"Radioaktivitet" inngår i emnet

"Radioaktivitet" er relatert til

Artikler om "Radioaktivitet"

Personer relatert til "Radioaktivitet"

Vis klipp18.17

Veien til Nobelprisen - Marie Curie

Omhandler dato: 1903

Marie Curie var en polsk kjemiker og fysiker, og ble den første kvinnen som fikk en nobelpris. Hun fikk Nobelprisen i fysikk i 1903, og bare åtte år senere fikk hun Nobelprisen i kjemi. Hun fant opp begrepet radioaktivitet, og var med på å finne de to grunnstoffene radium og polonium.

Her er historien om Marie Curie og hennes vei mot nobelprisene. Hvilken betydning har hennes forskning hatt, og hva betyr den i dag?

Vis klipp6:10

Grafitt fra Senja kan redde Fukushima

Omhandler dato: 2015

Over tre år etter at kjernekraftverket i Fukushima ble ødelagt av det store jordskjelvet i Japan, er vannet rundt anlegget fortsatt fylt med radioaktivt avfall, og er til stor fare for lokalbefolkningen.

Grafitt fra Senja kan være med på å redde området rundt Fukushima.

Vis klipp22:04

Kjernefysikk og forskning og sånn

Omhandler dato: 2013

Sunniva Rose er rosablogger og opptatt av lipgloss, mote og interiør. Hun er også doktorgradstipendiat i kjernefysikk på Universitetet i Oslo, og forsker blant annet på bruk av thorium i kjernekraftverk.

Dette foredraget er en kjærlighetserklæring til faget kjernefysikk!

Programmet er et samarbeid mellom NRK Skole og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Vis klipp10:14

Radioaktivitet - intervju med Andreas Wahl

Omhandler dato: 2012-04-24

Alfastråling, betastråling, gammastråling, becquerel, sievert, halveringstid! Dette er noen av begrepene man kommer innom når man skal sette seg inn i hva radioaktivitet er.

Petter Schjerven og fysiker Andreas Wahl vet mer om emnet.

Vis klipp5:01

Alt om radioaktivitet på 5 minutter

Omhandler dato: 2012-04-24

Radioaktivitet har mange egenskaper. I den ene sammenhengen kan den hjelpe oss å kurere kreft - og i den andre sammenhengen kan den gi oss kreft, hvis vi blir utsatt for for mye av den.

Hva er egentlig radioaktivitet? Petter Schjerven får hjelp av fysikeren Andreas Wahl til å gi oss noen svar.

Vis klipp4:24

Tsjernobyl-katastrofen

Omhandler dato: 1986

I Tsjernobyl, nord for Kiev i Ukraina, eksploderer en av fire reaktorer i atomkraftverket i 1986. Dette er verdens verste ulykke i sitt slag til nå.

Enorme mengder radioaktivitet blir sluppet ut i atmosfæren og sprer seg over store deler av Nord-Europa. Mange menneskeliv går tapt i Tsjernobyl-området, både i selve ulykken og i åra etterpå, på grunn av senskader og sykdommer som skyldes radioaktiv påvirkning.

Fortsatt lever 4 millioner hviterussere og ukrainere i områder med mye radioaktivt nedfall. Også i Norge var nedfallet stort etter ulykken.

Heldigvis viser foreløpig forskning at skadene på mennesker og natur er mindre enn mange kjernekrafteksperter fryktet.

Vis klipp9:35

Ulykken på kjernekraftverket Tsjernobyl

Omhandler dato: 1986

I 1986 eksploderte en av fire atomreaktorer i atomkraftverket i Tsjernobyl, ti mil nord for Kiev i Ukraina. Eksplosjonen var så sterk at det 500 tonn tunge taket på reaktoren blåste av og 31 mennesker mistet livet. Halvparten av de 400 menneskene som arbeidet ved anleggene måtte behandles for stråleskader. En radius på hele 100 km rundt kraftverket ble erklært som faresone for stråling.

Hør hvilke enorme konsekvenser ulykken fikk for Ukraina (tidligere Sovjetunionen) og områder rundt.

Vis klipp3:21

Radioaktivt nedfall etter Tsjernobylulykken

Omhandler dato: 1986

Natt til den 26.april 1986 eksploderte reaktor 4 ved atomkraftverket i Tsjernobyl. Store mengder radioaktivitet ble sluppet ut i atmosfæren. En radius på 30 km i rundt atomkraftverket ble gjort til ''forbudt'' sone å bo i. Selv om det kun var noen prosent av utslippet som rammet Norge, var det dramatisk. Statens strålevern beregnet at i løpet av en 50 års periode ville krefttilfellene øke med 100-500 flere enn beregnet, som en følge av denne dosen.

Her hører du mer om vurderingene rundt strålingen etter ulykken.

Vis klipp29:58

Etter Tsjernobyl

Omhandler dato: 1986

Her hører du et forsøk på å oppsummere de langsiktige virkningene av Tsjernobylulykken, slik forskere vurderer den i 2008.

Professor Brit Salbu sier at 65 mennesker er døde som en sikker konsekvens av de radioaktive utslippene. Etter 22 år er det mindre varige skader på naturen i og rundt Tsjernobyl, enn mange har ventet, men det langsiktige omfanget av ulykken er ikke ferdig oppsummert. Man vet fremdeles ikke om radioaktive utslipp har skadet arveanlegg i mennesker og natur.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen