"Livssynshumanisme" inngår i emnet

"Livssynshumanisme" inneholder flere emner

"Livssynshumanisme" er relatert til

Vis klipp52:25

Gud og vitskapen - del 1

Omhandler dato: 2013

Kjente ateistar og teologar legg fram argument for og mot Guds eksistens. Gudstru skapar splid, harme og blodbad i verda, særleg mellom ulike religiøse grupper. Men om Gud ikkje finst, blir det å krangle om kven sin gud som er den sanne guden, ein tragisk ironi. At universet er uendeleg, er ei utfordring for tanken. Kan det ha oppstått frå ingenting?

Dette er ein britisk livssynsserie i tre delar - episode ein. Originaltittel: ''The God Question - The Cosmos''.

Programmet er tilgjengelig til 31. aug 2016.

Vis klipp2:01

Zombiespill i RLE- timen

Omhandler dato: 2014

Dataspill og zombier i klasserommet er ikke daglig kost for de fleste skoleelever. Men for denne klassen i Bergen er zombiespill viktige medspillere i religion- og livssynstimene, når de skal belyse etiske og moralske dilemmaer.

Vis klipp52:28

Gud og vitskapen - del 3

Omhandler dato: 2013

Er ''gudsmedvit'' ei vrangførestilling eller ei sann erfaring? Sjølv om det er forska mykje på hjernen, veit vi ganske lite om han. Medvit som går ut over den daglege røynda, som oppstår gjennom musikk og kunst, gir oss store opplevingar. Og er denne åndelege evna vår gudegitt? Teologane og ateistane er ikkje samde om svarene.

Dette er ein britisk livssynsserie i tre delar - episode tre. Originaltittel: ''The God Question - The Cosmos''.

Programmet er tilgjengelig til 31. aug 2016.

Vis klipp52:43

Gud og vitskapen - del 2

Omhandler dato: 2013

Då Darwin skreiv om opphavet til livet på jorda, fekk ateistane eit godt argument mot dei kristnes tru på seksdagarsmirakelet. Men enkelte vitskapsfolk meiner at både Darwins idear og moderne genetikk er provet på at Gud er den største ''vitskapsmannen'' i verda. Kjente ateistar og teologar legg fram argument for og mot Guds eksistens.

Dette er ein britisk livssynsserie i tre delar - episode to. Originaltittel: ''The God Question - The Cosmos''.

Programmet er tilgjengelig til 31. aug 2016.

Vis klipp12.55

Mormon bytter liv med humanetiker

Omhandler dato: 2009-10-07

Ungdom med forskjellige livssyn bytter liv for en helg. Eldste Philips som er mormon bytter liv med Kjetil Hermansen som er humanist.

Vis klipp14:24

Humanetiker bytter liv med mormon

Omhandler dato: 2009

Ungdom med forskjellige livssyn bytter liv for en helg. Kjetil Hermansen som er humanist møter Eldste Philips som er mormon.

Vis klipp3.04

Ulikt livssyn, samme sorg

Omhandler dato: 2011-08-21

Nasjonal minneseremoni etter angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011, fant sted i Oslo Spektrum 21. august. Regjeringen, sammen med de andre politiske partiene på Stortinget, stod bak arrangementet. 6700 gjester, som enten var ofre, hjelpemannskaper eller pårørende, var med på seremonien.

Nestekjærlighet, respekt og toleranse, var budskapet fra norske religiøse og humanistiske organisasjoner, som sammen viste sin deltagelse under minneseremonien.

Vis klipp1.43

Ingen tro

Omhandler dato: 2012-10-17

Mange mennesker, særlig på vår kant av jordkloden, tror ikke på noen gud. For bare noen hundre år siden var det i den vestlige verden helt utenkelig å ikke ha noen gudstro.

Vilja (13 år) tilhører ingen religion, og tror heller ikke på mirakler. Hun tror på at menneskene selv må gjøre sine egne valg, og at det er dette som påvirker framtiden.

Vis klipp4.47

Å velge et livssyn

Omhandler dato: 1998

I denne filosofiske samtalen møter du tre mennesker med ulike livssyn. De forteller om hvilken tro eller hvilket sett av verdier og normer de har valgt som rettesnor for livet.

De diskuterer også om det nødvendigvis er en dramatisk opplevelse å velge tro eller livssyn. Mange mennesker foretrekker å fatte sine moralske standpunkter uten basis i en trosretning eller en ideologi.

Vis klipp2.28

Navnefest i rådhuset

Omhandler dato: 2004-04-01

Navnefest er et alternativ til kristen dåp. I denne reportasjen møter vi en familie som har navnefest for lille Henrik i Oslo rådhus. Det er Human-Etisk Forbund som står for arrangementet.

Opphavsrett NRK © 2009–2016 NRK | Nettsjef: Frank Gander | Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen