Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Personer relatert til "Heia Norge!"

Vis klipp4.35

Unge katolikker i Tromsø

Den katolske kirken har omkring 1,2 milliarder medlemmer, og utgjør rundt halvparten av alle kristne. Det er katolske menigheter over hele verden, og her møter du to unge katolikker i Tromsø, Eirin og James.

De viser oss rundt i kirken, og forteller blant annet om sitt forhold til helgendyrkelse og skriftemål, som er former for kristenliv som skiller seg fra protestantisk praksis.

Norge var et katolsk land i 500 år. Vi regner perioden fra Olav den Helliges død i 1030 til reformasjonen i 1536.

Vis klipp3:28

Bosnia-flyktninger i Norge

Omhandler dato: 1994

Bosnia-krigen er en av mange kriger som pågår på Balkan i første halvdel av 1990-tallet i forbindelse med oppløsningen av det tidligere Jugoslavia.

Over 100 000 mennesker dør i Bosnia-krigen, og 1,8 millioner må flykte. Noen kommer til Norge. Her møter du to av dem.

Vis klipp5:11

Barn fra ulike land om krig og fred

Omhandler dato: 1993

I 1993 blir det arrangert en stor, internasjonal konferanse for barn i Lillehammer, der tema er fredsarbeid og solidaritet mellom folk.

Mange er utsendinger fra stater der innbyggerne opplever krig og nød på kroppen. I denne reportasjen møter du flere som viser sorg og fortvilelse.

Men det går også tydelig fram at konferansen skapte mange nye vennskap.

Vis klipp2:44

Politikk er drakamp i regjeringen

Omhandler dato: 1992

Forhenværende statsminister Gro Harlem Brundtland forteller i dette klippet om regjeringens forhandlinger. Hun og de to ungdommene som er på besøk, sitter i konferansesalen i Regjeringsbygget i Oslo.

Departementene representerer ulike oppgaver og hensyn. Derfor er argumentasjon, kompromiss og avstemning helt nødvendige deler av den demokratiske beslutningsprosessen.

Vis klipp4:29

Folkeskikk på timeplanen

Omhandler dato: 1991

En hel del skoler setter folkeskikk på timeplanen her i landet på 1990-tallet. Aviser og andre massemedier har debattinnlegg om bråk og uro, dårlig oppførsel og manglende disiplin blant elever.

Programserien ''Heia Norge'' sender denne reportasjen om temaet i 1991.

Vis klipp5:31

Barnas fredsfestival

Omhandler dato: 1993

I 1993 møtes barn og unge fra mange verdensdeler på Lillehammer til en fredsfestival. Som du ser, synes mange av deltakerne at en slik samling er nyttig for å utvikle en bedre verden.

Det kan være fort gjort i vår norske hverdag å glemme at fred aldri er en selvfølge.

Den beste måten å holde seg informert om verden rundt oss, er kanskje å møte mennesker som lever under andre betingelser enn vi gjør selv.

Vis klipp5:45

Å se kunst er en kunst

Omhandler dato: 1992

Mange synes kunst er forvirrende i vår tid. Det virket enklere før, da kunst for det meste begrenset seg til malerier og skulpturer, og forestilte noe vi kjenner igjen.

Nå kunsten mye mer mangfoldig og abstrakt. I dette klippet ser du eksempler på moderne kunst
( installasjoner, ) og møter noen som diskuterer hvordan vi kan lære å oppleve kunst i dag.

Vis klipp6.31

Hasjbruk

Omhandler dato: 1998

Hasj er det narkotiske stoffet som oppfattes som det minst skadelige. Undersøkelser i 2003 antyder at rundt en million nordmenn har prøvd hasj (cannabis.)

Hasj produseres over hele verden. I 2008 blir det oppdaget 30- 40 ulovlige cannabisplante-gartnerier rundt omkring i Norge.

Det er bevist at tungt cannabisbruk svekker hukommelsen og kan gi sløvhet. Det er ulike meninger om langtidsvirkningene.

Vis klipp4.58

Tro og livsstil

Omhandler dato: 1998

Noen ungdommer velger å delta aktivt i kristne miljøer, mens andre velger en annen måte å leve på. Her møter du norske ungdommer med forskjellig livsstil.

Vis klipp4:55

Sin egen nettavis

Omhandler dato: 1997

Internett gjør det mulig for hvem som helst å gi ut avis, eller publisere andre ting man har interesse for. På 1990-tallet, som nå, er det de unge som ser mulighetene først, og gjør internettbruken allmenn.

Denne reportasjen viser også hvordan du kan få nye venner gjennom internett. For ungdom flest i dag er mobiltelefon og internett uunnværlige sosiale kanaler.

Vis klipp3:45

Perfekt kropp

Omhandler dato: 1997

Slank og ung kropp er idealet i moderne samfunn. Likevel er overvekt et stort helseproblem i de rike land.

I denne reportasjen møter du jenter som innrømmer at de tenker mye på utseendet. Det er helt normalt, særlig når vi er unge og usikre på oss selv.

Men det er viktig å være oppmerksom på at både slanking og overvekt kan bli sykelig. Det beste rådet er kanskje å spise nokså sunt, og ha flere interesser enn å telle kalorier og studere moteblader.

Vis klipp7:51

Ut på skråplanet

Omhandler dato: 1997

I dette innslaget får en klasse på Kyrksæterøra besøk av en politimann og en tidligere innsatt. De snakker om hvor lett det kan være å miste taket på tilværelsen når en først har begynt å ruse seg.

Trond Henriksen har gått ut og inn av fengsel i mange år. Han sier selv at han røkte sin første hasj fordi han følte at han hang etter de andre faglig på skolen etter et lengre sykefravær.

Andre har andre årsaker til rusmisbruk. Men alle har ansvar for å prøve å hindre at folk kjenner seg utstøtt og isolert. Det gjelder ikke minst skolen og lærerne, men også kameratene, familien og ''nabokjerringa.''

Vis klipp2:48

Klassens hjemmeside

Omhandler dato: 1996

På 1990-tallet er det fortsatt ganske nytt med PC på skolepultene. Denne klassen ved Klæbu ungdomsskole i Sør-Trøndelag har fått seg egen internettside.

I dette innslaget forteller de om hvordan de legger stoff fra en spennende seiltur inn på nettet, slik at de kan dele den med andre.

Vis klipp3:01

Stopp vold

Omhandler dato: 1995

Mobbing og voldsbruk er ett av de mest aktuelle problemene i samfunnsdebatten. Statistikk tyder på at volden øker.

Samtidig forskes det mer på dette nå enn før. Gjeng-vold, familievold og voldtekter er områder som politiet får i oppdrag å bruke mer ressurser på.

Mange frivillige organisasjoner tar initiativ til aksjoner mot vold.
I 2002 går Regjeringen Bondevik i spissen for en holdningskampanje mot mobbing i skolen.

I dette innslaget møter du et voldsoffer som har fått livet ødelagt. Siste del av reportasjen er en dramatisert situasjon i skolegården ved Åsheim ungdomsskole, ikke en virkelig hendelse.

Vis klipp3:36

Rollespill som hobby

Omhandler dato: 1996

Rollespill som psykososial lek er noe som skyter fart på 1980-tallet, særlig blant ungdom i vestlige land. Det finnes både norske og fremmedspråklige rollespill å få kjøpt i butikkene, men de fleste finnes på internett.

Det er naturligvis også fritt fram å dikte opp rollespill selv, slik de synes å ha gjort i denne reportasjen.

Vis klipp2:38

Konfliktråd på skolen

Omhandler dato: 1996

Over hele landet finnes offentlige ''konfliktråd'' som brukes i mindre alvorlige tvister, for eksempel nabostrid. Når problemer løses slik, behøver ikke domstolene å føre rettssaker om dem.

Også andre typer mekling finnes i samfunnet. Denne reportasjen handler om frivillig konfliktråd på en skole, og krangelen i begynnelsen er en rekonstruksjon av noe som har hendt mellom to andre elever enn dem du ser her.

Opphavsrett NRK © 2009–2015 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen