Vis klipp3:41

Hva gjorde de før TVen kom?

Omhandler dato: 1997

NRK startet opp sine fjernsynssendinger i 1960, og snart ble tven allemannseie. På 1980-tallet fikk mange flere kanaler via parabol eller kabel, og i 1992 mistet NRK sitt monopol som statskanal. Alle fikk flere kanaler å velge mellom.

Vi møter to jenter som passer godt til beskrivelsen tv-slaver. De legger opp dagen sin etter hva som går på de ulike kanalene.

(Vi beklager noe båndfeil i innslaget.)

Vis klipp0:53

Einar Gerhardsen om fellesskap

Omhandler dato: 1940

Einar Gerhardsen (Ap) forteller om fellesskapsfølelsen og solidaritetstanken under og etter 2. verdenskrig.

Gerhardsen var statsminister i Norge i tre perioder: 1945-1951, 1955-1963 og 1963-1965. Han preget hele gjenreisningen av Norge etter krigen, og regnes som en av hovedarkitektene bak velferdsstaten.

Vis klipp3:18

Einar Gerhardsen om oppveksten

Omhandler dato: 1967

Rolf Gerhardsen har skrevet boka Einar Gerhardsen - som en bror ser ham, med beskrivelser av oppveksten til mannen som ble kalt landsfaderen.

Det var enkle kår i barndomshjemmet, og Gerhardsen forteller om da faren hadde besøk av sangglade venner. Arbeidersanger gjorde inntrykk på de unge. Rolf Gerhardsen siterer fra farens sangbok.

Vis klipp2:58

Bok om Einar Gerhardsen

Omhandler dato: 1967

Rolf Gerhardsen har skrevet bok om sin bror, Einar Gerhardsen - som en bror ser ham. Han forteller om arbeidet med boka, hvordan han kunne skrive om en person så nær seg selv. Hovedpersonen selv har ikke deltatt i skriveprosessen, men kona hans har bidratt med viktig informasjon.

Da boken kom ut var Einar Gerhardsen stortingsrepresentant, og hadde vært statsminister i 17 år.

Vis klipp2:57

Gerhardsen om strid i AP

Omhandler dato: 1967

Einar Gerhardsen og broren Rolf på hytta i Bærumsmarka, der mange av arbeiderbevegelsens unge medlemmer møttes blant annet for å diskutere politikk. Einar peker på begynnelsen av 30-årene og 2. verdenskrig som de viktigste fasene for Arbeiderpartiets politikk.

Vis klipp2:27

Gerhardsen formet av 30-tallet og krigen

Omhandler dato: 1967

1930-årene var preget av arbeidsløshet og klassekamp, og dette satte spor i den unge Einar Gerhardsen. I boken hans bror Rolf Gerhardsen skrev om ham, står det også at krigsårene lærte Arbeiderpartimannen at det fantes skikkelige folk på tvers av partigrensene. Gerhardsen sier erfaringene fra denne tiden gjorde han i stand til å bære ansvaret han påtok seg etter krigen.

Vis klipp9:28

Gerhardsen om landsvikoppgjøret

Omhandler dato: 1945

Landsvikoppgjøret blir debattert i studio hos programleder Hans-Wilhelm Steinfeld. Rettsoppgjøret skapte strid i samtiden.

Høyesterettsadvokat Albert Wiesener mener dødsdommen over Vidkun Quisling var riktig, men at Quisling ble unødig svertet. Tidligere statsminister Einar Gerhardsen reagerer sterkt på Wieseners uttalelser, og det blir høy temperatur i studio. Historieprofessor Magne Skodvin mener oppfatningene av Quisling er generelt for unyanserte.

Landssvikoppgjøret er rettsoppgjøret mot medlemmer av det nazistiske partiet Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig. Oppgjøret begynte med arrestasjoner like etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945, og fortsatte med rettssaker mot omlag 92 000 siktede og straff for om lag 50 000, derav 17 000 i fengsel.

Vis klipp4:59

Første norske regjering etter 2. verdenskrig

Omhandler dato: 1945-06-01

Einar Gerhardsen får oppdraget med å danne den første regjeringen i det frie Norge. Han var nylig valgt til formann i landets største parti, Arbeiderpartiet. Gerhardsen avgir regjeringserklæringen i Stortinget.

Den nye regjeringen er blitt til etter samråd med alle de politiske partiene. Blant de viktigste punktene i programmet er retten til arbeid og et hurtig rettsoppgjør med landssvikere. Regjeringen ønsker også aktivt deltakelse i det internasjonale samarbeidet, særlig det nordiske.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen