Barnemishandling

Klippet handler om emnene

Relaterte program

Noen relaterte klipp

Barnemishandling (5:13)

Sendt: 30. sep 1990

Barnemishandling er en stor ulykke for hele familien som rammes, også for den som slår.

Det er dessverre umulig å skaffe pålitelig oversikt over omfanget av vold mot barn i deres eget hjem. Barnemishandlerne holder gjerne tett om overgrepene, og ofrene tier helst av angst og skam på vegne av familien sin.

Men i følge Aftenposten 14. november 2006 tror justisminister Knut Storberget at minst 100 000 barn opplever vold i sitt eget hjem.

Samtidig har barn som rammes i dag flere muligheter enn før til å få hjelp. Alle voksne i barnehager og skoler, alle naboer, slektninger og andre har plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke om at barn blir utsatt for fysisk eller psykisk vold.

Røde Kors har en nødtelefon for barn. Den heter ''Barn og unges kontakttelefon'' og har gratis nummer:
800 33 321.

Ellers er det offentlige krisesentre i kommunene, og et Barneombud for alle barn i landet. Noen få steder i Norge finnes det også behandlingstilbud for menn som slår barna sine eller andre familiemedlemmer. Regjeringen arbeider for å opprette flere slike tilbud.


HTML referanse

Klipp og lim denne koden for å lage referanse til dette klippet i din blogg eller nettside. Koden kan også limes inn i systemer som Fronter, It's Learning og PedIT.

Embed kode

Embed koden fungerer tilsvarende som HTML referanse, men lar deg spille av klippet direkte uten å måtte klikke deg til NRK Skole.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen