"Barn og unges rettigheter" inngår i emnet

"Barn og unges rettigheter" inneholder flere emner

"Barn og unges rettigheter" er relatert til

Artikler om "Barn og unges rettigheter"

Vis klipp1.55

Malala er Fredspriskandidat

Omhandler dato: 2013

For første gang i historien kan Nobels Fredspris bli tildelt et barn. Malala Yousafzai (16) er en pakistansk jente som er kandidat til Fredsprisen 2013. Hun har engasjert seg for barns rettigheter siden hun var
10-11 år gammel.

9. oktober 2012 ble 14-åringen Malala skutt i hodet og alvorlig såret da terrorister fra bevegelsen Taliban ville sette en stopper for henne. Malala Yousafzais hjertesak er retten til utdanning for både gutter og jenter i hele verden.

Vis klipp3.41

Tove Pihl og barns rettigheter

Omhandler dato: 1973

Tove Pihl (1924-1987) var pedagog og norsk politiker, og spilte en sentral rolle i utformingen av moderne norsk familiepolitikk på 1960- og 1970-tallet.

Tove Pihl satt på Stortinget for Arbeiderpartiet fra 1969 til 1973. En kjernesak for henne var barns rettigheter, og hvordan lover og samfunnsforhold kunne endres til fordel for barn.

Hun var også foregangskvinne for en mer liberal abortlov, som etter hvert vant politisk flertall.

Vis klipp1.45

Nytt barneombud og barnas favoritt

Omhandler dato: 2012.07.27

Nytt barneombud i 2012 er Anne Lindboe. Hun har jobbet som barnelege, forsker og overlege ved Statens Barnehus, som hjelper barn som har vært utsatt for vold og annen mishandling.

Et barnepanel, bestående av ti barn og ungdom, har hjulpet barneminister Inga Marte Thorkildsen med å velge ut det nye barneombudet, som tar over jobben etter Reidar Hjermann (barneombud fra 2004 - 2012).

Selv om Norge er et godt land for barn å bo i, er barneombudet en viktig institusjon i Norge. På sin første en pressekonferanse som nytt barneombud, forteller Anne Lindboe om de viktige sakene hun vil jobbe med i den nye jobben sin.

Vis klipp5:39

Barneombudet vil ha flere helsesøstre i skolen

Omhandler dato: 2006-05-22

Ungdom kan gå til helsesøster når de trenger hjelp med tunge tanker, spiseforstyrrelser eller andre psykiske og fysiske problemer.

Helsesøster har ikke alltid tid til elevene, fordi hun jobber på flere skoler i løpet av en uke. Barneombudet er opptatt av at barn og unge skal ha det godt på skolen og hjemme, og vil at helsesøster skal bruke mer tid med ungdom. Da trengs flere helsesøstre.

Vis klipp26:43

Barneombudet om barn på flukt fra krig

Omhandler dato: 2004-05-18

Barn og voksne som lever i krig eller på flukt fra krig, kan slite med psykiske plager i mange år. Mange barn i Norge har opplevd krig, og flere unge kjenner noen som har vært i krig.

Barneombudet jobber for at barn i Norge skal ha det godt, både hjemme, på skolen og andre steder. Før Reidar Hjermann ble barneombud i 2004, jobbet han med ungdom med bl.a. psykologiske problemer, spiseforstyrrelser og familier som hadde flyktet fra krig.

Denne dokumentaren handler om barn som lever i krig og konfliktsituasjoner. Etter dokumentaren snakker barneombudet og noen ungdommer om hvordan det er å leve i en krigssituasjon.

Vis klipp5:55

Barneombudet om jobben sin

Omhandler dato: 2005-12-17

Barn og ungdom under 18 år har ikke stemmerett, og kan derfor ikke være med å påvirke hvilke politikere som skal bestemme i Norge.

Barneombudet, som er de unges talsperson, prøver å påvirke politikere og andre voksne til å ta gode avgjørelser på saker som vedkommer barn.

Her forteller Reidar Hjermann (barneombud fra 2004 til 2011) om jobben sin som barneombud i 2005.

Vis klipp1.31

Barn og unge velger nytt barneombud

Omhandler dato: 2012-09-01

Barneombudet i Norge har ansvaret for å følge med på at voksne skaper et godt og trygt samfunn for barn. Når det bestemmes viktige saker som angår barn og deres rettigheter, passer barneombudet på at barn og unge får være med på å påvirke disse sakene.

2012 er siste året for barneombud Reidar Hjermann. Et barne- og ungdomspanel hjelper barneminister Audun Lysbakken med å velge den rette personen for denne jobben.

Vis klipp3.25

Hva jobber barneombudet med?

Omhandler dato: 2001-02-26

Barneombudet i Norge passer på at kommuner, skoler, helsestasjoner og andre arenaer for barn og unge fungerer godt. Når Stortinget vedtar lover som angår barn og ungdom, er det barneombudets jobb å sørge for at lovene blir fulgt.

Ombudet tar også imot klager fra barn som har det vondt hjemme, på skolen eller andre steder.
Telefon-nummeret som vises her er endret og ny kontaktinformasjon finnes på www.barneombudet.no.

I 1981 var Norge det første landet som opprettet denne jobben.

Vis klipp4:08

Er 16-åringer modne velgere?

Omhandler dato: 12.09.2011

Hvert fjerde år er det valg. Stemmerettsalderen her i landet er 18 år, men ved kommunevalget 12. september 2011 kan også 16- og 17-åringene delta i utvalgte kommuner, som en prøveordning.

I dette innslaget diskuterer voksne hvordan en eventuell senket stemmerettsalder vil påvirke politikken og samfunnet.

Vis klipp1:30

Barneombudet støtter stemmerett fra 16 år

Omhandler dato: 12.09.2011

Hvert fjerde år er det valg. Stemmerettsalderen her i landet er 18 år. Ved kommunevalget
12. september 2011 har også 16-og 17-åringene lov til å delta i 20 kommuner. Det er en prøveordning.

Totalt er det 430 kommuner i Norge.

I denne reportasjen møter vi 16-åringer i Mandal. Barneombudet Reidar Hjermann mener at 16-åringer er gamle nok til å velge hvilket parti de skal støtte med sin stemme.

Vis klipp5:13

Barnemishandling

Omhandler dato: 1990

Barnemishandling er en stor ulykke for hele familien som rammes, også for den som slår.

Det er dessverre umulig å skaffe pålitelig oversikt over omfanget av vold mot barn i deres eget hjem. Barnemishandlerne holder gjerne tett om overgrepene, og ofrene tier helst av angst og skam på vegne av familien sin.

Men i følge Aftenposten 14. november 2006 tror justisminister Knut Storberget at minst 100 000 barn opplever vold i sitt eget hjem.

Samtidig har barn som rammes i dag flere muligheter enn før til å få hjelp. Alle voksne i barnehager og skoler, alle naboer, slektninger og andre har plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke om at barn blir utsatt for fysisk eller psykisk vold.

Røde Kors har en nødtelefon for barn. Den heter ''Barn og unges kontakttelefon'' og har gratis nummer:
800 33 321.

Ellers er det offentlige krisesentre i kommunene, og et Barneombud for alle barn i landet. Noen få steder i Norge finnes det også behandlingstilbud for menn som slår barna sine eller andre familiemedlemmer. Regjeringen arbeider for å opprette flere slike tilbud.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen