"Nils Christie" hører til emnene

Artikler om "Nils Christie"

"Nils Christie" er relatert til programmene

Vis klipp4:45

Alt om straff på 5 minutter

Omhandler dato: 2012-04-13

Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen, med den hensikt at det skal føles som et onde. Dette er den grunnfestede definisjonen på straff, sett fra rettsvesenets side. Men hva er straff? Hvor vondt skal straff gjøre? Og hjelper det å straffe? Petter Schjerven gir deg alt om straff på 5 minutter.

Vis klipp21:49

Hva er straff? - intervju med Nils Christie

Omhandler dato: 2012-04-13

Hvilke former for straff har vi i Norge? Hvorfor gir vi lovbryterne straff? Og hva slags straff er det egentlig som virker?

Her får du svar på disse spørsmålene og mange andre. Nils Christie, professor i kriminologi, har sterke meninger om straff, og mange av disse kommer fram i dette intervjuet med Petter Schjerven.

Vis klipp8:07

Hjelper metadon?

Omhandler dato: 1993

I Nederland har narkomane fått gratis metadon i 15 år, høsten 1993 starter det omstridte metadonprosjektet i Oslo. I denne reportasjen møter du blant annet nederlandske Hank, som har en tøff hverdag.

Reportasjen har mange sterke scener.

Vis klipp0:33

Demonstrerer for fri hasj

Omhandler dato: 2001

Noen mener at det burde være lov å røyke hasjisj. Nesten hvert år er det demonstrasjonstog i Oslo for legalisering av stoffet. I 2001 gikk det rolig for seg.

Vis klipp3.48

Ventet ikke mange narkomane i Oslo

Omhandler dato: 1966

Narkotikamisbruket er som en kraftig epidemi, og vil antagelig ikke bli noe stort problem i Norge, mener Nils Christie, professor i kriminologi, i 1966.

Psykiske lidelser og kontaktvansker er blant de viktigste årsakene til narkotikamisbruk, mener Arnfinn Teigen, overlege ved Statens Klinikk for Narkomane. Klinikken er på den tiden det ledende og største behandlingsstedet i Norge, med 36 plasser.

I 1966 mener norske eksperter at narkotikamisbruk ikke er et like stort problem i Norge som i Sverige. NRK sender flere svenske programmer om narkomane, og mange blir sjokkert over innholdet. For å roe gemyttene, sender NRK en debatt om narkotika.

Vis klipp2:58

Dop er ikke løsningen

Omhandler dato: 1966

- Det er viktig at ungdommen får et annet innhold i livet, og ikke tror at dop er veien til et mer meningsfylt liv, mener Nils Christie, professor i kriminologi, og helsedirektør Karl Evang, i 1966.

Narkotika blir ikke et like stort problem i Norge som i Sverige, mener norske eksperter i 1966. NRK sender flere svenske program om narkomane, og mange blir sjokkert over innholdet. NRK må sende en debatt for å roe gemyttene.

Vis klipp2:04

Da narkotikaen kom til Oslo

Omhandler dato: 1966

Narkotika blir ikke et like stort problem i Norge som i Sverige, mener norske eksperter i 1966. NRK viser flere svenske program om narkomane, og det blir store avisoverskrifter. Er det klokt å vise disse programmene? Blir ungdommen skremt fra å begynne med narkotika, eller virker det som reklame for de farlige stoffene, spør kritikerne.

Nils Christie, professor i kriminologi, Arnfinn Teigen, overlege ved Statens klinikk for narkomane og helsedirektør Karl Evang blir innkalt til TV-debatt for å roe gemyttene.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen