Om NRK Skole

Nye læreplaner oppdateres!

Feidepålogging er for tiden ikke tilgjengelig

Spør en ekspert

Dialektaksjonen

  • NRK Skole
    Smøyestol

    er kåra til Noregs beste dialektord!

Vis klipp3.35

Under huden: Line ser på okseballer

Omhandler dato: 2014

Hvordan fungerer kjønnsorganene til oksen? For å finne ut det skjærer Line i Newton i okseballer.

Organene du ser i denne serien er enten fra gris eller ku, fordi disse ligner på menneskets indre organer.

Vis klipp3:54

Arbeidsinnvandrere i norsk fiskerinæring

Omhandler dato: 2012

Rita Karlsen driver familiebedriften Brødrene Karlsen på Husøy på Senja. Hun planlegger store utvidelser av virksomheten, selv om finanskrise ute i Europa har betydd nedgang for salget av norsk fisk til utlandet.

Rita Karlsen har mange utenlandske ansatte, men lar seg ikke friste til å underbetale dem. Det har ellers vært en rekke tilfeller de siste åra av såkalt sosial dumping, der arbeidssøkere fra andre land jobber for ulovlig lave lønninger i Norge.

Vis klipp2:38

Billig arbeidskraft

Omhandler dato: 2011

Når arbeidsgivere anstrenger seg for å krympe utgifter, kan det av og til gå ut over de ansatte. I det tilfellet du hører om her, er det uklart om lønna til den aktuelle litaueren var ulovlig lav, men arbeidstilsynet finner uansett arbeidskontrakten mistenkelig.

Arbeidsinnvandringen til Norge har økt etter 2008, da finanskrisen brøt ut i Europa og mange ble arbeidsløse. Når alternativet er arbeidsløshet er det mange utenlandske arbeidssøkere som finner seg i dårlige betingelser uten å protestere. Det er politiet og Arbeidstilsynet som har ansvaret for å avdekke slike lovbrudd i Norge.

Vis klipp1.58

Bygningsarbeidere med dårlig sikkerhet

Omhandler dato: 2014

Ikke alle norske arbeidsplasser oppfyller kravene til et godt arbeidsmiljø og vanlig norsk lønnsnivå. Mange innvandrere finner seg i dårlige og farlige forhold uten å mukke, når alternativet er arbeidsløshet. Det er politiet og Arbeidstilsynet som har ansvaret for å avdekke slike ulovligheter.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen