"Olav Duun" hører til emnene

"Olav Duun" er relatert til programmene

Vis klipp99:40

Medmenneske: første del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (1:4)

Vis klipp100:42

Medmenneske: andre del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (2:4)

Vis klipp98:18

Medmenneske: tredje del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (3:4)

Vis klipp110:33

Medmenneske: fjerde del

Omhandler dato: 1929

''Medmenneske'' er et av Olav Duuns viktigste verk. Her følger vi en bondefamilie på den karrige Namdalskysten i Nord-Trøndelag i mellomkrigstida. Duun behandler store tema som maktmisbruk, egoisme, drap, soning, kjærlighet og tilgivelse.

Olav Duun (1876-1939) er kjent som en av Norges største forfattere i den tjuende århundret. De viktigste verkene er to store romanserier, ''Juvikfolke'' (1918-1923) og ''Medmenneske'' (1929-1933). Det er den siste du kan se her, tilrettelagt for fjernsyn og sendt i NRK i 1981. (4:4)

Vis klipp8:00

Olav Duun - Medmenneske

Omhandler dato: 1929

Otto Hageberg fortel om romanen som reknast som Olav Duuns fremste verk. Kva verkemiddel brukar forfattaren for å få fram spenningane i Ragnhild, og korleis er forholdet mellom ho og Didrik, svigerfaren?

Olav Duun skreiv eit særeige språk, nynorsk med sterke innslag av namdalsdialekt. Mellom anna skreiv han ikkje bokstaven t til slutt i bestemte inkjekjønnsord, slik som i namnet på romanserien Juvikfolke.

Hageberg har arbeidd mykje med Olav Duun sine bøker.

Vis klipp2:09

Olav Duun - ein forfattarspire

Omhandler dato: 1880

Ein må tidleg krøkast den som god krok skal bli, er det eit ordtak som lyder. Dette ordtaket følgde nok forfattaren Olav Duun, for heilt frå han var liten har han skrive.

Her får du høyre vener og familie av Duun fortelje korleis han førebudde seg til forfattargjerninga allereie som ganske ung.

Vis klipp2:07

Om oppveksten til Olav Duun

Omhandler dato: 1900

Olav Duun (1876 - 1939) voks opp på Jøa i Fosnes i Namdalen, nærare bestemt på garden Stein.

Her får du høyre korleis han allereie som barn fann inspirasjon til fleire personar i bøker han skreiv seinare.

Duun var ein norsk forfattar som skreiv litteratur som fell innafor nyrealismen.

Vis klipp1:53

Om Juvikfolket av Olav Duun

Omhandler dato: 1920

Gjennombrotet til forfattaren Olav Duun (1876 - 1939) kom med Juvikfolket som er ein seksbinds romanserie.

Her får vi høyre venner og famile av Duun fortelje kor vidt romanen har rot i røyndommen og i heimstaden til Duun. Vi får også høyre høgtlesing frå Juvikfolket.

Duun var ein norsk forfattar som skreiv litteratur som fall innafor nyrealismen

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen