"Frigjøringen" inngår i emnet

Artikler om "Frigjøringen"

Vis klipp2.14

Frigjøringsdagene 1945

Omhandler dato: 1985-05-08

I Europa tok 2.verdenskrig slutt i mai 1945. I Norge er 8. mai dagen vi markerer som slutten på nazistenes okkupasjon av Norge.

Her får du en rask gjennomgang av hva som skjedde i dagene før kapitulasjonen, signeringen av nazistenes betingelsesløse overgivelse av Norge en uke etter Hitlers selvmord, og bilder fra den siste appellen på fangeleiren Grini i Bærum.

Klippet er et utdrag fra Dagsrevyens markering av 40-årsdagen for freden, vist 8. mai 1985.

Vis klipp14.29

Her er London - 17. mai 1945

Omhandler dato: 1945-05-17

''Her er London. Vi sender våre hilsninger til alle landsmenn hjemme, på havet og i fremmede land. Denne siste 17. mai på fremmed jord, samles alle våre tanker i kjærligheten til det landet som har lekt i drømmen vår, år etter år''.

Slik åpner NRKs Hartvig Kiran festsendingen fra London 17. mai 1945. Norge feirer nasjonaldagen for første gang etter 2. verdenskrigs slutt.

Kong Haakon og statsminister Nygaardsvold holder taler, og prinsesse Ragnhild, prinsesse Astrid og
prins Harald hilser til alle barn i Norge.

Vis klipp8:41

Finnmark frigjøres i 1944

Omhandler dato: 1944

Den 4. juli 1944, i det siste året av Den andre verdenskrig, bombet Sovjetunionen den vesle byen Kirkenes i Finnmark. Kampen for å befri Finnmark fra Nazi-Tyskland var i gang. Over 140 hus brant ned.

Befolkningen flyktet i desperasjon. Her får du historien om hvor det ble av noen av dem, og hvordan de overlevde.

Vis klipp3:46

Rettssaken mot Quisling

Omhandler dato: 1945

Dommen mot landsforræderen Vidkun Quisling er den mest kjente fra det store landssvikoppgjøret i Norge etter 2. verdenskrig. Under rettssaken høsten 1945 var Quisling blant annet tiltalt for sitt samarbeid med nazi-Tyskland om overfallet på Norge og utnevnelsen av seg selv som regjeringssjef. Han medvirket også til henrettelse av landsmenn og deportasjon av norske jøder til tyske konsentrasjonsleire.

Dette klippet gir deg et lite innblikk i rettssaken mot Quisling i Eidsivating lagmannsrett høsten 1945. Den endte med at han ble dømt til døden for landssvik. Etter at dommen var stadfestet av Høyesterett ble Quisling henrettet ved skyting 24. oktober samme år.

Det ble et omfattende landssvikoppgjør etter krigen her i landet. Nesten 53.000 mennesker ble dømt, flesteparten av dem fikk fengselsstraff eller bøter. I tillegg til Quisling ble 24 nordmenn henrettet. Dessuten ble 12 tyske krigsforbrytere dømt til døden.

Vis klipp6:23

Kronprins Olav vender hjem fra London

Omhandler dato: 1945-05-13

Som den første av kongefamiliens representanter, skulle kronprins Olav vende tilbake til et fritt Norge etter fem års eksil i Storbritannia.

Kronprins Olav ankommer Norge med den britiske krysseren ''Apollo'', og flere hundre tusen mennesker er møtt fram når kronprinsen endelig stiger i land på Honnørbryggen i Oslo, 13.05.1945.

Vis klipp13:44

Frigjøringsrus i Kristiansand 1945

Omhandler dato: 1945-05-08

Klokken 16.40, den 7. mai 1945, offentliggjør avisen Fædrelandsvennen den historiske meldingen om at tyskerne har kapitulert i Europa. Gleden er stor blant sørlendingene.

Dagen etter, den 8. mai, kan jubelen virkelig slippes løs. Tyskerne kapitulerer i Norge og folk i Kristiansand feirer begivenheten med sydlandsk temperament. Maken til folkeliv i gatene har ikke byen sett siden 1905.

Her noen glimt fra maidagene i Kristiansand 1945. Se den enorme gleden blant folk, det norske flagget som heises til topps over rådhuset og fangene som slippes fri.

Innslaget er uten lyd, men med utfyllende skriftlige kommentarer.

Vis klipp7:27

De forviste tyskerjentene

Omhandler dato: 1940-1945

Hevnaksjoner, mobbing og overgrep rammer svært mange av de såkalte '' tyskertøsene'' eller tyskerjentene etter andre verdenskrig.

Dette var norske kvinner som fikk seg kjærester blant de tyske soldatene som okkuperte Norge mellom
1940 og 1945.

Mange av dem flyttet til Tyskland med sin mann, ( se andre klipp ) og de hadde, selv mange år senere, store problemer med å få tilbake sitt norske statsborgerskap.

Vis klipp6:52

De anonyme krigsbarna

Omhandler dato: 1940-1945

Fra første stund i livet søker vi faste holdepunkter omkring oss, til mennesker, steder og ting. Det er dette som definerer hvem vi er; det er dette som gir oss identitet.

Uten en trygg identitet, er det vanskeligere å tro på seg selv, og på andre. Derfor er det så viktig at vi kjenner historiene om krigsbarna, og skjønner at alle kriger har alvorlige konsekvenser flere generasjoner etter at de er over.

Vis klipp4:11

Norske krigsbarn

Omhandler dato: 1940-1945

Sivilbefolkningen gjennomgår alltid store lidelser i krig, og mange er merket i årevis etterpå. Fortellingene om krigsbarna i Norge etter 1945 er eksempler på det.

Se de andre klippene om dette i NRK Skole.

Vis klipp8:53

Landssvikerne etter andre verdenskrig

Omhandler dato: 1940-1945

Etter at Tyskland overgir seg 8. mai 1945, går staten i gang med en lang rekke rettssaker mot medlemmer av det nazivennlige partiet Nasjonal Samling, og andre som har samarbeidet med tyskerne under okkupasjonen av Norge ( 1940 - 1945.)

Omlag 50 000 mennesker blir idømt straff.

Etter krigen har landssvikoppgjøret møtt kritisk forskning fra historikere, og mye offentlig debatt. Enkelte hevder at dommene er for harde. Andre mener at mange landssvikere slipper for lett.

Her møter du professor Johs. Andenæs, som er en sentral jurist i landssvikoppgjøret. Andenæs sitter selv i fengsel under krigen. Han dør i 2003.

Vis klipp4.49

Kong Haakons nyttårstale 1945

Omhandler dato: 1945-12-31

- Denne dag betegner slutten på det minneværdige året 1945.

Slik starter kong Haakon 7. sin nyttårstale til det norske folk 1945, den aller første nyttårstale etter 2. verdenskrig. Talen er kringkastet fra Skaugum 1945.

Vis klipp3:27

Eksilregjeringen vender hjem

Omhandler dato: 1945-05-31

Nesten på dagen to måneder etter tyskernes invasjon av Norge, forlater den norske regjering landet den 7. juni 1940. Sammen med kong Haakon og kronprins Olav tar de sete i London, og skal bli værende her i eksil gjennom hele krigen.

Den 31. mai 1945 kan regjeringen endelig vende tilbake til et fritt Norge. Her ser du de ankomme Vippetangen i Oslo, eskortert av britiske krigsskip.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen