"Naturkatastrofer" inngår i emnet

"Naturkatastrofer" inneholder flere emner

"Naturkatastrofer" er relatert til

Vis klipp1:44

Hva er en tyfon?

Omhandler dato: 2013.11.13

Når gigantiske stormer og orkaner treffer land, gjør de stor skade. Sterk vind, masse regn og enorme mengder energi, tar mange menneskeliv og forvandler hus og trær til pinneved.

En slik stor storm kalles tyfon, og rammer ofte varme havområder. Filippinene er et land som består av over 7000 øyer i Stillehavet i Asia, og landet rammes oftest av tyfoner. Høsten 2013 blir tusenvis av mennesker drept og skadet av tyfonen Hayian. Millioner blir husløse og må flykte. Regjeringer og hjelpeorganisasjoner verden over bidrar med nødhjelp.

Her forklarer klimaforsker Bjørn Samset hvordan en tyfon oppstår, og hvordan den kan gjøre enorm skade.

Vis klipp6:52

Tacloban etter tyfonen

Omhandler dato: 2013

En av de verste tropiske orkanene i vår tid rammet øygruppa Filippinene i november 2013. Byen Tacloban ble nærmest knust, og tusenvis av mennesker omkom eller ble skadet. Enda flere mistet hus, hjem og inntekt. Denne Dagsrevy-reportasjen, en ukes tid etter katastrofen, viser hvordan folk i Tacloban strever med å redde sitt eget og sine medborgeres livsgrunnlag.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner og regjeringer i mange land organiserte omfattende nødhjelp i løpet av dagene etter at tyfonen rammet i Stillehavet, men de hadde problemer med å få hjelpen frem til nødområdene.

Vis klipp4.59

Flom stengte vei og stanset tog

Omhandler dato: 2013

Kraftig snøsmelting og nedbør våren 2013 førte til voldsom flom i alle vassdrag på Østlandet. Her er flere klipp fra en av de første dagene, da oversvømmelsene skapte dramatiske tilstander, både materielt og menneskelig.

I Kvam i Gudbrandsdalen ble mange hus rasert, og folk måtte reddes ut i hui og hast. Riksveger og toglinjer ble stengt, og i flere dager var det nesten umulig å reise mellom Oslo og Trondheim.

Verdier for minst 200 millioner kroner gikk tapt i flommen i 2013. Det var bare to år siden forrige storflom, og mange mennesker mistet hus og hjem to ganger.

Vis klipp6.03

Strålingsfare etter jordskjelv i Japan

Omhandler dato: 2011-03-11

Etter det voldsomme jordskjelvet med etterfølgende tsunami i Japan i mars 2011, var det overhengende fare for radioaktive utslipp fra landets atomkraftverk i det rammede området.

Over 13 000 mennesker døde, mange ble skadet, og nærmere 14.500 mennesker ble meldt savnet etter naturkatastrofen i Japan 11. mars 2011.

Vis klipp1:44

Noreg førebur seg på ein mogeleg atomkatastrofe i Japan

Omhandler dato: 2011-03-12

Korleis førebur styresmaktene i Noreg seg på ein mogleg atomkatastrofe i Japan?

Forskarane ved Statens strålevern lagar seg eit scenario der det skjer eit stort radioaktivt utslepp i Japan. Så kalkulerer dei konsekvensane for Noreg. Statens Strålevern tar mellom anna utgangspunkt i vindretninga slik ho er varsla. Det er fordi dei radioaktive partiklane blir førde med vinden.

Representantar for Forsvaret, politiet, Mattilsynet og Helsetilsynet vart kalla inn til hastemøte i Kriseutvalet for atomberedskap hjå Statens strålevern, eit døgn etter at jordskjelv og tsunami råka Japan 11. mars 2011.

Vis klipp1.38

Skole samler inn penger til Japan

Omhandler dato: 2011-29-03

Bildene fra jordskjelv- og tsunamirammede Japan i mars 2011 gjorde sterkt inntrykk på Christine fra Lillestrøm. Hun ville gjøre noe for de som mistet alt de eide i Japan, og fikk med seg nesten hele skolen for å samle inn penger.

Vis klipp7:09

Redningsarbeid i jorskjelvrammede Japan

Omhandler dato: 2011-03-14

Jordskjelv- og tsunamikatastrofen i Japan våren 2011 er den verste krisen siden andre verdenskrig, ifølge japanske myndigheter.

Et kraftig jordskjelv på 8,9 på Richters skala, og en etterfølgende tsunami, treffer kysten nordøst i landet, og fører til store ødeleggelser.

Her forteller Børge Brende at Japan er godt forberedt på slike katastrofer, men at det kommer til å ta flere år før de utsatte områdene er gjenoppbygd.

Her kan du høre mer om redningsarbeidet.

Vis klipp1:52

Flodbølgen rammer Japan

Omhandler dato: 2011-03-11

Om morgenen norsk tid fredag 11. mars 2011 ble Japan rammet av et voldsomt jordskjelv. Skjelvet målte 8,9 på Richters skala og var det 5. kraftigste skjelvet som er målt noensinne.

Jordskjelvet var kraftigst i den nordlige delen av landet, og utløste en tsunami som knuste byer, oversvømte og raserte industri, jordbruksdistrikter, veier og jernbaner. Tusenvis av mennesker døde, og enda flere ble skadet eller meldt savnet etter katastrofen.

NRK Dagsrevyen hadde en rekke ekstrasendinger om naturkatastrofen i Japan. Her forklarer en geofagsekspert hvordan en monsterbølge oppfører seg.

Vis klipp1:32

Eksplosjon i kjernekraftverk i Japan

Omhandler dato: 2011-03-12

Jordskjelvet og den påfølgende tsunamien i Japan 11.03.2011, medførte strømbrudd ved flere kjernekraftverk i landet.

Strøm er nødvendig for å avkjøle brenselsstavene i en atomreaktor, og kjernekraftverket i Fukushima, øst i Japan, var det første kraftverket som ikke tålte opphetingen.

I dette klippet ser vi landets atomenergimyndigheter greie ut om planene for å forhindre en ulykke ved kraftverket, i timene før eksplosjonen.

Grafikk: Plan for nedkjøling av reaktoren.

Vis klipp7:18

Norge måler jordskjelvet i Japan

Omhandler dato: 2011-03-11

Jordskjelvet nord i Japan 11. mars 2011 var det 5. kraftigste i verden til dags dato. Det målte 8,9 på Richters skala. Tusenvis av mennesker er døde, og enda flere er savnet.

Jordskjelvet utløste en tsunami, en flodbølge, som bidro til voldsomme ødeleggelser, tap av mange liv, utsletting av byer, industri, veier og jernbaner. I tillegg oppsto radioaktive gassutslipp og eksplosjoner ved kjernekraftverk på grunn av oppheting.

Dette intervjuet ble sendt i en av NRK Dagsrevyens ekstrasendinger under naturkatastrofen i Japan. Vi besøker NORSAR, som er et uavhengig forskningsinstitutt på Kjeller utenfor Oslo.

En ekspert på seismologi og geofysikk viser hvordan et slikt megaskjelv i Japan måles i Norge.

Vis klipp4:42

Frykt for nedsmelting i atomreaktor

Omhandler dato: 2011-03-14

Flere atomreaktorer nordøst i Japan har fått store skader etter det kraftige jordskjelvet 11. mars 2011. Norske atomeksperter frykter at myndighetene i Japan ikke har kontroll, og at en nedsmelting i reaktorene er på gang. Hva skjer dersom norske atomeksperter har rett? Og hvilke konsekvenser kan det få?

Vis klipp2:55

Jan Egeland om jordskjelvet i Japan

Omhandler dato: 2011-03-13

Fredag 11. mars 2011 rammes den nordøstre delen av Japan av et kraftig jordskjelv. Jordskjelvet etterfølges av en voldsom tsunami, og omfanget av katastrofen øker.

I følge Jan Egeland er Japan verdens best forberedte land når det gjelder å takle naturkatastrofer av dette slaget. Her intervjues han om katastrofen og forklarer hvorfor den får så stort omfang.

Vis klipp1:59

Norsk-japanere om jordskjelv

Omhandler dato: 2011

Om morgenen norsk tid fredag 11. mars 2011 ble Japan rammet av et voldsomt jordskjelv. Skjelvet målte 8,9 på Richters skala og var det 5. kraftigste skjelvet som er målt noensinne.

Jordskjelvet var kraftigst i den nordlige delen av landet. Det utløste en tsunami som rev med seg hele byer, oversvømte og raserte industri, jordbruksområder, veier og jernbaner. Tusenvis av mennesker døde, og enda flere ble skadet eller meldt savnet etter katastrofen.

Ødeleggelsene førte til farlige radioaktive gasslekkasjer fra japanske kjernekraftverk.

Denne samtalen med japanere i Norge fant sted få timer etter at jordskjelvet ble kjent. På det tidspunktet var det foreløpig ingen som visste hvor store enormt store skadene etter jordskjelvet og tsunamien var.

Vis klipp2:32

Jordskjelv merkes i Tokyo

Omhandler dato: 2011-03-14

Et kraftig jordskjelv med en styrke på 8,9 på Richters skala ryster den nordøstre delen av Japan fredag 11. mars 2011.

Jordskjelvet fører til en tsunami, med bølgehøyde på over 10 meter, som rammer storbyen Sendai og flere andre småbyer på nordøstkysten. Det utløses også stadig store etterskjelv i området.

I tillegg til skjelvene og flodbølgen, brenner det mange steder i de rammede områdene.

Flere kjernekraftverk som forsyner befolkningen med strøm, får problemer med å holde kjølesystemet under kontroll. Folk er redde for farlig stråling, og for at atomkraftverkene skal rase sammen.

I denne reportasjen møter du en mann som er rammet av katastrofen.

Vis klipp4:16

Flom i Pakistan og islamofobi

Omhandler dato: 2010-08-23

Flommen i Pakistan sommeren 2010 gjorde at 20 millioner mennesker måtte flykte fra hjemmene sine. Likevel tok det tid før den norske befolkningen reagerte. Her er en diskusjon om mulige årsaker til det.

Vis klipp1:26

Barn og kvinner i flomrammede Pakistan

Omhandler dato: 2010.08.14

Den verste flommen i Pakistans historie begynner i fjellene i nordvest-Pakistan og sprer seg til hele landet. Kraftig regnvær forårsaker flom og oversvømmelser i august 2010, spesielt i den nordvestlige provinsen.

20 millioner mennesker er hjemløse etter hundreårsflommen, og millioner av barn står i fare for å dø av sykdommer som bryter ut som følge av katastrofen.

- Veier og annen infrastruktur vi har brukt 50 år på å bygge er ødelagt, sier en talsmann for myndighetene i Khyber-Pakhtunkhwa.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som har besøkt områdene, sier at han har besøkt mange områder som har blitt rammet av naturkatastrofer, men har aldri sett noe verre.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen