"Aasmund Olavsson Vinje" hører til emnene

"Aasmund Olavsson Vinje" er relatert til programmene

Vis klipp2:37

- Vinje hadde dårleg økonomisk sans

Omhandler dato: 1850

Det seias at forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje ikkje hadde særleg styr på pengane han råda over. Men så var også pengar noko han hadde heller lite av.

Her får du høyre kva ein professor seier om den økonomiske situasjonen til Vinje, og kva han trur kan vere orsaka til at Vinje våga seg i kast med avisa Dølen.

Dølen er ein avis som blir gitt ut i Nord-Fron i Oppland. Det var Vinje som starta med å gje ut avisa som vekeblad i 1858. Då skreiv han mesteparten av artiklane sjølv, og alt var på landsmål, no kalla nynorsk. Resten av sitt liv levde Vinje for dette bladet. Etter to år måtte han førebels gje opp Dølen blant anna etter å ha hatt økonomisk tap av føretaket.

Vis klipp5:57

Om Vinje og nasjonalromantikk

Omhandler dato: 1850

Aasmund Olavsson Vinje var ein av forfattarane som tilhøyrde nasjonalromantikken. Men kva var det som gjorde at Vinje var ein slik? Det får du høyre her.

Du får også høyre opplesing av prosa som Vinje har skrive.

Aasmund Olavsson Vinje blei fødd 1818 i Vinje i Telemark, og døydde 30. juli 1870 på Hadeland. Han var ein norsk forfattar og journalist. Vinje var ein av dei første som aktivt tok i bruk det norske landsmålet som Ivar Aasen hadde utvikla (nynorsk), og den første som brukte nynorsk skriftspråk gjennomgåande også i prosa.

Vis klipp3:51

- Vinje skapte ein ny stil

Omhandler dato: 1850

Aasmund Olavsson Vinje går for å vere ein stilfornyar i journalistikk og litteratur. Skrivestilen hans var prega av ei evne til å sjå ei sak frå fleire sider, og han viste ofte tvisyn, blant anna i forhold til norsk nasjonalromantikk.

Her får du høyre ein professor fortelje om kva for verkemiddel Vinje tok i bruk i da han skapte ein ny tone i norsk presse.

Aasmund Olavsson Vinje blei fødd 1818 i Vinje i Telemark, og døydde 30. juli 1870 på Hadeland. Han var ein norsk forfattar og journalist. Vinje var ein av dei første som aktivt tok i bruk det norske landsmålet (nynorsk) som Ivar Aasen hadde utvikla, og den første som brukte nynorsk skriftspråk gjennomgåande også i prosa.

Vis klipp1:50

- Vinje var kvass

Omhandler dato: 1850

Aasmund Olavsson Vinje tråkka nok mange på tærne med det han skreiv. I alle fall om vi skal tru fagfolk. Her kan du høyre kva ein professor seier om måten Vinje skreiv på.

Aasmund Olavsson Vinje blei fødd 1818 i Vinje i Telemark, og døydde 30. juli 1870 på Hadeland. Han var ein norsk forfattar og journalist. Vinje var ein av dei første som aktivt tok i bruk det norske landsmålet (nynorsk) som Ivar Aasen hadde utvikla, og den første som brukte nynorsk skriftspråk gjennomgåande også i prosa.

Vis klipp2:07

Eit marknadsbrev

Omhandler dato: 1850

Forfattar og journalist Aasmund Olavsson Vinje har skrive eit verk som heiter Eit Marknadsbrev. Her får du høyre teksta lese av nynorskprofessor Olav Midttun.

Vinje blei fødd 1818 i Vinje i Telemark, og døydde i 1870 på Hadeland. Han var ein av dei første som aktivt tok i bruk det norske landsmålet (nynorsk) som Ivar Aasen hadde utvikla, og den første som brukte nynorsk skriftspråk gjennomgåande også i prosa.

Vinje er kanskje særleg kjend for å ha gitt den norske pressa ein nye tone ved måten han skreiv på.

Vis klipp5:17

- Journalistar skal lære folk

Omhandler dato: 1850

Forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje hadde mange tankar om kva for ei oppgåve journalistar har.

Her får du høyre ei rekkje punkter over kva Vinje meiner journalistikken bør vere og gjere. Men kven hadde lært Vinje dette? Her får du også vite kven som hadde inspirert Vinje.

Aasmund Olavsson Vinje blei fødd 1818 i Vinje i Telemark, og døydde 30. juli 1870 på Hadeland. Vinje var ein av dei første som aktivt tok i bruk det norske landsmålet som Ivar Aasen hadde utvikla (nynorsk).

Vinje er kanskje særleg kjend for å ha gitt den norske pressa ein nye tone ved måten han skreiv på.

Vis klipp1:35

Aasmund Olavsson Vinje var flåkjeftet

Olav Nordstoga forteller om Aasmund Olavsson Vinje. Vinje forlot Vinje i Telemark etter uoverensstemmelser med folk i bygda. Vinje hadde en tendens til å være flåkjeftet.

Vis klipp2:43

Aasmund Olavsson Vinje som journalist

Omhandler dato: 1800

Forfattaren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje blei oppfatta som ein underleg mann i samtida. Han var både stridbar og søkjande med ein sans for det opphavlege og heilt enkle.

Reidar Djupedal, professor i nordisk språk, meiner at Vinje har forma norsk journalistikk og norsk lyrikk. Vinje skreiv først på dansk, men midt på 1800-talet begynte han å skrive både dikt og artiklar på det nye nynorske målet.

Vinje var korrespondent for Drammens Tidende i Kristiania før han blei redaktør for bladet Dølen i 1858.

Vis klipp0:52

Vinjes eventyr Tyteberet

Olafr Havrevold leser diktet Tyteberet av Aasmund Olavsson Vinje.

Vis klipp2:52

Olav Vesaas om Aasmund Olavsson Vinje

Omhandler dato: 1860

Olav Vesaas har skrevet bok om Aasmund Olavsson Vinje: A. O. Vinje. Ein tankens hærmann. Vesaas forteller om språkmannen og journalisten Vinje, og om bladet Dølen som Vinje grunnla og jobbet i.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen