"Bokmål" inngår i emnet

"Bokmål" er relatert til

Vis klipp2:24

Strida om nynorsk og bokmål

Omhandler dato: 1986

Noregs Mållag kritiserer haldninga til nynorsk i pressa. Dei meiner avisene må ta ansvar for å fremje nynorsk, og hevdar det er eit forbod for nynorskjournalistar om å bruke nynorsk i riksavisene.

Ein redaktør avkreftar at det er forbod mot å nytte nynorsk.

Vis klipp2.44

Frå norrønt til dansk og frå dansk til norsk

Omhandler dato: 1800

Utviklinga i det norske skriftspråket har vore stor. Frå å skrive norrønt fram til midten av 1300-talet, til å skrive dansk under tida i union med nabolanda.

Her kan du høyre korleis Noreg etter kvart fekk sitt eige skriftspråk, og kvifor utviklinga i norrønt eigentleg stoppa opp.

Fra serien: Åpent universitet.

Vis klipp3.42

Bokmål og nynorsk - ikkje så ulikt

Omhandler dato: 1950

I nesten hundre år er det blitt gjort forsøk på leggje bokmål og nynorsk nærare kvarandre. Det har ikkje vore heilt uproblematisk.

Her kan du høyre kva slags reaksjonar det skapte, og korleis dei to målforma likevel har utvikla seg til å bli likare kvarandre.

Fra serien: Åpent universitet.

Vis klipp3.24

Om skriftspråket i Noreg

Omhandler dato: 1990

I Noreg har vi to offisielle skriftspråk, nynorsk og bokmål. Det skuldast at Ivar Aasen og Knut Knudsen kom med kvart sitt forslag til nytt skriftspråk på 1800-talet.

Her kan du høyre meir om korleis arbeidet deira har påverka det norske språket.

Fra serien: Åpent universitet.

Vis klipp8.45

Språkstriden om Noreg og Norge

Omhandler dato: 1996

Norsk språkråd har kome med eit forslag om å jamstelle Norge og Noreg som offisielle namn på landet. Men kvar kjem forma Noreg frå? Vi blir med på jakta etter ein dialekt som bruker det nynorske namnet.

Turen går til Aust-Agder og bygda Åmli, som skal ha vore utgangspunktet for namnet. Men her vil ingen gå med på den teorien.

Vis klipp3:14

Rettskrivingslov og samnorsk

Omhandler dato: 1987

Rettskrivingsreglene fra 1938 var et forsøk på å føre nynorsk og bokmål nærmere hverandre, til et slags samnorsk. Det var mange motstandere av denne ordningen. Arnulf Øverland var blant dem som mente samnorsken ødela begge målformene.

Og hvordan gikk det med samnorsken?

Vis klipp1.45

Tonefall

Omhandler dato: 1987

Noen ord skrives helt likt, men har vidt forskjellig betydning ut fra hvilket tonelag vi legger på: Tangen kan være både en geografisk beskrivelse og et verktøy. Laken kan man bruke på senga, eller til å speke kjøtt.

Å veksle mellom tonem 1 og tonem 2 kan være vrient for folk som ikke er oppvokst med norsk som førstespråk, eller for de som kommer fra såkalte tonelagsnøytrale områder i Norge.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen