"Arne Treholt" hører til emnene

"Arne Treholt" er relatert til programmene

Vis klipp3:29

Treholt-sakens nye vending i 2010

Omhandler dato: 2010-09-19

Treholt-saken ruller videre.

Arne Treholt har flere ganger forsøkt å få gjenopptatt saken sin for retten, etter at han ble dømt for spionasje i 1985. Høsten 2010 dukker det opp nye sider ved saken, og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad kontakter Treholts advokat, Harald Stabell, og første skritt mot gjenopptakelse av saken er tatt.

Vis klipp4:12

Treholt-saken. Falske bevis?

Omhandler dato: 2010-09-09

I august 2009 velger PST (Politiets sikkerhetstjeneste) å legge noen bilder fra Treholt-saken ut på Facebook. Dette er tidligere graderte bilder fra bevisførselen under saken. Dette leder til at det et år senere blir gitt ut en bok som vekker stor oppsikt.

Her møter du en av forfatterne av boka, og han forklarer hvilken overraskende oppdagelse han gjorde da han fikk se bildene.

Vis klipp7:50

Treholt-saken. Hvem sviker hvem?

Omhandler dato: 2010-09-09

''Et svik mot oss alle'', var rettens karakteristikk av Arne Treholts virksomhet, da han ble dømt for spionasje i 1985. Men hvem har egentlig sveket hvem?

I september 2010 dukket det opp nye opplysninger i Treholt-saken. Forfatterne av en ny bok mener at det såkalte pengebeviset er blitt fabrikkert av politiet, etter at Treholt ble arrestert på Fornebu.

Vis klipp10:46

Arne Treholt arresteres

Omhandler dato: 1984

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han ble arrestert 20. januar 1984, siktet for spionasje til fordel for daværende Sovjetunionen. Han ble senere dømt til 20 års fengsel for spionasje, men ble benådet av regjeringen og løslatt etter 8 år.

Treholt har alltid hevdet at han ble uskyldig dømt, og har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt i rettssystemet uten å lykkes. I 2010 bestemmer imidlertid Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at bevisene mot Arne Treholt skal granskes på nytt. Årsaken er en mistanke om at et viktig bevis (det såkalte pengebeviset) kan ha blitt fabrikkert av politiet.

Spionasje, å levere statshemmeligheter om Norge til andre lands myndigheter, rammes av straffeloven. Treholt-saken er den største spionsaken i Norgeshistorien.

Vis klipp2:47

Havrettsministeren og Treholt

Omhandler dato: 1984

Jens Evensen (1917- 2004) var en norsk og internasjonal politiker og diplomat. I 1978-1980 ledet han forhandlinger om en havgrense (delelinje) i Barentshavet mellom Norge og Sovjetunionen.

Jens Evensen samarbeidet tett med den senere spiondømte Arne Treholt. Da Treholt ble arrestert og siktet i 1984, opphørte all kontakt mellom dem.

I 1978 ble det Gråsoneavtalen inngått. Den sikret Norge bruk av havområder på kontinentalsokkelen i nord.

Vis klipp3:57

Pengebeviset - greit allikevel?

Omhandler dato: 1986-02-03

Før saken til Arne Treholt skal opp i Høyesterett i 1986, er pengebeviset fortsatt et sentralt punkt. Forsvarerne til Treholt hevder at det umulig kan være plass til så mange sedler som påtalemyndighetene påstår at det var i konvolutten som trekkes fram som bevis i saken.
Etter selv å ha vist at det ikke går an å fylle konvolutten med den store pengebunken, overlater en av Treholts forsvarere, Arne Haugestad, penger og konvolutt til Svein Torgersen fra NRK, som også vil gjøre et forsøk.

Vis klipp6:51

Et portrett av Arne Treholt

Omhandler dato: 1984

20. januar 1984 blir Arne Treholt arrestert på Fornebu, og han blir senere siktet for spionasje til fordel for daværende Sovjetunionen.

I dette portrettet, laget av Herbjørn Sørebø en uke etter pågripelsen, får du et lite innblikk i Treholts politiske karriere.

Vis klipp16:53

Spionsaken mot Arne Treholt

Omhandler dato: 1984

20. januar 1984 blir Arne Treholt arrestert for spionasje til fordel for Sovjetunionen (Russland) og Irak. Han dømmes for å ha overlevert politiske og militære hemmeligheter til den sovjetiske etterretningstjenesten KGB, i perioden 1974-1983. I tillegg dømmes han for å ha utvekslet samme type graderte dokumenter til Iraks etterretning.

I 1985 blir Arne Treholt dømt til 20 års fengsel.

Hør de første reaksjonene på arrestasjonen i denne nyhetssendingen.

Vis klipp7:57

Rettssaken mot Treholt begynner

Omhandler dato: 1985

Spionasje, å levere statshemmeligheter om Norge til andre lands myndigheter, rammes av straffeloven. Treholtsaken er den største spionsaken i Norgeshistorien.

Arne Treholt var ansatt i Utenriksdepartementet da han ble arrestert 20. januar 1984, siktet for spionasje til fordel for daværende Sovjetunionen.

Her ser du deler av en reportasje i NRK fjernsynet den første dagen av rettssaken. Treholt ble til slutt dømt til 20 års fengsel.

Vis klipp5:30

Treholt blir dømt som spion

Omhandler dato: 1985

I 1985 faller dommen i Norgeshistoriens alvorligste spionsak, rettssaken mot Arne Treholt (f. 1942).

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han ble arrestert 20. januar 1984, siktet for spionasje til fordel for daværende Sovjetunionen.

Arne Treholt og forsvarerne hans søkte tre ganger om ny behandling av saken i rettssystemet, uten å få medhold. I september 2010 besluttet imidlertid Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at Treholt-saken skal etterforskes på ny. Det skjedde etter at en ny bok om saken kom ut. Her antyder forfatterne at et sentralt bevis i Treholtsaken (pengebeviset) ble plantet av overvåkningspolitiet.

Vis klipp8:42

Arne Treholt snakker om spionanklagen og dommen

Omhandler dato: 1985

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han ble arrestert 20. januar 1984, siktet for spionasje til fordel for daværende Sovjetunionen. Han ble senere dømt til 20 års fengsel, men ble benådet og sluppet ut etter ni år.

Treholt har alltid hevdet at han er uskyldig dømt, og han og forsvarerne søkte tre ganger om ny behandling av saken i rettssystemet, uten å få medhold.

I september 2010 besluttet Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at Treholt-saken skal etterforskes på ny. Det skjedde etter at en ny bok om saken ble utgitt. Her antyder forfatterne at et sentralt bevis i Treholtsaken (pengebeviset) ble plantet av overvåkningspolitiet.

I dette klippet møter du Arne Treholt i fengselet kort tid etter at han har fått dommen.

Vis klipp4:38

Ble Treholt forhåndsdømt?

Omhandler dato: 2006

Et grunnleggende prinsipp i enhver rettsstat, er at man betraktes som uskyldig til det motsatte er bevist. Dette står også i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.

Sjelden har en rettssak i Norge vakt mer interesse og engasjement enn Treholt-saken i 1985. I etterpåklokskapens lys mener mange at Arne Treholt ble utsatt for en massiv forhåndsdømming.

Vis klipp6:20

Omstridt pengebevis i Treholt-saken

Omhandler dato: 2006

Helt siden Arne Treholt ble dømt for spionasje i 1985, har han kjempet for sitt ettermæle og krevd å få tatt opp igjen rettsaken.

I 2008 får han for tredje gang avslag om gjenopptagelse, dette til tross for at han og hans advokat, Harald Stabell, mener at flere av bevisene som ble presentert i rettsaken ikke holder mål.

Her får vi se hvorfor det har vært mye debatt rundt det såkalte pengebeviset.

Vis klipp2:47

Arne Treholt forsvarer seg i retten

Omhandler dato: 1985

Her får du se inn i rettssalen i Oslo Tinghus den siste dagen i rettssaken mot spiondømte Arne Treholt
(f. 1942). Den 20. juni 1985 ble Treholt dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje mot Norge.

Arne Treholt mente han var uskyldig anklaget for spionasje til fordel for daværende Sovjetunionen. I dette klippet hører du om hvordan han forsvarte seg i retten.

Vis klipp2:09

Treholt-saken

Omhandler dato: 1984-01-20

På nyåret 1984 blir byråsjef Arne Treholt pågrepet av overvåkingspolitiet, siktet for spionasje. Meldingen om arrestasjonen får stor oppmerksomhet ikke bare i Norge, men også i store deler av verden. Året etter blir Treholt dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen