Vis klipp30:46

Judas og Jesus

Omhandler dato: 0000

Apostelen Judas er allment foraktet og fordømt i kristenheten; som den store forræderen, han som sørget for at Jesus ble tatt til fange og korsfestet. Men i vår tid er det, både i kirken og blant kristne, en voksende interesse for disippelen Judas Iskariot. Hvem var han egentlig? Nyoppdagede religiøse skrifter har gitt ny kristen-teologisk kunnskap, og bidratt til nye analyser og tolkningsforsøk av Judas' rolle i kristendommen.

Vis klipp20:08

Hva er en tariffavtale?

Omhandler dato: 2014

Tariffavtaler skal regulere arbeidstid, lønn, overtidsbetaling og mye annet, og er en viktig del av lønnsforhandlingene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er imidlertid ikke alle arbeidsgivere som vil ha en tariffavtale med arbeiderne. Noen arbeidstagere synes det er så viktig med en tariffavtale, at de går til streik for å få det. Her hører du om et slikt tilfelle i 2014.

Vis klipp18:11

Om å lære med hendene

Omhandler dato: 2014

- Vi tror på å gå fra å gripe til å begripe. Det sier pedagogene på Steinerskolen, som bruker mye praktiske øvelser i undervisningen. Det gjelder ikke minst i teoretiske fag som matematikk og samfunnsfag.

Du møter også en dansk murer og forfatter som brenner for praktisk lærdom, at håndverksfagene taper terreng i moderne samfunn som våre. Her hjemme snakker politikerne mye om ''kunnskapssamfunnet'', at barn og unge trenger mer kunnskap, at lærerne også må lære mer, og at frafallet må ned i den videregående skolen.

Vis klipp51:45

En hyllest til Fysikk på roterommet

Omhandler dato: 1970

Otto Øgrim og Helmut Ormestad var radio- og tv-pionerene som gjorde fysikk interessant og morsomt for folk flest. I programmet ''Fysikk på roterommet'' boltret de to seg i overraskende eksperimenter, med en glød som fanget de fleste. Programmet ble veldig populært, og gikk som en serie på NRK radio og tv på 60- og 70-tallet.

Nå er det 100 år siden Ormestad og Øgrim ble født, og ''Fysikk på roterommet'' har gjenoppstått som utstilling i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo. P2-programmet ''Abels tårn'' besøkte utstillingen, og hentet inspirasjon til en spesialsending.

Her er en filmet versjon av Abels tårns sending om de to pionerene, og gjestene, Svein Sjøberg, Hanne Winther-Larsen, Jo Røislien og Einar Uggerud, utfører eksperimenter i beste Øgrim og Ormestad-ånd.

Vis klipp9:27

Angrep på skoler og skolebarn

Omhandler dato: 2014

- Ekstremister er redd for kunnskap, sa 16- åringen Malala Yousafzai da hun talte til FNs generalforsamling 12. juli 2013. Året før var Malala blitt skutt i hodet av terrorister fordi hun oppfordret jenter i Pakistan til å ta utdanning. Hun er dessverre ikke den eneste som er blitt offer for angrep på skoler.

I over 70 land, som preges av konflikter og krig, finner hjelpeorganisasjonen Redd Barna tusenvis av eksempler på alvorlig vold mot skoleelever og lærere, samt misbruk av skolebygninger og ødeleggelse av utdanningsmateriell.

Vis klipp17:14

Krimhalvøya: stormaktenes kasteball

Omhandler dato: 1853-1856

Krim, halvøy i Svartehavet, har vært offer for storpolitisk tautrekking i århundrer. Krim ble krigsskueplass midt på 1800-tallet, da europeiske stormakter sloss om størst mulig kontroll i Europa. Her er fortellingen om den legendariske Krimkrigen, som foregikk 1853-1856, med det russiske imperiet på den ene sida, og det britiske imperiet, Frankrike og Sardinia på den andre.

Russiske bevæpnet milits har igjen invadert Krim i februar/mars 2014, etter flere uker med samfunnsprotest i hovedstaden Kiev. Demonstrasjonene resulterte i at regimet i Ukraina brøt sammen i februar 2014, da den russisk-vennlige presidenten, Viktor Janukovitsj, flyktet fra Ukraina.

Vis klipp28:41

Hva skal du bli?

Omhandler dato: 2014

Går det an å lære å velge yrke? Klart det finst yrkesrettleiing, og vi rådfører oss med familie og vener dersom vi er usikre. Ofte høyrer vi at arbeidsmarknaden treng fleire med ei særskilt utdanning, for eksempel ingeniørar eller andre med realfagsopplæring. Men kor mykje skal samfunnet sine behov styre oss? Er ikkje eigne lyster og motivasjon viktigast?

NRKs Ekko diskuterer dette eit par veker før ''samordna opptak'' til vidaregåande skule våren 2014.

Vis klipp27:33

Såret norsk stolthet

Omhandler dato: 2014

- Norge er verdens Bærum, sier Karl-Fredrik Tangen fra Markedshøyskolen, i denne samtalen om Norges og Nordens rykte og ry utenlands.

Radioens program Ekko har tatt for seg støyen rundt en britisk journalist, Michael Booth, i avisa The Guardian. Han mente at nordiske land er sjølgode, fremmedfiendtlige og oppskrytte. Norske lesere av denne kronikken ble mer opprørt enn lesere i våre naboland. Kritikken rammer vårt sjølbilde. Men hvorfor blir vi så sinte?

Vis klipp22:58

Trenger skoler en helsebror?

Omhandler dato: 2014

- Jenter blir lært opp til å snakke om problemene sine, mens guttene holder dem mer for seg sjøl. Det sier Marit Krogstad i skolehelsetjenesten, i dette innslaget i NRKs Ekko. Hadde det vært lettere for gutter å snakke om problemene sine, dersom det var flere mannlige helse-ansatte på skolene?

Vis klipp28:49

Testing og måling i skolen

Omhandler dato: 2014

De siste 20 åra er det blitt mye vanligere å bruke rapporter og skjema for å måle elevenes prestasjonsnivå i skolen. Testingen begrunnes med at den skal bidra til bedre læringsresultater, men det er ikke enighet blant verken elever, lærere eller foreldre om slik evaluering. Hva er passe mye testing? Hvilke metoder er gode? Hvilke er mindre gode?

Vis klipp27:44

Stortinget lekker makt til EU

Omhandler dato: 2013

En tredel av Norges gjeldende lovgivning i 2013 er vedtatt i Brüssel, det vil si av EU-politikerne. Gjennom EØS-avtalen med Det europeiske fellesskapet har vi stadig innført nye lover og reguleringer som ikke er vedtatt av vårt eget Storting. Er det et problem?

Vis klipp29:20

Er velferdsstaten for dyr?

Omhandler dato: 2013

Det er ikke gitt at velferds-Norge kan opprettholdes slik det er i dag. Men hvorfor klarer vi oss foreløpig bedre enn andre land? Her diskuteres det hvilke forutsetninger som må til.

Vi er stolte av å holde oss med et stabilt velferdstilbud i Norge, at staten sørger for barnehager, barnetrygd, gratis skole, syketrygd, rimelige helsetjenester, pensjon og eldreomsorg. I mange andre europeiske land på 2000-tallet er velferdsordningene under press på grunn av økonomisk krise.

Vis klipp10:25

Om å kutte svinger i næringslivet

Omhandler dato: 2013

Man trenger ikke være ond for å tøye grensene for etisk oppførsel. Det får du eksempler på her. Jørn Bue Olsen og Henrik Syse har utgitt boka ''Næringslivsetikk og Samfunnsansvar'', og snakker i NRKs Ekko om hvor lett det er å gjøre moralsk uakseptable ting i arbeidslivet, bare fordi det er ''noe alle gjør''.

Vis klipp21:02

Svømmekunsten stuper i Norge

Omhandler dato: 2013

Vi bader tryggere når vi kan svømme, og ifølge læreplanen skal barn få svømmeopplæring på skolen i løpet av de fire første åra. Men slik er det ikke alltid. Mange lærere mangler svømmekunnskaper sjøl, og mange kommuner har ikke svømmehall, eller prioriterer ikke å vedlikeholde den.

Undersøkelser viser at det er i minoritetsbefolkningen behovet for svømmetrening er størst. Men generelt er svømmeferdigheten i befolkningen lavere enn for eksempel på 1950-tallet, da alle barn måtte gå svømmekurs, eller fikk fullgod svømmeopplæring i gymtimene på skolen.

Vis klipp30:19

Islams vitenskapelige gullalder

Omhandler dato: 2013

Utstillingen ''Sultans of Science',' på Teknisk museum i Oslo i 2013, dokumenterer at den østlige muslimske verden hadde en vitenskapelig blomstringstid i 500 år, samtidig som oppdagelser og kunnskapsutvikling i stor grad lå nede i vestlige og nordiske land. (Vikingtida og middelalderen).

I dag har muslimske land store utfordringer med å modernisere sine samfunn og utvikle demokratiske tradisjoner, kjønnsmessig likestilling og liberale forskningsmiljøer. Her diskuterer to norske muslimer hvilken rolle religionen spiller for å møte og løse utfordringene.

Vis klipp22:48

Rabarbraens historie

Rabarbra er en gammel plante. Den kom fra Kina på 1700-tallet, og blir kalt for 1700-tallets Ginseng. I Russland ble det oppnevnt en egen rabarbrakommisjon som overvåket trafikken med rabarbra fra Kina; det var faktisk dødsstraff for å smugle rabarbra. Her kan du lære mer om plantens plass i kulturhistorien.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen