Tilhørende emner

Ingen tilhørende emner.

Personer relatert til "Heia Norge!"

Vis klipp4.35

Unge katolikker i Tromsø

Den katolske kirken har omkring 1,2 milliarder medlemmer, og utgjør rundt halvparten av alle kristne. Det er katolske menigheter over hele verden, og her møter du to unge katolikker i Tromsø, Eirin og James.

De viser oss rundt i kirken, og forteller blant annet om sitt forhold til helgendyrkelse og skriftemål, som er former for kristenliv som skiller seg fra protestantisk praksis.

Norge var et katolsk land i 500 år. Vi regner perioden fra Olav den Helliges død i 1030 til reformasjonen i 1536.

Vis klipp3.28

Bosnia-flyktninger i Norge

Omhandler dato: 1994

Bosnia-krigen var en av mange kriger på Balkan i første halvdel av 1990-tallet i forbindelse med oppløsningen av det tidligere Jugoslavia.

Over 100 000 mennesker døde i Bosnia-krigen, og 1,8 millioner flyktet. Noen kom til Norge. Her møter du to av dem.

Vis klipp5:11

Barn fra ulike land om krig og fred

Omhandler dato: 1993

I 1993 blir det arrangert en stor, internasjonal konferanse for barn i Lillehammer, der tema er fredsarbeid og solidaritet mellom folk.

Mange er utsendinger fra stater der innbyggerne opplever krig og nød på kroppen. I denne reportasjen møter du flere som viser sorg og fortvilelse.

Men det går også tydelig fram at konferansen skapte mange nye vennskap.

Vis klipp2:44

Politikk er drakamp i regjeringen

Omhandler dato: 1992

Forhenværende statsminister Gro Harlem Brundtland forteller i dette klippet om regjeringens forhandlinger. Hun og de to ungdommene som er på besøk, sitter i konferansesalen i Regjeringsbygget i Oslo.

Departementene representerer ulike oppgaver og hensyn. Derfor er argumentasjon, kompromiss og avstemning helt nødvendige deler av den demokratiske beslutningsprosessen.

Vis klipp4.29

Folkeskikk på timeplanen

Omhandler dato: 1991

En hel del skoler satte folkeskikk på timeplanen her i landet på 1990-tallet, etter at massemediene fortalte om bråk og uro, dårlig oppførsel og manglende disiplin blant elever.

Programserien ''Heia Norge'' sendte denne reportasjen om temaet i 1991.

Vis klipp5:31

Barnas fredsfestival

Omhandler dato: 1993

I 1993 møtes barn og unge fra mange verdensdeler på Lillehammer til en fredsfestival. Som du ser, synes mange av deltakerne at en slik samling er nyttig for å utvikle en bedre verden.

Det kan være fort gjort i vår norske hverdag å glemme at fred aldri er en selvfølge.

Den beste måten å holde seg informert om verden rundt oss, er kanskje å møte mennesker som lever under andre betingelser enn vi gjør selv.

Vis klipp5:45

Å se kunst er en kunst

Omhandler dato: 1992

Mange synes kunst er forvirrende i vår tid. Det virket enklere før, da kunst for det meste begrenset seg til malerier og skulpturer, og forestilte noe vi kjenner igjen.

Nå kunsten mye mer mangfoldig og abstrakt. I dette klippet ser du eksempler på moderne kunst
( installasjoner, ) og møter noen som diskuterer hvordan vi kan lære å oppleve kunst i dag.

Vis klipp6.31

Hasjbruk

Omhandler dato: 1998

Hasj er det narkotiske stoffet som oppfattes som det minst skadelige. Undersøkelser i 2003 antyder at rundt en million nordmenn har prøvd hasj (cannabis.)

Hasj produseres over hele verden. I 2008 blir det oppdaget 30- 40 ulovlige cannabisplante-gartnerier rundt omkring i Norge.

Det er bevist at tungt cannabisbruk svekker hukommelsen og kan gi sløvhet. Det er ulike meninger om langtidsvirkningene.

Vis klipp3:45

Perfekt kropp

Omhandler dato: 1997

Slank og ung kropp er idealet i moderne samfunn. Likevel er overvekt et stort helseproblem i de rike land.

I denne reportasjen møter du jenter som innrømmer at de tenker mye på utseendet. Det er helt normalt, særlig når vi er unge og usikre på oss selv.

Men det er viktig å være oppmerksom på at både slanking og overvekt kan bli sykelig. Det beste rådet er kanskje å spise nokså sunt, og ha flere interesser enn å telle kalorier og studere moteblader.

Vis klipp4.58

Tro og livsstil

Omhandler dato: 1998

Noen ungdommer velger å delta aktivt i kristne miljøer, mens andre velger en annen måte å leve på. Her møter du norske ungdommer med forskjellig livsstil.

Vis klipp4:55

Sin egen nettavis

Omhandler dato: 1997

Internett gjør det mulig for hvem som helst å gi ut avis, eller publisere andre ting man har interesse for. På 1990-tallet, som nå, er det de unge som ser mulighetene først, og gjør internettbruken allmenn.

Denne reportasjen viser også hvordan du kan få nye venner gjennom internett. For ungdom flest i dag er mobiltelefon og internett uunnværlige sosiale kanaler.

Vis klipp7:51

Ut på skråplanet

Omhandler dato: 1997

I dette innslaget får en klasse på Kyrksæterøra besøk av en politimann og en tidligere innsatt. De snakker om hvor lett det kan være å miste taket på tilværelsen når en først har begynt å ruse seg.

Trond Henriksen har gått ut og inn av fengsel i mange år. Han sier selv at han røkte sin første hasj fordi han følte at han hang etter de andre faglig på skolen etter et lengre sykefravær.

Andre har andre årsaker til rusmisbruk. Men alle har ansvar for å prøve å hindre at folk kjenner seg utstøtt og isolert. Det gjelder ikke minst skolen og lærerne, men også kameratene, familien og ''nabokjerringa.''

Vis klipp3.01

Stopp vold

Omhandler dato: 1995

Mobbing og voldsbruk er ett av de mest aktuelle problemene i samfunnsdebatten. Statistikk tyder på at volden øker.

Samtidig forskes det mer på dette nå enn før. Gjeng-vold, familievold og voldtekter er områder som politiet får i oppdrag å bruke mer ressurser på.

Mange frivillige organisasjoner tar initiativ til aksjoner mot vold.
I 2002 går Regjeringen Bondevik i spissen for en holdningskampanje mot mobbing i skolen.

I dette innslaget møter du et voldsoffer som har fått livet ødelagt. Siste del av reportasjen er en dramatisert situasjon i skolegården ved Åsheim ungdomsskole, ikke en virkelig hendelse.

Vis klipp2:48

Klassens hjemmeside

Omhandler dato: 1996

På 1990-tallet er det fortsatt ganske nytt med PC på skolepultene. Denne klassen ved Klæbu ungdomsskole i Sør-Trøndelag har fått seg egen internettside.

I dette innslaget forteller de om hvordan de legger stoff fra en spennende seiltur inn på nettet, slik at de kan dele den med andre.

Vis klipp4:14

Talentiade som valgfag

Omhandler dato: 1996

Talentkonkurranser blir populært blant barn og unge fra 1990-tallet og framover. Mye inspirasjon hentes fra talentiade-programmer på flere tv-kanaler, som ''Idol''-seriene.

Talentiader blir arrangert på stadig flere skoler. I denne reportasjen fra Rosten skole i Trondheim forteller elever om hvordan de gjennomfører en slik konkurranse som et eget valgfag i undervisningen.

Vis klipp4:03

Blodig arbeidsuke

Omhandler dato: 1996

Alle elever i ungdomsskolen gjennomfører en arbeidsuke. Ikke alle får praksis der de helst vil. Men i denne reportasjen møter du Marius, som er så heldig å få jobbe med noe han er særlig interessert i.

NINA (Norsk institutt for naturforskning) har hovedkontor i Trondheim, med filialer flere stedet i landet. NINA skal ta vare på samfunnets interesser i spørsmål om bruk og forvaltning av mangfoldet i naturen.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen