Vis klipp24:01

Der himmelen blir lyset

Omhandler dato: 2004

Søm kirke i Kristiansand ble bygget i 2004, og som en hyllest til lyset skapte kunstner Kjell Nupen (1955-2014) det største glassmaleriet som er laget i Norge på flere tiår. Glassmaleriet deler kirken i to, og skaper en vei oppover fra mørket til det ultimate lys.

Vi følger Nupen underveis i prosessen, som er en av hans største kunstneriske utfordringer noen sinne.

Vis klipp1.33

Kjell Nupen

Omhandler dato: 2014

Den norske maleren og grafikeren Kjell Nupen (1955-2014) døde 12. mars. Her får du et lite innblikk i hans kunstnerliv og kunstneriske produksjon gjennom 40 år.

Vis klipp0:42

Kjell Nupens blåtoner

Omhandler dato: 2000

Kjell Nupen (1955-2014) er kjent både som maler, skulptør og grafiker gjennom en lang og variert kunstnerisk produksjon. Et trekk ved Nupens bilder er en spesiell, intens blåfarge.

Kjell Nupen har bilder med samfunnskritiske motiver, men i senere år er bildene mer preget av poetiske stemninger, ornamenter og referanser til eldre folkekunst.

Vis klipp2:33

Theodor Kittelsen: Soria Moria slott

Omhandler dato: 1900

Kunstneren Theodor Kittelsen hentet mye inspirasjon fra norsk natur, og er blant annet kjent som illustratør av norske folkeeventyr. Han hadde en enorm produksjon av malerier og tegninger, og mange mener at han definerte for oss hvordan norske troll ser ut.

Her får du en kort presentasjon av bildet ''Soria Moria slott'', som henger på Nasjonalgalleriet i Oslo.

Vis klipp4:41

Kai Fjell om å bli kunstner

Omhandler dato: 1982

Kai Fjell (1907-1989) begynte sin malerkarriere med dystre, mørke bilder. Men mot slutten av 1930-tallet skiftet han stil, og ble etter hvert en populær representant for en romantisk og fargeglad malerkunst.

Kvinner er blitt mye skildret i Kai Fjells malerier. Ellers arbeidet kunstneren med scenografier til en rekke teaterforestillinger i Oslo. Han står også bak store offentlige monumenter, blant annet ved Regjeringsbygget og Bakkehaugen kirke i Oslo.

Vis klipp2.06

Kjell Nupens 20 år

Omhandler dato: 2000

Kjell Nupen (1955) er kjent både som maler, skulptør og grafiker gjennom en lang og variert kunstnerisk produksjon. Et trekk ved Nupens bilder er en spesiell, intens blåfarge.

Kjell Nupen har bilder med samfunnskritiske motiver, men i senere år er bildene mer preget av poetiske stemninger, ornamenter og referanser til eldre folkekunst.

Vis klipp5:08

Det gylne snitt

Omhandler dato: 2000

Det gylne snitt er et begrep som dukker opp i matematikken og i kunsten, og kan uttrykkes som tallet 1,618 (fi). Dette er et forholdstall som angir forskjellen mellom lengste og korteste del av en linje, eller et rektangel.

Ole fra Newton besøker en matematiker som vet mye mer om det gylne snitt.

Vis klipp38:14

Slottet - et kunstverk

Omhandler dato: 2003-05-17

Da slottet i Christiania stod ferdig i 1849, var dét det viktigste prestisjebygget i vår unge nasjon. Bygget var hovedverket til den danske adelsmannen og arkitekten Hans Ditlev Franciscus (Frantz) von Linstow. Og kongen, han bodde i Stockholm. Men slottet var da norsk, for det?

Henry Notaker tar oss med til Bernadottenes slott i Oslo - ser på kunst, utsmykning og materialbruk sammen med både kongelige og eksperter, og vurderer norskheten i det hele.

Vis klipp1.31

Kong Haakon-statuen i Vika

Omhandler dato: 1972

Kong Haakon VII (1872-1957) var den første kongen i Norge etter at landet ble fritt i 1905. Han var konge fram til sin død, og var far til Kong Olav (1903-1991).

I dette innslaget fra Dagsrevyen i 1972 ser du Kong Olav avduke en statue av sin far, Kong Haakon. Denne skulpturen er laget av billedhuggeren Nils Aas, og den står på 7. juniplassen i Oslo sentrum, ikke langt fra Slottet.

Vis klipp2:30

Billedhuggeren Nils Aas

Omhandler dato: 1987

Billedhuggeren Nils Aas (1933-2004) er mest kjent for en rekke offentlige statuer og skulpturer rundt i landet, men han var også en dreven tegner og portrettør, som arbeidet med mange ulike materialer og metoder.

Nils Aas er en av landets mest anerkjente billedhuggere, og har mottatt en rekke priser og utmerkelser.
Trolig er det statuen av Kong Haakon VII på 7. juniplassen i Oslo som er det mest omtalte og kjente av Nils Aas' statuer.

Vis klipp4:36

Håkon Bleken og naturen

Omhandler dato: 1995

En av de mest anerkjente norske malerne i moderne tid er Håkon Bleken (f. 1929). Til Morgenbladet sa Bleken ved sin 80-års fødselsdag: ''- Kunsten holder døden på avstand.''

I dette intervjuet, fra 1995, forteller kunstneren at naturen blir viktigere og viktigere for arbeidet hans. Håkon Bleken har likevel forblitt en samfunnsengasjert og kulturengasjert kunstner.

Vis klipp3:09

Christian Krohgs nakne damer

Christian Krohg var et viktig medlem i Christianiabohemen, en gruppe kunstnere som satt sitt preg på kunsten, litteraturen og den offentlige samtalen fra slutten av 1800-tallet og et stykke inn på 1900-tallet. De forfektet antiborgerlige synspunkter, var for likestilling mellom kjønnene og mot den rådende dobbeltmoral i spørsmål om seksualitet og sedelighet.

Her ser du Krohg spasere rundt i Chriatianias gater. Han er også sammen med et barnebarn i noen av scenene, bl.a. i atelieret hans, der han gir noen av elevene sine veiledning foran staffeliet. Vi ser også Krohg selv i arbeid.

Klippet er uten lyd.

Vis klipp1:46

Keramikkutstilling med Dagny og Finn Hald

Omhandler dato: 1980

Kunstnerparet Dagny og Finn Hald har laget mye spennende kunst. I dette innslaget møter du noen av deres morsomme keramikkfigurer, sammen med små historier, fortalt av Finn Hald. Utstillingen vi besøker er fra Galleri 15 på Jeløya, utenfor Moss.

Vis klipp4:02

Andy Warhols rolle i kunsten

Omhandler dato: 1960-1970

Andy Warhol (1928-1987) er en av de mest innflytelsesrike og omtalte bildekunstnere i det 20. århundret.
Han malte, laget grafikk og film. Og han var ekspert på å mystifisere seg selv, skape spenning rundt sin person.

Andy Warhol ble raskt kjendis i New York, og etter hvert i store kunstkretser i USA og Europa. Han ble tidlig kjent for å bruke kommersiell emballasje som motiver, som å avbilde/gjenskape colabokser, suppebokser og lignende. Warhol har også laget en portrettserie av dronning Sonja. Ett av disse portrettene finnes på Nasjonalmuseet i Oslo (Museet for samtidskunst).

Her er et intervju om Andy Warhol som ble sendt i NRK P2 radio på 75-årsdagen for hans fødsel.

Vis klipp0:49

Høstutstillingen 1954

Omhandler dato: 1954-09-01

Det har vært Høstutstilling i Oslo siden 1882. De første hundre årene var det stort sett malerier som ble antatt. I våre dager er det også computergrafikk, skulpturer og bilder tatt med mobilkamera. Dette er reportasje fra Høstutstillingen i 1954.

Vis klipp1:08

Islamske skatter på verdensturné

Omhandler dato: 2008

En stor islamsk utstilling kommer til Tromsø, hvor bl.a 1400 år gamle originale Koran-manuskripter stilles ut. Utstilling forteller historien om Islam, og dekker tidsrommet fra 700 til 1700 e.kr.

Professor Chris Rapley, som er direktør i Science Museum London, forteller at denne perioden er preget av enestående naturvitenskapelig og teknologisk framgang i Kina, India, Persia, Afrika og den Arabiske verden.

Opphavsrett NRK © 2009–2014 NRK | Nettsjef: Sindre Østgård | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen