"Fagforeningsarbeid" inngår i emnet

"Fagforeningsarbeid" er relatert til

Artikler om "Fagforeningsarbeid"

Vis klipp13:55

Fyrstikkarbeiderskene

Omhandler dato: 1889

Dette er fortellingen om en av de mest kjente streikene i den norske arbeiderbevegelsens historie. Rundt 400 fabrikkjenter på Bryn og Grønvolds fyrstikkfabrikker i Oslo startet sin egen fagforening i 1889.

Rett før hadde de gått til streik for å få arbeidstida ned fra 13,5 timer til 12 timer pr. dag. I tillegg la de fram krav om bedre renhold, fordi arbeidsforholdene var svært helsefarlige på fabrikkene.

Fyrstikkarbeiderstreiken var en av de første i Norge med faglig organisering og streikeledelse, og ble en viktig skole for den framtidige fagbevegelsen her i landet (LO).

Vis klipp2:30

Norges første sykepleierstreik

Omhandler dato: 1972

Den første sykepleierstreiken i Norge får store oppslag i massemediene høsten 1972. Sykepleierne har da vært misfornøyde med lønna i lang tid. Streiken blir dømt ulovlig, men tusenvis av sykepleiere slutter opp om den, og aksjonen oppnår stor støtte i befolkningen.

Vis klipp3:30

Sykepleierne trosser myndighetene

Omhandler dato: 1972

Anne-Lise Bergenheim, som du møter i dette klippet, er en streikeleder som får sykepleierne fram på den politiske dagsorden i 1970-åra. Dette bidrar til at lønn, rettigheter og utdanning for sykepleiere blir høyere prioritert.

NSF - som nevnes i klippet - er en forkortelse av Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleie er et typisk kvinneyrke. Til tross for at jobben krever lang utdanning, har lønna i omsorgsyrkene tradisjonelt ligget langt under for eksempel industriarbeiderlønn.

Likelønn i forhold til kjønn er en viktig sak for flere av de politiske partiene. Mange fagforeninger og kvinneorganisasjoner er også opptatt av dette.

Den dag i dag er det slik at kvinner generelt tjener dårligere enn menn. I 2009 viser forskning at kvinner gjennomsnittlig har 15 % mindre i lønn enn menn har her i landet.

Vis klipp3:16

Sosialistleder forsvarer streik

Omhandler dato: 1965

Finn Gustavsen ( 1926 - 2005 ) er en kjent sosialistisk politiker i Norge. Han begynner på 1950-tallet som medlem i Arbeiderpartiet, men markerer motstand mot forsvarspolitikken - særlig NATO og atomvåpen - opprustningen i USA.

Sammen med andre sosialister blir Gustavsen ekskludert fra Arbeiderpartiet. Han representerer Sosialistisk Folkeparti ( senere SV ) som politiker og redaktør i mange år.

I dette intervjuet forsvarer Gustavsen streikeretten, som er sentral for fagbevegelsen. Han mener den frie streikeretten er blitt redusert på 1960-tallet, og erstattet av lønnsnemnd. Lønnsnemnd er et organ som avgjør konflikter mellom arbeidsgivere og lønnstakere. Noen ganger kan myndighetene tvinge partene til å godta lønnsnemnd.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen