer de siste norske styrkene i Norge.

Flere norske byer, Namsos, Steinkjer, Elverum, Molde, Kristiansund, Bodø og Narvik, ble totalskadd som følge av kamphandlinger eller tysk bombing. Dette innslaget starter med den tyske bombingen av Elverum 11. april 1940, etter at kongen den 10. april har avvist det tyske kravet om å innsette Vidkun Quisling som statsminister.

Vis klipp1:42

17. mai 1940

Omhandler dato: 1940-05-17

17. mai 1940 ble all feiring av og flagging på nasjonaldagen forbudt av det tyskkontrollerte Administrasjonsråd. Det var strengt forbudt å synge nasjonalsangen, og viftende flagg måtte gjemmes når tyske fly fløy over bygdene.

Men i Nord-Norge kunne norske barn stolt vifte med det norske flagget. Enn så lenge representerte denne landsdelen et fritt og selvstendig Norge.

I dette klippet får du høre utdrag av Kong Haakons tale fra Tromsø, den 17. mai 1940. I tillegg et utdrag av Nordahl Griegs ''I dag står flaggstangen naken'', som ble lest over radioen fra Nord-Norge 17. mai 1940.

Vis klipp2:51

Konge og regjering til London

Omhandler dato: 1940-06-07

Den 7. juni 1940, nesten to måneder etter det tyske angrepet på Norge, ble det fattet et vedtak om at Konge og regjering skulle ta sete i utlandet og kampene i Norge avsluttes. Krigen mot Tyskland skulle imidlertid føres videre fra Storbritannia.

Kongen hadde, som de andre, liten lyst til å forlate land og folk i nederlagets time. Kronprins Olav tilbød seg å bli igjen dersom kongen og regjeringen forlot landet, men forslaget ble avvist. Om kvelden den 7. juni forlater altså kongen og kronprinsen Norge i den britiske krysseren Devonshire.

Hvorfor kunne ikke kampen mot Tyskland fortsette på norsk jord? Og hva var det som fikk kronprins Olav til å fremsette sitt tilbud om å bli tilbake i Norge den gangen?

Vis klipp1:48

Administrasjonsrådet opprettes

Omhandler dato: 1940-04-15

Ved den tyske invasjonen 9. april 1940 begikk Quisling statskupp ved å erobre NRK og erklære på radio at Nygaardsvolds regjering hadde trådt tilbake. Han sa også at partiet hans, Nasjonal Samling, hadde tatt makten for å verne Norges sikkerhet og nasjonale selvstendighet.

Denne erklæringen vakte voldsom harme og forbitrelse i det norske folk. Dette var klart forræderi, og bidro sterkt til å skjerpe motstandsviljen. Tyskerne prøvde i noen dager å satse på Quisling som statsleder i Norge, men allerede 15. april gav de opp det. Quisling måtte trekke seg til fordel for et Administrasjonsråd oppnevnt av Høyesterett.

Det var under ledelse av høyesterettsjustitiarius Paal Berg at Høyesterett opprettet Administrasjonsrådet. I dette innslaget får du høre ham fortelle hvordan tanken var å bli kvitt Quisling.

Vis klipp5:04

Kongens tydelige nei

Omhandler dato: 1940-04-10

Den 10. april 1940 skulle bli en avgjørende dag i vår historie. Denne dagen kommer tyskerne med krav til kongen om å utnevne en regjering under ledelse av nasjonalsosialisten Vidkun Quisling, og vi må med dette ta stilling til kamp eller overgivelse. Kongen og regjeringen er tydelig på det første, og nekter å bøye seg for et slikt krav.

I dette innslaget får du se hvordan dagen forløper seg; fra panikken som brer seg blant hovedstadens innbyggere til tyskernes svar på kongens avvisning av deres krav om norsk kapitulasjon.

Vis klipp2:27

Kampen på Midtskogen

Omhandler dato: 04-09

Det er natt til 10. april 1940 og Hitler har sendt en avdeling med tyske fallskjermjegere til Elverum for å ta regjeringen og kongen til fange. Ved Midtskogen mellom Hamar og Elverum møter tyskerne en norsk avdeling på 90 mann.

I dette innslaget får du se den kjente trefningen som utspiller seg mellom norske og tyske styrker denne natten. Hva var det egentlig som skjedde? Og hvordan endte kampene?

Vis klipp4.32

Norges maktelite flykter til Hamar

Omhandler dato: 1940-04-09

Tidlig på morgenen den 9. april innser stortingsrepresentant Carl Joachim Hambro at dersom de sentrale styresmaktene i Oslo er tilstede når det tyske felttoget invanderer hovedstaden, vil landet falle i fiendens hender ganske raskt. En evakueringsplan blir derfor planlagt og iverksatt på kort tid.

Hambro får ordnet det slik at et ekstratog blir satt opp, og stortingsrepresentanter, regjering og kongefamilie blir fraktet til Hamar. Her blir den kritiske situasjonen drøftet gjennom to møter. Skulle Norge ta opp kampen med tyskerne eller skulle vi forhandle? Her får du høre hva som foregikk på Hamar.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen