Hva er NRK Skole?

Om NRK Skole

Nye læreplaner oppdateres!

Feidepålogging er for tiden ikke tilgjengelig

NRK Skole informasjonsvideoer

NRK Skole i Sosiale Medier

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep.

Enkelt å bruke NRK Skole

NRK legger stor vekt på at nettsidene skal være et enkelt verktøy å bruke i klasserommene.

Foreløpig tilbyr vi klipp fra fagene naturfag, norsk, samfunnsfag og religion. Etter hvert vil også de andre fagene i skolen bli lagt til.

Klippene kan bare ses/høres og vil ikke kunne lagres på brukernes datamaskiner.

Hvordan finner du frem på NRK Skole?

Alt innholdet er organisert etter emner, personer, programmer og læreplaner.

Emner

Er du på jakt etter ressurser knyttet til ett spesielt emne, f.eks geologi, nyere historie eller vulkaner, går du via denne inngangen.

Personer

Her finner du alle ressurser knyttet til kjente og mindre kjente personer som omtales på nettsidene.

Programmer

Har du et favorittprogram på TV eller radio som du ønsker å finne klipp fra, er dette veien å gå. Her finner du innhold fra nye og eldre programmer.

Læreplaner

Denne inngangen er tiltenkt læreren som underviser ut fra kompetansemålene i fagplanen. Her kan du finne relevante ressurser knyttet til kompetansemålet du jobber med. Kompetansemål og læreplaner er utviklet av Utdanningsdirektoratet, og dekker alle fag fra 1. årstrinn til avsluttet videregående skole.

Søk i fritekst

En annen mulighet er selvsagt å finne klipp ved hjelp av fritekstsøket. Her vil et søk fungere på samme måte som på Google.

Alle klipp du finner, enten du velger å gå via emner, programmer, personer eller læreplaner, er assosiert med andre klipp. Nettstedet vil altså tipse deg om hvilke klipp det kan være naturlig å se eller høre på, i tillegg til det du har valgt.

Du har også mulighet til å dele klipp med andre.

Ta gjerne kontakt med oss via ”Snakk med oss” som du finner på forsiden.

Velkommen til NRK Skole!


Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen