"Dag Solstad" hører til emnene

"Dag Solstad" er relatert til programmene

Vis klipp34.58

Dag Solstad i Bokprogrammet

Omhandler dato: 2009

Forfatteren Dag Solstad kom i 2009 ut med romanen ''17. roman'', der hovedpersonen tar toget fra Oslo S til Bø i Telemark.

Bokprogrammets Hans Olav Brenner inviterer oss med på den samme togturen, med Solstad som reisefølge.

Vis klipp2:14

Om Roman 1987

Omhandler dato: 1987

På Lillehammer Stadion forteller forfatteren Dag Solstad om skøytesportens stilling hos det norske folk. I arbeidet med Roman 1987 satt han og leste gamle aviser på Universitetsbiblioteket i stedet for å dra til Lillehammer og undersøke kildene der direkte.

Solstad mener han på denne måten bedre kunne beskrive journalisten Fjords virkelighet, gjennom en språklig tilnærming til hans arbeid som journalist.

Vis klipp5:02

Kvinner i Roman 1987

Omhandler dato: 1961

Dag Solstad lar hovedpersonen Fjord rapportere fra kåringen av Gudbrandsdalsprinsessa i 1961, etter at Solstad leste om denne kåringen i gamle aviser. Damen som vant kåringen leser et utdrag fra boka, og kommenterer den.

Forfatteren forteller videre om to av Fjords kvinner. Hans første kone, og en ung student han forelsker seg i når han er godt over 40.

Vis klipp3:39

Handlingen i Roman 1987

Omhandler dato: 1961

Dag Solstad forteller i korte trekk om hva boka Roman 1987 handler om. På Lillehammer går forfatteren i hovedpersonens fotspor, og forklarer hvorfor han lot Fjord bli journalistlærling i en arbeideravis. Han beskriver det som et forsøk på å beskrive sosialdemokratiet.

- Fjord befant seg i en fornuftig harmonisk verden, samtidig som han selv var til randen preget av å være disharmonisk, sier forfatteren.

Vis klipp2:28

Sjølproletarisering i Roman 1987

Omhandler dato: 1971

Hovedpersonen i Roman 1987 hadde historie som sitt fag. Han underviste ved Distriktshøyskolen i Lillehammer, men valgte som mange andre i den marxist-leninistiske bevegelsen å selvproletarisere seg som kartongarbeider.

Solstad avviser at det i dette ligger en kritikk av ml-bevegelsen. Bare en beskrivelse.

Vis klipp3:22

Dag Solstad om sin posisjon som forfatter

Omhandler dato: 1989

Dag Solstad forklarer hvordan han oppfatter sin rolle i samfunnet, fra å være i en offensiv situasjon på 70-tallet, til nå å være en betydningsløs opposisjonell. Roman 1987 var et forsøk på skrive den romanen han aller helst selv ville lese, samtidig mener forfatteren at boken er blitt ugjestmild sett fra leserens synspunkt.

Han avviser at boken er selvbiografisk, han føler ikke at hans eget liv er interessant nok til å skrive om. Dag Solstad fikk Nordisk Råds litteraturpris for sin bok Roman 1987.

Vis klipp3:15

Roman 1987 - avislivet

Omhandler dato: 1961

Hovedpersonen i Dag Solstads Roman 1987 heter Fjord, og arbeider en periode tidlig på 60-tallet som redaksjonssekretær i avisa Dagningen på Lillehammer. Solstad får her møte redaktør Knut Helge Larsen, som var i den posisjonen i virkeligheten. Han har flere innvendinger til boka.

Vis klipp2:00

Dag Solstad om boka Gymnaslærer Pedersen

Omhandler dato: 1982

Møte med forfatteren Dag Solstad om boka Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land, som nettopp er kommet ut. Solstad forteller at både han selv og bokas hovedperson er svært fascinert av ml-bevegelsen.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen