"Torkjell Berulfsen" hører til emnene

"Torkjell Berulfsen" er relatert til programmene

Vis klipp3:05

Kampen for bokstavene æ ø å

Omhandler dato: 1997

Etter at EU kom med forslag om å fjerne æ, ø, å fra alfabetet, startet humoristen Ragnar Joker Pedersen en folkeaksjon for bevaring av disse bokstavene.

Hvorfor mener Pedersen at disse bokstavene er så verneverdige? Og klarer han å synge Alle fugler små, ved å utelate æ ø å? Se Pedersen og Torkjell Berulfsen i aksjon.

Vis klipp2:49

Odd Børretzen protesterer mot moralismen

Omhandler dato: 1987

Forfatteren, musikeren og humoristen Odd Børretzen hevder at vi lever i et moralistisk land. Og han mener det er alles plikt å protestere mot dette, også de som jobber i underholdningsbransjen. Han oppfordrer til mistenksomhet mot f.eks. foreldre, skole og regjering.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen