"Norge 22. juli 2011" inngår i emnet

"Norge 22. juli 2011" er relatert til

Artikler om "Norge 22. juli 2011"

Personer relatert til "Norge 22. juli 2011"

Vis klipp24.42

Venn i døden: Å miste en lillesøster

Omhandler dato: 2015

Hildur mistet lillesøster Andrine på Utøya i 2011. Midt i den nasjonale tragedien måtte hun håndtere sin egen sorg. Sorgen er ikke like tung i dag, men hun må av og til inn på Andrines Facebook-profil og se på bildene og skrive hilsener til lillesøster, som bare ble 16 år. Vennene hjalp Hildur videre i sorgen. Med små ting viste de omsorg, og lokket henne tilbake til livet og hverdagen.

P3-serien ''Venn i døden'' handler om å være en god venn når sorgen rammer. Programleder Martin Melvold har aldri mistet noen, men i møte med åtte unge som sørger, prøver han å finne ut hvordan man er en god venn i døden. (1:8)

Vis klipp1:34

Behring Breivik dømt

Omhandler dato: 22-07-2011

Den 24. august 2012 avsa Tingretten i Oslo dom i 22. juli-rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik. Behring Breivik ble ansett for tilregnelig, og dømt til forvaring i 21 år.

Straffesaken mot Anders Behring Breivik åpnet i Oslo tingrett 16. april 2012. Behring Breivik er gjerningsmannen bak to grufulle terroraksjoner på Utøya i Buskerud og i Oslo 22. juli 2011. Totalt 77 mennesker ble drept, mange skadd, og de materielle ødeleggelsene var enorme. Terrorkatastrofen er den verste som har rammet Norge siden 2. verdenskrig.

Vis klipp10:42

Pårørende om 22. julirapporten

Omhandler dato: 2011

Anders Behring Breiviks terrorhandlinger i Oslo og på Utøya er de verste i Norge siden andre verdenskrig. 77 mennesker mistet livet, og mange ble alvorlig skadet. De materielle ødeleggelsene var enorme. Hundrevis av familier mistet sine kjære.

Regjeringen oppnevnte en undersøkelseskommisjon som skulle søke svar på hvordan en slik katastrofe kunne finne sted. Hvorfor klarte ikke politiet å hindre bombingen av regjeringskvartalet? Hvorfor kom ikke politiet raskere til Utøya?

13. august 2012 kom kommisjonens svar. Den fastslo at systemene som skal sikre norske borgere i krise, hadde sviktet da terroren rammet. Særlig hard kritikk fikk politiet og politiledelsen.

Her hører du hvordan representanter for de pårørende og etterlatte reagerer på 22. juli-kommisjonens rapport.

Vis klipp10:58

Mediekommentarer til 22. juli-rapporten

Omhandler dato: 2011

Etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli, gikk debatten høyt om hvordan noe så forferdelig kunne hende i Norge.

Hvordan kunne bilen med en bombe kjøre og parkere helt inntil regjeringsbygget? Hvorfor kom ikke politiet til Utøya før drapsmannen hadde drept 69 mennesker?

Regjeringen oppnevnte en undersøkelseskommisjon som skulle søke svar på hvordan en slik katastrofe kunne finne sted. Rapporten ble lagt fram mandag 13. august 2012. Her forteller statsminister Jens Stoltenberg hvordan han reagerer på 22. juli-kommisjonens budskap.

Mandag 13. august kom 22. juli-kommisjonens rapport. Her forteller tre sentrale medie-kommentatorer hva de tenker om kommisjonens konklusjoner.

Vis klipp4:18

Statsminister Stoltenberg om 22. juli-rapporten

Omhandler dato: 2011

Etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli, gikk debatten høyt om hvordan noe så forferdelig kunne hende i Norge.

Hvordan kunne bilen med en bombe kjøre og parkere helt inntil regjeringsbygget? Hvorfor kom ikke politiet til Utøya før drapsmannen hadde drept 69 mennesker?

Regjeringen oppnevnte en undersøkelseskommisjon som skulle søke svar på hvordan en slik katastrofe kunne finne sted. Rapporten ble lagt fram mandag 13. august 2012. Her forteller statsminister Jens Stoltenberg hvordan han reagerer på 22. juli-kommisjonens budskap.

Vis klipp10:13

Politiet kritisert av 22. juli-kommisjonen

Omhandler dato: 22-07-2011

Etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli, bestemte regjeringen Stoltenberg at en egen kommisjon skulle undersøke om nasjonale sikkerhetssystemer, politiet og redningsmannskapene kunne ha gjort en bedre jobb.

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen kom 13. august 2012, og fastslo at beredskapssystemene som skal beskytte norske borgere i en krise, hadde sviktet da terroren rammet. Særlig hard kritikk fikk politiet og politiledelsen.

Noen dager etter dette intervjuet med Dagsnytt Atten, trakk politidirektør Øystein Mæland seg fra stillingen, fordi han ikke følte at han hadde tillit fra justisministeren og statsministeren.

Vis klipp9:49

22. julikommisjonens budskap

Omhandler dato: 2011

Mandag 13. august 2012 la den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen fram rapporten om terrorkatastrofen som rammet landet 22. juli 2011.

Anders Behring Breiviks terrorhandlinger i Oslo og på Utøya er de verste i Norge siden andre verdenskrig. 77 mennesker mistet livet, og mange ble alvorlig skadet. De materielle ødeleggelsene var enorme. Hundrevis av familier mistet sine kjære.

Regjeringen oppnevnte en undersøkelseskommisjon som skulle søke svar på hvordan en slik katastrofe kunne finne sted. Hvorfor klarte ikke politiet å hindre bombingen av regjeringskvartalet? Hvorfor kom ikke politiet raskere til Utøya og stanset massemorderen?

Disse, og mange andre spørsmål, har 22. juli-kommisjonen utredet i nesten ett år. Her hører du kommisjonens leder, Alexandra Bech Gjørv, redegjøre for rapporten som var offentliggjort samme dag som dette intervjuet i Dagsnytt Atten.

Etter terrorangrepene mot Utøya og regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011, besluttet regjeringen å oppnevne en undersøkelseskommisjon. Den kom i gang i august 2011.

22. juli-kommisjonen fikk i oppgave å gi svar på hva som skjedde den katastrofale dagen da 77 mennesker mistet livet og mange ble skadet i to terrorangrep i Norge. De skal levere resultatet av arbeidet sitt i august 2012.

Anders Behring Breiviks terrorhandlinger er de verste som har rammet landet etter andre verdenskrig.
I massemediene og på folkemunne gikk spekulasjonene høyt omkring politiets reaksjonsmåte og effektivitet 22. juli.

Vis klipp3.04

Ulikt livssyn, samme sorg

Omhandler dato: 2011-08-21

Nasjonal minneseremoni etter angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, fant sted i Oslo Spektrum 21. august. Regjeringen, sammen med de andre politiske partiene på Stortinget, stod bak arrangementet. 6700 gjester, som enten var ofre, hjelpemannskaper eller pårørende, var med på seremonien.

Nestekjærlighet, respekt og toleranse, var budskapet fra norske religiøse og humanistiske organisasjoner, som sammen viste sin deltagelse under minneseremonien.

Vis klipp1.46

Hvordan være en god venn i sorgen?

Omhandler dato: 2012.06.11

Hvordan kan du være en god venn når noen du kjenner har opplevd noe forferdelig? Ungdom som overlevde terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, håper andre kan lære av det de har opplevd.

De har vært med på å skrive en rapport om sorg, og hvordan man kan være en god venn i en vanskelig tid.

Vis klipp1:42

Utøya-helter får hederspris

Omhandler dato: 2012-06-15

Kjersti Buer Dolve risikerte sitt eget liv for å hjelpe terrorofrene på Utøya 22. juli 2011. Hun og ektemannen
reddet ungdommer opp fra sjøen i en robåt da gjerningsmannen skjøt vilt rundt seg.

I juni 2012 bestemmer kongen i statsråd at ekteparet skal hedres med medaljen for edel dåd for denne redningsaksjonen. Tilsammen får 19 personer hedersmedaljen for å ha hjulpet terrorofrene.

Her forteller hun blant annet om hva medaljen betyr for henne.

Vis klipp2:26

Norge overrasker utenlandsk presse

Omhandler dato: 2011-07-22

Totalt 77 mennesker mistet livet i terroraksjonene 22. juli 2011. Anders Behring Breivik tilstod ugjerningene i Oslo og på Utøya, som er den verste katastrofen i Norge siden 2. verdenskrig.

I dagene etter samlet store folkemengder seg i byer landet rundt til rosetog og andre fellesuttrykk for sorg og medfølelse med de etterlatte, og avsky mot tiltaltes voldelige antimuslimske holdninger.

Slike solidaritetsmarkeringer gjentok seg torsdag 26. april 2012, da rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik hadde vart i ni dager. Da samlet folk seg i tusentall i Oslo og mange andre byer til allsang mot Breiviks ekstreme synspunkter på det flerkulturelle Norge.

Her forteller en av NRKs utenriksjournalister om reaksjoner han møter fra utenlandske kolleger som følger terrorrettssaken i Oslo tingrett.

Vis klipp1:50

40 000 barn av regnbuen

Omhandler dato: 2011-07-22

For andre gang samlet nordmenn seg med roser i hendene for å vise avsky mot rasisme og terrorisme. På den niende dagen av rettssaken mot Anders Behring Breivik, som åpnet 16. april 2012 i Oslo tingrett, samlet 40 000 mennesker seg på Youngstorget i Oslo, og sang Lillebjørn Nilsens ''Barn av regnbuen'' i protest mot den terrorsiktedes propaganda mot et flerkulturelt Norge.

Det var også folkeoppmøte og rosekor i Trondheim, Bergen og flere andre steder.

Under utspørringen i retten, noen dager før, hevdet Breivik at ''Barn av regnbuen'' systematisk ble brukt i skoleverket for å indoktrinere barn og unge til ikke å være kritiske til et flerkulturelt Norge. Samme dag tok to kvinner spontant initiativ og inviterte, via Facebook, folk til å møte opp og vise sin avsky over Breiviks holdninger ved å synge sangen han hatet.

Totalt 77 mennesker mistet livet i terroraksjonene 22. juli 2011. Anders Behring Breivik tilstod ugjerningene i Oslo og på Utøya, som er den verste voldskatastrofen i Norge siden 2. verdenskrig.

Vis klipp1:46

Slik foregikk bombeaksjonen mot Regjeringskvartalet

Omhandler dato: 2011-07-22

22. juli 2011 opplevde vi terror i Norge. 32 år gamle Anders Behring Breivik sprengte en hjemmelaget bombe ved Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Bomben drepte og skadet flere mennesker, og ødela mange hus.

Etterpå dro Breivik ut til AUFs sommerleir på Utøya i Tyrifjorden, og drepte AUF-ungdom. Totalt ble 77 mennesker drept.

Her er en grafisk framstilling av hendelsesforløpet i minuttene før og etter selve bombeangrepet i sentrum av Oslo.

Vis klipp43:04

Radiodokumentaren - 22. juli-saken.

Omhandler dato: 2011-07-22

Terroren i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 markerte starten på den største norske straffesaken i Norge noensinne. Etterforskningsleder John Roger Lund innrømmer at politiet ikke var forberedt.

I denne radiodokumentaren får du et innblikk i hva som skjedde denne mørke julidagen, og du får et innblikk i politiets etterforskning helt fram til rettssaken starter i midten av april 2012.

Dokumentaren inneholder sterke inntrykk, og anbefales ikke for elever i grunnskolen.

Vis klipp8:01

Bok om Utøya-terroren

Totalt 77 mennesker mistet livet i terroraksjonene 22. juli 2011. Anders Behring Breivik tilstod ugjerningene i Oslo og på Utøya, som er den verste katastrofen i Norge etter 2. verdenskrig.

De som overlevde terroren, må på ulike måter forsøke å bearbeide minnene, redselen og kaoset de ble utsatt for. Her møter du Adrian Pracon, som skrev bok om opplevelsene på Utøya.

Boka, ''Hjertet mot steinen'', kom ut kort tid før straffesaken mot Anders Behring Breivik begynte i Oslo 16.04.2012.

Etter kort tid trakk forlaget boka fra bokhandlene. Årsaken var en klage fra familien til en 15 år gammel gutt, som ble skutt og drept på Utøya. Adrian Pracon hadde skrevet om denne gutten og brukt navnet hans i boka, uten å varsle foreldrene på forhånd. De opplevde det som et sjokk.

Boka vil bli utgitt på nytt, uten omtale av 15-åringen.

Vis klipp9:18

Å mestre livet etter Utøyaterroren

Omhandler dato: 2011-07-22

Viljar Hanssen fra Svalbard ble skutt og alvorlig såret i AUF-leiren på Utøya 22. juli 2011. Han mistet også sin beste venn i terroraksjonen på Utøya, der totalt 69 mennesker mistet livet.

Onsdag 7. mars 2012 ble tiltalen mot gjerningsmannen Anders Behring Breivik opplest og offentliggjort.
Tidligere samme uke sendte NRKs Brennpunkt en dokumentar om noen av dem som overlevde katastrofen på Utøya, blant dem Viljar Hanssen.

Se deler av dokumentaren her, sammen med et intervju med Viljar Hansen i NRKs Puls.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen