Menneskerettsdomstol dømte Norge

Klippet handler om emnene

Relaterte program

Noen relaterte klipp

Menneskerettsdomstol dømte Norge (1:20)

Sendt: 29. jun 2007

Da oldefar var skolegutt, fikk han i lekse å lære salmer utenat. Før klassen åpnet matpakkene, var det vanlig å si bordvers i kor (en bønn for å takke Gud for maten).

Fram til 1997 var livssynsfaget i den norske barne- og ungdomsskolen delt i to, og het kristendomskunnskap og livssynskunnskap. Livssynskunnskap var primært beregnet på elever med andre religioner og dem som støttet seg til et ikke-religiøst livssyn.

Kristendoms- religions- og livssynskunnskap, også kalt KRL, var et fag i skolen fra 1997 til 2008. Det var dette faget som ble vurdert å være i strid med menneskerettighetene, ifølge Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg i Frankrike.

Også FNs menneskerettighetskomité slo fast at faget virket diskriminerende i skolen. Det tok ikke godt nok hensyn til at norske elever i dag har mange ulike religioner og livssyn.

Siden er livssynsfaget endret igjen. I 2012 heter det ''Religion, livssyn og etikk'', og er ikke lenger knyttet til skolens kristne formålsparagraf. Denne paragrafen står fortsatt i den norske Grunnloven, som ble vedtatt i 1814.


HTML referanse

Klipp og lim denne koden for å lage referanse til dette klippet i din blogg eller nettside. Koden kan også limes inn i systemer som Fronter, It's Learning og PedIT.

Embed kode

Embed koden fungerer tilsvarende som HTML referanse, men lar deg spille av klippet direkte uten å måtte klikke deg til NRK Skole.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen